20 januari 1994 17 - om gaat. Niet alleen uit Spakenburg, natuurlijk, ook uit alle andere gemeenten uit Nederland Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)Nou, voorzitter, ik heb niet terug van de vrije marktgedachte van de heer Menne, hoor. Wethouder MENNEHet is vrijheid in gebondenheid, daar komt het eigenlijk op neer. Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)In gebondenheid op de momenten dat het u uitkomt en op het moment dat u denkt: nu moet ik erop letten. Consequent, mijnheer Menne, consequent. Dat is iets wat ik vaak genoeg van u heb moeten horen en waarvan ik hier constateer dat het niet consequent is. Wethouder MENNEBesturen, mijnheer Van Wuijckhuijse, is af en toe iets geven en iets nemen, maar wel de hoofddoelstelling in de gaten houden. Dan nog even met betrekking tot de consumenten. Het is zo natuurlijk, dat wij de zaak, zoals die hier ook door u is aangetroffen, dertig dagen ter inzage hebben gelegd. Wij hebben ook een hoorzitting gehad, daar zijn ook mensen geweest, zoals u hebt kunnen zien in de stukken. Ik moet u zeggen dat de adviezen toch eigenlijk allemaal één kant opgaan. Nu nog voor wat betreft de plek. Er is gezegd: waarom niet de aanvankelijke plek. Dat is inderdaad juist, in de stukken hebt u kunnen zien dat dat dan was pal voor een bepaalde supermarkt. Dat is toch in overleg naar een plek gegaan en dat is dan zoals u zegt bij een restaurant. Nu is het zo met een restaurant dat de standplaatshouder in het algemeen vertrokken is als dus de parkeerplaatsen daar worden ingenomen. Wij hebben dat inderdaad verder zo gelaten, wetend dat daarmee toch een goede verdeling is bereikt. De winkels hebben hun parkeerplaatsen. Waar hij aanvankelijk stond, hadden wij geëist van de supermarkt dat daar een aantal parkeerplaatsen zouden worden gerea liseerd. Dat was eigenlijk niet zo slim van ons om daar dan een standplaats pal op die parkeerplaatsen te zetten, die daar dus net nieuw waren aangelegd. Vandaar dat we de plek wat hebben verschoven naar het plekje bij een restaurant, waar overigens als het restaurant open is natuurlijk nog verschillende andere parkeerplaatsen zijn, het is niet alleen deze. We dachten dat dit wel op deze wijze zou kunnen. Even naar de heer Ebbers toe. Inderdaad, we zijn hier al jarenlang mee bezig. Het is echter zo, dat nog niet zolang geleden de richtlijnen zijn gewijzigd en dat er dus wat meer mogelijk is dat drie jaar geleden. Het is inderdaad juist dat we drie, vier jaar geleden daar ook al eens over gesproken hebben. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Voorzitter, de heer Van Wuijckhuijse zei: consequent. Nou de wethouder is inderdaad consequent, maar niet naar de consument. In die zin denk ik dat het toch een gemis is dat er in die zin niet gewoon is gevraagd in Soesterberg. Ik denk dat je dan overleg pleegt met de bevolking, niet door een hoorzitting. Die mensen weten niet eens wat een hoorzitting is en er zijn ook nog maar drie mensen geweest, waarvan er nog maar één bezwaar had, dus dat zegt helemaal niks. Ik zou een andere vraag willen stellen, voorzitter. Wij hebben het heel dikwijls over parkeerplaatsen bij winkels, we rekenen dat tot op de vierkante centimeter na hoe dat moet. Ik zou aan de wethouder van verkeer willen vragen hoe zij reageert op het feit dat er in deze straat nu vijf parkeerplaatsen minder komen en dat zij dus waarschijnlijk binnenkort de klachten op haar bordje krijgt: wij kunnen in die straat niet meer parkeren. Ik denk dat dat toch cruciaal gaat worden, want het is er nu al heel erg druk en er zijn al parkeerplaatsen vervallen door allerlei bouwactiviteiten die daar hebben plaatsgevonden. Ik denk dat we ervoor moeten waken met elkaar. Dan moeten we misschien toch kijken of er een andere locatie gevonden kan worden waar dit probleem niet aan de orde is. VOORZITTER: Ik kan daar meteen op antwoorden. Het is een collegevoorstel, dus ook de wethouder van verkeer staat achter dit voorstel. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Jawel, maar ik kan mij voorstellen dat de wethouder van verkeer het misschien niet helemaal scherp voor ogen heeft.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 34