12 oktober 1994 - 12 - ertoe om te zeggen: daar moet je heel goed over nadenken, heel goed over praten en dat moet je juist doen bij de kerntakendiscussie. Heer VISSER (GL/PS)Voorzitter, ingaande op de moties denk ik dat de derde motie, van BAM, duidelijk betrekking heeft op het alternatief van het CDA, de rondweg door de polder. Een rondweg, die nog helemaal niet in de inspraak is geweest en niet in uw nota voorkomt. Het is natuurlijk inderdaad waanzinnig om maar te denken dat welke hogere instantie ook deze rondweg ooit zal goedkeuren. Als de heer Meilof zegt: "wie weet komen we erachter of het ooit mogelijk is dat ding te betalen" dan kan ik u nu al zeggen dat we daar geen geld voor hebben. Waar zou u dat geld vandaan moeten halen? Ik heb het de heer Van de Breemer wel eens gevraagd, ik zei: "waar betaal je nou zo'n rondweg uit?" Hij zei" "Nou, dan gaan we wel op zoek naar het geld". Dan blijkt dus dat zo'n plannetje van het CDA met een rondweg door de polder, die niemand wil hebben, ook niks oplost. Hoe kun je nou naar Albert Heijn via de weg door de polder? Het is een plan dat echt nergens op slaat, dus ik denk dat het verstandig is om nu al, willen we ons niet belachelijk maken tegenover de bevolking en tegenover hogere overheden, te zeggen: laten we er in vredesnaam niet aan beginnen. Heer KROL (CDA)Voorzitter, een korte interruptie. Ik denk dat de heer Visser toch even moet lezen wat de fractie BAM in de motie heeft staan. De fractie zegt: alle activiteiten die betrekking hebben op het lanceren van plannen voor een rondweg Daarmee is niet slechts gesproken over het door het CDA ingebrachte alternatief, maar over de totale discussie. Dat is toch iets anders dan u op dit moment suggereert. Heer VISSER (GL/PS)Nee, maar kijk, als iets ziek is, moet je met het ergste gezwel beginnen om dat weg te snijden. Ik denk, als we nu met deze rondweg beginnen, om die te torpederen, dat dan de discussie al heel wat helderder wordt. VOORZITTER: Dus u bent voor deze motie, begrijp ik. Heer VISSER (GL/PS)Dat hebt u goed begrepen, voorzitter. En ook mijn fractiegenote én mijn achterban. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, schrijft u dan telkens ook op bij het ja-stemmen voor een motie van de heer Visser wat hij daarmee bedoelt? Hij bedoelt er altijd iets heel anders mee, misschien wel precies het omgekeerde, wat de stem uitbrengt. Het is dus best nodig om te formuleren wat hij eigenlijk bedoelt. Heer VISSER (GL/PS)Nou, daar sta ik nou van te kijken, zeg! Ik wil mijn verhaal wel nog een keer afdraaien voor u, mijnheer Meilof, maar dat lijkt me niet zo verstandig. VOORZITTER: Mijnheer Visser, gaat u maar verder met de volgende motie. Heer VISSER (GL/PS)Dank u wel, voorzitter, zo wil ik het horen. De vierde motie, voorzitter, van D66, daar was ik ook stomverbaasd over dat er stond: overnemen. Ik heb er bijna niet van kunnen slapen. Ik dacht: wat gaan we nu krijgen? Mijn hele initiatiefvoorstel zit namelijk in deze motie. Als u nu dan ook verschrikkelijk terugkrabbelt en zegt: we hebben het helemaal niet zo bedoeld, dat overnemen, dan denk ik dat juist die overwegingen van D66 precies willen en aangeven wat wij ook willen. Als u zegt dat uiteindelijk waar dan de motie op uitdraait, al een beetje in uw eigen notitie zit, dan zeg ik: nee, volgens mij is het de bedoeling van D66 om die drie alternatieven te laten vervallen en juist deze ene oplossing voor de drukke N221 -die ook al in de structuurvisie uitvoerig is besproken een paar jaar geleden- straks toch dé oplossing blijkt voor het zogenaamde verkeersprobleem van Soest, dat wel meevalt. Kortom, voorzitter, wij zullen deze motie in zijn geheel, met alle overwegingen, van harte overnemen. U begrijpt, voorzitter, dat ook de vijfde motie ons aanspreekt, omdat die verkeersveiligheidsgelden inderdaad besteed moeten worden aan de verkeers veiligheid. Daar kun je niet genoeg geld voor overhebben.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 361