12 oktober 1994 - 40 - waren, naar voren gehaald wordt, in 1995 en in 1996. Het gaat om erg grote bedragen, maar ik vraag u toch om te bezien of wat er in 1996 staat: vervanging bestaande riolering, 2,25 miljoen, en het naar voren halen van de investering voor de randvoorziening aan de Maatweg van 6,3 miljoen, om daar in december met voorstellen te komen, om te kijken of dat nog eerder dan nu gepland eventueel uitgevoerd zou kunnen worden, opdat de mensen die aan die kant van Soest wonen niet continu s zomers weer die ellende hebben. Als u dat toezegt, dan heb ik voldoende aan dit papiertje, in december graag die discussie daarover en dan denk ik dat we het volgend jaar en het begin van 1996 die investeringen kunnen doen, zonder dat het de burgers geld kost. Heer GLASTRA (BAM) Voorzitter, in de commissievergadering hebben wij al duidelijk gemaakt dat die 140.000,= te besteden aan het milieu-educatief centrum voor ons niet haalbaar was, omdat het water naar de zee dragen is. We zijn erg blij met de motie Nou, erg blij, we steunen graag de motie van de WD en we willen graag zien wat daar uitkomt. Heer WITTE (GGS)Voorzitter, ook wij zijn blij met de snelle manier waarop gereageerd wordt op de riooloverlast in Soest. Het is duidelijk dat dit een kerntaak is die niet hoeft te wachten tot er een kerntakendiscussie is geweest, dat maakt dat we wat slagvaardiger kunnen optreden dan bij een aantal andere punten. Het verhaal van de heer Boerkoel spreekt ons zeer aan, als dat mogelijk zou zijn, dan willen we dat in ieder geval onder steunen. Zo snel mogelijk dus, dat zouden we ook graag van de wethouder willen horen. Wat betreft de motie van de WD, voorzitter, een uitermate sympathiek voorstel, maar ook wij zien het helemaal in uw lijn: het accent op onderzoek. Er zijn meer goede ideeën en laten we dat dan maar eens allemaal tegen elkaar afzetten. In dat kader zouden wij het verhaal van mevrouw Stekelenburg willen ondersteunen, laten we het geld even parkeren en eerst alle verschillende dingen tegen elkaar opzetten. Want we kunnen wel denken: we doen een hapje van dit en een hapje van dat, maar ik denk dat het verstandiger is dat we met elkaar kijken welke zaken het meeste rendement opleveren en wat we het liefst gerealiseerd zouden zien. Dus, dat geld dat is uitgesproken bestemd voor milieu, ik denk niet dat we in de kerntaken discussie aan die post moeten gaan knabbelen, maar dat we wel even wachten, voordat we de centen gaan uitgeven, zodat we echt op een verantwoorde, afgewogen manier besluiten kunnen nemen. Mevrouw SWINKELS (D66)Voorzitter, zoals wij in onze algemene beschouwing gevraagd hebben, heeft de wethouder zeer adequaat gereageerd. Het is een belangrijk punt voor D66 dat het grijze milieu op orde is. Ik kan niet anders dan toejuichen dat het college daarvoor de portemonnee vervroegd opentrekt, en het heeft onze volle instemming. Misschien moet ik nog even zeggen dat het mij niet helemaal helder is, hoe die verhoging van twaalf gulden precies staat in verhouding tot de reeds geplande verhogingen. Ik begrijp dat die verhogingen voor een aantal jaren al vast staan, maar dat in 1999 er twaalf gulden bovenop het reeds geplande komt. Ik zie de wethouder knikken, dus ik heb dat goed begrepen. Dan wil ik graag ook nog benadrukken dat de wethouder reeds in de commissie heeft toegezegd dat er voor 1 januari een bijstelling van het GRP komt. Ik neem aan dat dat gelijktijdig met het nieuwe voorstel voor deze versnelde uitvoering zal gebeuren, want als je zaken naar voren trekt, verandert ook je GRP. Ik neem ook aan dat dan de inspectie die ook beloofd is -in september zou die er zijn, maar die heb ik nog niet gezien- dan ook meegenomen wordt. Dan zijn wij erg blij met dit voorstel, als het allemaal gebeurt en ook gebeurt in december, zoals de wethouder toegezegd heeft in de raadscommissie milieu, niet deze versnelde aanpak, maar wel dat er GRP- overzicht zou komen. Het milieu-educatief centrum. Het gaat mij iets te vlug. Ik heb natuurlijk grote sympathie voor een afvalpreventieproject. Twee jaar geleden heeft D66 daar een motie voor ingediend in deze raad. Ik weet ook dat daar van alles mogelijk is en dat we het in de gemeente zullen moeten hebben bij het terugdringen van afval van het doelgroepenbeleid en van het mentaliteit veranderen, het helpen mentaliteit veranderen bij de bevolking, anders komt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 389