10 oktober 1994 - 43 - lingen plaatsen, zekerheid hebben over de vraag: gaan we nu kleine containers bestellen of gaan we grote bestellen? Ik zal u vertellen wat de consequentie is als ik alleen maar kleine bestel. Als we alleen kleine containers zouden uitzetten en de mensen komen tot de ontdekking dat dat te weinig hun probleem oplost, omdat er meer afval is aan te bieden, dan moet je een tweede kleine container bijschuiven tegen dezelfde prijs. Maar ik moet er wel meer werk voor doen en ik moet een tweede investering doen, want ook de tweede container kost ons 12 5,00. Het enige wat ik kan toe zeggen is: laten we op het moment dat we weer gaan uitzetten gaan bepalen wie uitdrukkelijk een kleine container wil, dan zullen we daar zo maximaal mogelijk op reageren. Maar ik wil het kostenaspect daarbij zeker betrekken, omdat dat niet onaanzienlijk is. Heer BRUNEKREEF (WD): Voorzitter, mag ik er een vraag aan verbinden? Ik denk niet dat de wethouder helemaal op het juiste spoor zit als hij zegt dat een kleine container eventueel twee kleine containers zal moeten worden als er meer afvalaanbod is. Ik herinner me nog vanuit het verleden dat ook kleine containers aanvankelijk in grote mate zijn uitgezet en dat bij die gezinnen waar dat te weinig bleek te zijn, toen vervangende grote containers zijn geplaatst. Ik denk dat dat de juiste weg is. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Dat zou inderdaad de juiste weg kunnen zijn, alleen, men ging er in de vraagstelling van uit dat er alleen maar kleine containers zouden worden uitgezet. Dan is mijn verhaal van toepassing. Heer KROL (CDA): Ik denk dat het goed is dat ik het dan even in één zin probeer te verduidelijken. We hebben gezegd: het is nu zo dat je gewoon een grote groene container krijgt, altijd. Mijn opmerking is: je moet burgers er meer op wijzen dat we ze ook een kleine kunnen leveren. Dat betekent: bij vervanging legt u meer de nadruk op de kleine container. Je moet ze dus inderdaad alletwee in voorraad hebben. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Dat is exact het antwoord dat ik u gegeven heb en ik wil het daar voorlopig bij houden, omdat wij dan alle aspecten voldoende in ogenschouw nemen. Heer VISSER (GL/PS)Voorzitter, meent de wethouder serieus dat binnenkort die dingen vervangen moeten worden? Volgens mij gaan ze een mensenleven mee. Wethouder VAN LOGTENSTEINNou, dan hebt u toch een lage inschatting van een mensenleven. Wij hadden gedacht dat het een jaar of zes tot acht mee kon gaan. We hebben het geluk, laten we dat met elkaar toch even vast stellen, dat de eerste containers nu al tien jaar meegegaan zijn. Heer VISSER (GL/PS): Nou, dat bedoel ik. Dan hoeft u ze binnenkort niet te vervangen, die gaan nog wel tien jaar mee! Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Nee. We rekenen op nog een aantal jaren, maar ik kan u niet zeggen: tien jaar. Dat lijkt me toch wat al te dol. We zullen die ontwikkeling volgen, want het zijn nogal aanzienlijke investeringen die wij liever wat uitstellen, dat begrijpt u ook wel. Er was nog een vraag over woonruimteverdeling vanuit het CDA, die was meer gericht op de ervaring met het systeem. We gaan in november een uiteinde lijke evaluatie doen, op basis van de laatste input van de maand november. Onze indruk op dit moment is dat het systeem een goed systeem is, dat heel goed wordt gehanteerd, zelfs door de ouderen wordt het zeer goed toegepast. Er zijn overwegend positieve ervaringen te melden. We hebben niet veel reacties, dat meen ik oprecht, heel zelden krijgen we een reactie dat men ontevreden is met het verdeelsysteem. Er zullen wel nadelen aan kleven, maar u moet beseffen dat aan het oude systeem ook nadelen hebben gekleefd, die waarschijnlijk nog intenser waren. Daarom is de omgang op zich zeer positief. Heer KROL (CDA)Dat antwoord zocht ik. Dank u zeer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 344