10 oktober 1994 - 35 - Ik dacht dat de heer Van Logtenstein nog iets vergeten had. Ik had een derde vraag gesteld. Weliswaar is hij hier niet vet tevoorschijn gekomen, maar toch wil ik zeggen dat ik zeer tevreden ben met alles wat de afdeling voorlichting heeft gedaan voor deze Op 't Hoogt, speciaal ook met mijn hiërogliefen, die aanvankelijk niet op een floppy stonden. Dat hebben ze keurig uitgewerkt, het is er correct ingekomen. Daarvoor mijn dank, voorzitter. Hoelang duurt het nog -dat is vergeten naar mijn mening- tot alle daarvoor in aanmerking komende straten in Soest en Soesterberg van bomen zijn voorzien? Ik begrijp dat dat geen makkelijke vraag geweest is, maar het is al te gemakkelijk om die over te slaan. Dan hebben we nog een motie over het RWA, maar ik wil die misschien bij WEL/ZORG indienen. Of heeft u die liever nu? VOORZITTER; Liever de moties vandaag nog, want dan kan het college er morgen een standpunt over innemen. Mevrouw SWINKELS (D66)Goed, dan zullen we die motie vandaag indienen. Nog een motie over welzijn, met betrekking tot de tweede intensieve taalcursus. Die zullen we ook indienen. Een motie over de subsidie aan de ouderenbonden heb ik hier liggen. Voorzitter, de heer Boerkoel zit er nu weer, hij daagt mij toch uit om nog een keer te zeggen dat hij niet verder gekeken heeft dan zijn pasgeknipte snor nu breed is, want in de krant stond die snor veel mooier en breder. Mijnheer Boerkoel, van de structuurvisie, dat klopte niet, wat u zei. Maar ja, die discussie heeft u gemist. Voorzitter, ik wil niet ophouden zonder iedereen te bedanken die meegewerkt heeft aan het resultaat van deze beleidsbegroting. De financiën. Mevrouw Blommers is even weg. Dat is maar goed ook, want (mevrouw Blommers komt de raadzaal net weer in, notuliste). Mevrouw Blommers knikt heel aanminnig, want ze heeft best begrepen wat wij bedoelden met de financiën. Wij zijn wat de financiën betreft absoluut niet somber. Er zijn hier alleen maar sombere mensen wat dat betreft, maar wij zien niet alleen kleine potjes overal, maar enorme bedragen. Wij vinden dus dat wat hier staat heel duidelijk ingegeven is ja, nee, ik kan me niet voorstellen dat mevrouw Blommers dat niet meer weet van twee jaar terug, want ze heeft de laatste vier jaar iedere cent omgedraaid die het vorige college uitgaf. Ze moet dus zeker weten dat er 150.000,= taak stellend nog ergens open ligt en daar kunnen wij hier ontzettend veel mee doen in het kader van deze zaken. Heer BRUNEKREEF (WD): Voorzitter, even ter verduidelijking. Welke 150.000,= bedoelt mevrouw Swinkels? Mevrouw SWINKELS (D66)U zat nog niet in de raad, mijnheer Brunekreef Mevrouw HUBERTS (WD): Voorzitter, dan wil ik die vraag wel stellen. Welke 150.000,= bedoelt mevrouw Swinkels? Mevrouw SWINKELS (D66): Nieuw beleid 1992, voorzitter. Die 150.000,= ligt er nog, dus die kan mevrouw Blommers best vinden morgenochtend. Sociale vernieuwing en milieu. Voorzitter, wij vinden dat die gelden gebruikt moeten worden voor wijkgericht werken voor het aan het werk houden van mensen voor wie het belangrijk is in werkprojecten betrokken te worden. Ik vind het heel jammer dat het college zonder slag of stoot die pot eigenlijk heeft verdonkeremaand in de algemene middelen. VOORZITTER: Dank u wel. Dan is het woord aan Groen Links/Progressief Soest. Heer VISSER (GL/PS): Dank u wel, voorzitter. Na deze chaotische, lacherige discussies, verhalen en interrupties, kan de heer Krijger nu weer naar een gedegen, serieus verhaal luisteren. Daarom begin ik met u, voorzitter. U hebt gezegd dat u voor 1995 40.000,= garandeert voor Radio Soest. Daar ben ik erg gelukkig mee. VOORZITTER: Nee, dat is het voorstel van het college aan de raad.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 336