12 oktober 1994 - 41 - komt er niets van, want landelijk krijg je dit haast niet van de grond. Het milieu-educatief centrum betrekken bij een afvalpreventieproject, als ik het goed begrijp bij Spullenhulp, het gaat me te snel en ik zal u zeggen waarom. Spullenhulp heeft na veel overleg een beleidsprogramma overgelegd aan de gemeente Soest. Daar is aan gesleuteld, daar is aan veranderd, kortom, ze hebben een planning. Dat je nu na een half jaar al zo succesvol bent, dat is alleen maar toe te juichen, maar wij zijn in de gemeente toch niet gewend zo snel dan zo'n planning al helemaal te veranderen en ik weet niet wat voor gebouwen erbij te gaan zetten. Het college zegt terecht naar mijn mening «onderzoek». Ik zou er nog wat aan toe willen voegen. Het onderzoek hoeft van mij geen dik pak papieren te worden. Ik denk dat we het eenvoudig kunnen bekijken. En dan heb ik toch ook wel een klein beetje moeite met het idee dat ook het parkeren, waarvan ik weet dat er nadruk kelijk afspraken over zijn bij Spullenhulp, uiteindelijk misschien wel vergroot moet worden en dat daar milieugelden ingaan. Dat lijkt mij heel onlogisch. Heer BOERKOEL (PvdA)Dat heeft niemand gezegd. Mevrouw SWINKELS (D66): Nee, maar dat is de consequentie. Als je dus iets gaat doen aan Spullenhulp, zou mijn advies zijn namens D66: bekijk eerst eens de evaluatie. Loopt het echt? Hoe zit het met de aantallen? Is het zo hard nodig? Klopt alles wat we afgesproken hebben met elkaar? Dat moeten we dan toch eerst maar even uitproberen. Een licht onderzoek kan onze instem ming hebben. Mevrouw TOMASSEN (GL/PS)Voorzitter, wat betreft die riolering en het oplossen van de overlast voor de bewoners, de inwoners van Soest, legt u een heel aantal cijfers voor ons. Ik kan dat niet zo een-twee-drie overzien. Wel lees ik onderaan: "Door het verschuiven van geplande investeringen naar achter, zoals het aanleggen van biezenvelden Wilt u dat nu gaan uitstellen? Ik dacht juist dat die biezenvelden een onderdeel waren van de oplossing. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Voorzitter, het is misschien dat ik dat onmiddellijk even toelicht. Er staat inderdaad: "Door het verschuiven van geplande investeringen naar achter, zoals het biezenveld Bedoeld is hier: financieel is het opgeschoven. Dat geld was er al en we hebben nu de rente bij kunnen schrijven, dat betekent dat het totaal meer is geworden. Mevrouw TOMASSEN (GL/PS)Dus we gaan gewoon door met die biezenvelden? Dan ben ik tevreden. Dan ondersteun ik dit en dan wil ik u graag adviseren om daar zo snel mogelijk mee te beginnen, zoals de heer Boerkoel ook vroeg. Wat betreft de motie van de WD. De WD zegt: we hebben een kritische houding ten opzichte van Spullenhulp. Dan vind ik dat ze zich toch heel positief opstellen, dat doet mij deugd. Ik moet zeggen, in de commissie vergadering hebben wij achter uw voorstel gestaan om 140.000,= te investeren aan de Molenstraat voor de milieu-educatie. Ja, toen werd er wat geheimzinnig gedaan, zowel door de VVD als de Partij van de Arbeid, dat zij nog met voorstellen zouden komen. Dit voorstel van de WD, aangevuld met de opmerkingen van de Partij van de Arbeid is ons toch wel zeer sympathiek. Voor ons hoeft er niet zo'n groot onderzoek plaats te vinden. Ik kom regel matig bij Spullenhulp en je ziet gewoon dat ze er al helemaal uitbarsten, je ziet ook de parkeeroverlast, die inderdaad niet uit de milieugelden betaald moet worden, maar ik denk dat daar weer een andere financiering mogelijk is. Ik moet zeggen, dat bedrag van 140.000,= voor de Molenstraat willen wij oormerken tot u uw piepkleine onderzoekje hebt afgerond. Wij vinden het een uitstekende oplossing, want we hebben dan milieu-educatie over planten aan de Molenstraat, over dieren bij de Kinderboerderij en afvalpreventie bij het afval en bij Spullenhulp. Spullenhulp zelf is natuurlijk al afvalpreventie op zich. Wij hoeven beslist geen kerntaken discussie af te wachten om dit zeer hoog op onze prioriteitenlijst te zetten, want u weet: jaren en jaren en jaren houden wij al milieuverhalen en ook over preventief optreden wat betreft het afval, dus wij vinden dat nog steeds een hoge prioriteit hebben. Dus, 140.000,= oormerken, zo snel mogelijk beginnen én gelden voor het parkeerterrein.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 390