12 oktober 1994 - 6 - zijn. Ik ben me bewust van het feit dat het vinden van tien miljoen op een begroting zoals deze is, een enorme opgave is. Dat is ook de reden waarom wij gezegd hebben als fractie: laten we nu zelf eens het voorbeeld geven en niet afwachten tot anderen een opmerking in die richting maken, maar laten we die 10% -tien miljoen ten opzichte van 110 miljoen- dan gewoon inzetten. Dat is dus de relatie van 10% en niet 8% of 16%. Ik vind het jammer dat er niet volmondig ja tegen is gezegd. Ik begrijp het wel. Het heeft dan ook niet zoveel zin om deze motie in stemming te brengen, want dan zou hij afgewezen worden. Verstandiger is het dan van de Partij van de Arbeid, denk ik, om die opmerkingen die gemaakt zijn, bijvoorbeeld door de WD, door het CDA, door D66 en door Progressief Soest, mee te nemen óf naar het senioren convent, óf eventueel naar de kerntakendiscussie, ook al is het geen kerntaak, maar je zou wel de hoogte ervan ter discussie kunnen stellen. Dus als u als college mij zegt: oké, we stellen dat niet nu vast, maar we doen dat bij de kerntakendiscussie, dan is daarmee de motie wat mij betreft ingetrokken. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF): Voorzitter, even bij interruptie. Waarschijnlijk wisten de partijen die dit voorstelden ook dat we het al behandeld hebben bij de kerntakendiscussie, waardoor ze het nu veilig konden inbrengen. Heer BOERKOEL (PvdA)Mijnheer de voorzitter, dit is echt een opmerking die ik van Meilof niet verwacht had, want zoals u weet hebben wij ons voorstel eerder gelanceerd dan we zijn begonnen met de discussie over de kerntaken. Het is dus een opmerking die ik van de voorzitter van de kerntakendiscussie niet had verwacht, want de discussie over dit hoofdstuk is vorige woensdag pas geweest Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Sorry, dan wil ik toch bij interruptie reageren. We hebben het er gewoon over gehad in de kerntakendiscussie. We hebben de argumenten die nu op tafel liggen toen ook op tafel gehad. Heer BOERKOEL (PvdA)Mijnheer de voorzitter, mijn voorstel met betrekking tot inlevering van deze 10% lag er eerder dan die discussie aan de orde was Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Precies, dus we wisten met welke gegevens u op tafel zou komen en dat betekent dat ze in die discussie meegenomen zijn en dan vind ik het flauw als andere partijen het op dit moment inbrengen als een zaak die we weer eens in de kerntakendiscussie gaan brengen. VOORZITTER: Ik stel de volgende oplossing voor. We behandelen het eerst in het seniorenoverleg en dan kan daar besloten worden om het alsnog bij de kerntakendiscussie te betrekken. Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)Voorzitter, mijn klomp breekt. Waarom gaan we dit in het seniorenoverleg behandelen? We zitten hier te praten over de begroting van deze gemeente. Het seniorenconvent is een club waarvan ik me inderdaad voor kan stellen dat die over een aantal zaken zinnig bij elkaar kan komen. In die zin wil ik er helemaal geen vraagtekens bij zetten. Maar ik stel wel vraagtekens bij de behandeling van de vergoeding voor de raadsleden in het seniorenconventHet is een zaak die gewoon in de openbaarheid behandeld kan worden, niet voorgekookt hoeft te worden of weet ik veel wat. Het heeft allemaal geen enkele zin. VOORZITTER: Het is een motie van de Partij van de Arbeid. Ik vraag wat die fractie wil. Heer BOERKOEL (PvdA)Doe het dan vervolgens bij de besluitvorming over de kerntaken. Zostraks heeft de WD ook gezegd, de discussie met betrekking tot de kerntaken, de hoogte ervan en of het een taak is voor de gemeente Soest of niet, die is in de beslotenheid, maar de besluitvorming en de discussie daarover zal altijd in de openbaarheid zijn. Nou, brengt u dit dan maar in de discussie bij de besluitvorming over de kerntaken. VOORZITTERAkkoord.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 355