10 oktober 1994 - 40 - natuurlijk net zo goed niet weer zeggen, maar toch blijft er voor mij twijfel, ook vanwege de discussie die wij gaan voeren ten aanzien van verdere ontwikkelingen binnen de brandweer voor de toekomst, omdat het wel eens zou kunnen zijn dat we financieel daar ook anders tegenaan gaan kijken, dat het wel eens zou kunnen dat we met een afgeslankte vorm toe kunnen. In die zin zou ik het jammer vinden als we nu veel investeren in een brandweerkazerne naar het oude model. Ik betwijfel of het wijs is en ik zou alsnog graag willen dat u die gedachte meeneemt, omdat het een forse investering is, omdat de kazerne op dit moment ter discussie staat vanwege de ligging in verband met de rondweg en vanwege bepaalde gedachten die de laatste tijd geopperd worden over de toekomst van het brandweerwezen, de regionalisering, enzovoorts. Voorzitter, nog een opmerking. De zaken die genoemd zijn door WD en CDA rond Waterspoor, zou ik toch wel willen dat u ze met iets meer positieve welwillendheid bekijkt dan de vragen nu beantwoord zijn. Ik ben absoluut geen voorstander van de gedachtengang dat deze zaak wel en passant kunnen meenemen binnen de OZB. Ik wil juist altijd verheldering en niet verpakking waardoor je niet meer weet waar het geld heengaat, waar het vandaan komt en waarom je aan iets betaalt. OZB is net als hondenbelasting, die kun je afschaffen, want je weet niet waarvoor je het int en waarvoor het dient. Dat zou de BAM dus ook hebben moeten voorstellen, dat de OZB af te schaffen is. Maar goed, dan schijnen er nogal wat dingen te gebeuren, dus dat doen we niet. Maar het is strikt onlogisch om meer dingen binnen de OZB te gaan verpakken, want dan ga je dus in een niet-heldere belastingvorm wat betreft het doel van de belasting, meer stoppen, terwijl je een heldere belastingvorm gaat afbouwen. Niet doen. De PvdA stelde mij de vraag, voorzitter, hoe ik dat wil met betrekking tot de burger die meer gaat betalen voor bibliotheek, sport en basiseducatie. Als u mijn verhaal goed had gelezen, had u gezien dat ik in mijn verhaal bewust minder op het boekwerk ben ingegaan en meer op de toekomst van deze discussie. Ik zeg: er is niet zoveel reden om nu te discussiëren, want we moeten vooruit kijken. Er gaan dingen gebeuren die veel meer invloed hebben dan wat we hier nu voor ons hebben liggen. Dit is gewoon uitvoering van bestaand beleid, waar we niet zoveel aan kunnen doen. Ik geef hints. Laat de burger, laat u het duidelijk hebben: dit is de lijn van het GPV/SGP/RPF, die kant kijken we op. Ik ga daarbij echt niet zeggen dat de burger globaal 30% meer voor de sport moet gaan betalen, dat vind ik flauwekul als ik dat op dit moment, in dit stadium van de discussie zou gaan doen. Daarmee zou ik nou werkelijk bespottelijk bezig zijn, een discussie die wij als partij met elkaar in een integere discussie gaan voeren, dat ik alvast vooruit ga lopen en zeggen: ik denk dat dat zoveel procent moet gaan opleveren en dat zoveel. Dat kan natuurlijk niet. Heer BOERKOEL (PvdA): Mijnheer de voorzitter, ik ben blij met dit antwoord, want ook in de beschouwingen van de heer Meilof heb ik gelezen dat je moet oppassen dat je komt tot een sociaal isolement. Vandaar dat ik even schrok van de passage waarin werd gesproken over de verhoging voor de burgers van bibliotheek, sport en basiseducatie en vandaar dat ik vroeg naar die verduidelijking. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Ik wens hier met volle voorzichtigheid mee om te gaan. VOORZITTER: Dan gaat het college antwoorden. Het woord is aan wethouder Blommers Wethouder BLOMMERS: Voorzitter, naar aanleiding van de opmerkingen die door verschillende mensen zijn gemaakt over riolering, Waterspoor, investeringen en OZB, wat natuurlijk een complex verhaal is, kunt u zich voorstellen dat we morgen in het college daar nog eens uitgebreid over willen spreken. Het enige wat ik vanavond zou willen zeggen is dat u zich wel moet realiseren dat we in de voorbespreking naar aanleiding van uw algemene beschouwingen niet alleen het advies hebben gevraagd -wat misschien gebruikelijk is- van de technische afdeling, maar met nadruk ook het advies van de afdeling milieu. Ik denk dus dat al die aspecten in het antwoord aan de orde zullen moeten komen en het is allemaal niet zo eenvoudig als we misschien vanavond

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 341