12 oktober 19 94 - 38 - Mevrouw HUBERTS (WD)Voorzitter, wij kunnen leven met de reactie die de heer Van Logtenstein net gaf en we willen inderdaad dat dat op korte termijn wordt uitgevoerd. De toelichting bij onze motie, 200.000,= kunnen we in 1995 uitgeven aan milieuzaken, 60.000,= voor de milieukaarten, dat is wat ons betreft akkoord, maar die 140.000,= die u voorstelt om te stoppen in de verbou wing van het milieu-educatief centrum, daar kunnen wij niet mee uit de voeten. Wij hebben de groslijst milieutaken er nog eens op nageslagen om te kijken of we toch een creatievere manier kunnen vinden om die 140.000,= uit te geven en wij bleven meteen al steken bij het eerste punt dat genoemd wordt, projecten afvalpreventie, en via projecten afvalpreventie kom je al heel snel bij afvalbergen, bij afvalverwerking, kortom de problematiek van ons afval, die ons erg zorgen baart. We hebben gekeken hoe we daarmee om kunnen gaan, we zijn bij de Schans geweest, we hebben gekeken hoe Spullenhulp functioneert. Even terzijde, u kent onze kritische houding ten aanzien van Spullenhulp, maar we moeten toch erkennen dat zij een deel van ons probleem op dit moment op een hele goede wijze oplossen, want we zien toch liever bankstellen, bedden en prullaria via Spullenhulp naar een nieuwe eigenaar gaan dan dat we het in mootjes moeten hakken en op transport moeten stellen. Dus dat is eigenlijk een beetje het vertrekpunt voor onze motie geweest. Spullenhulp krijgt meer aangeboden dan ze kunnen bergen. Als je daar een ruimte voor opslag regelt, dan zijn zij daarmee geholpen en wij ook, want die banken krijgen dan een nieuwe bestemming. De parkeerproblematiek bij Spullenhulp kun je ons inziens op een vrij eenvoudige wijze aanpakken, dat hoeft helemaal niet veel geld te kosten. Ten aanzien van voorlichting, waar kun je nou beter voorlichting geven dan in het hol van de leeuw, daar waar de «afvalverwer king» plaatsvindt. Dus als je daar een ruimte realiseert voor voorlichting, dan ben je in één klap klaar, dan kunnen mensen het zien en mensen kunnen het horen. Dat wilde ik in eerste instantie toelichten. Nog één opmerking over het feit dat het college onze motie overneemt, maar dan met het accent op onderzoek. Op zich prettig dat u het overneemt, maar u begrijpt natuurlijk wel dat wij niet zomaar een onderzoek willen, het moet niet vrijblijvend zijn. Wij bekijken het serieus, ik ga ervan uit dat u dat ook doet Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Voorzitter, mag ik een vraag stellen aan mevrouw Spijk? Ter verduidelijking, u zegt: in het hol van de leeuw kun je het beste voorlichting geven. Die mening deel ik, maar moet ik daar dan uit opmaken dat u zegt: het gebouw aan de Molenstraat kan voor ons gesloten worden en wij gaan een nieuw gebouw aan de Schans doen, of zegt u: we houden beide gebouwen? Even helderheid graag. Mevrouw HUBERTS (WD)U hebt mij dat niet horen zeggen, dat het gebouw aan de Molenstraat weg kan. Dat is dus ook niet zo. Alleen, het verbouwen van dat educatief centrum, daar willen wij niet die 140.000,= aan geven. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Dat betekent dus dat het voorlichtingscentrum dat dus komen moet, in uw optie, op de Schans, ook gedekt moet kunnen worden uit het bedrag dat resteert van dit punt? Mevrouw HUBERTS (WD)U noemt het meteen al een voorlichtingscentrum. Wij hebben dat wat soberder uitgedrukt, maar als u dezelfde ruimte die wij bedoelen een voorlichtingscentrum wilt noemen, dan kan dat. Het moet binnen die 140.000,= en de Kwekerij willen wij niet afstoten in die zin. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Mag ik nog één vraag stellen, voorzitter, want dat is voor ons belangrijk in relatie tot de motie. Voor het bedrag van 140.000,= wilt u een kleinschalig voorlichtingscentrumpje, laat ik het dan even klein noemen. U wilt de mogelijkheid voor het parkeren uit die 140.000,= én u wilt een eventuele extra opslag, extra berging voor Spullenhulp, ook uit die 140.000,=? Mevrouw HUBERTS (WD)Dan begrijpt u het niet helemaal, want u denkt dat wij alles dan voor Spullenhulp zullen betalen. Dat is niet onze bedoeling. Als u onze motie leest, dan zult u daarin ook vinden dat wij niet alles

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 387