12 oktober 1994 - 42 - Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF): Voorzitter, afvalverwijdering en -verwerking is een grote problematiek. Wij zitten met elkaar voortdurend te denken: wat moeten we hieraan doen om dit terug te kunnen dringen? Het is werkelijk, zo lang ik in de raad zit -dit is het negende jaar- is het nog nooit gebeurd dat je een jaar hoorde dat de hoeveelheid afval ten opzichte van het vorig jaar naar beneden was gegaan. Iedere keer plan je een groei en dan bleek de groei groter te zijn. Werkelijk schrikbarend. Ik vind het ook onvoorstel baar hoe we met elkaar zoveel rotzooi kunnen maken. Maar goed, als je ons soms met elkaar hoort praten, dan denk je: het klopt ook wel. Maandagavond, dat was toch heel herkenbaar? Dat gebeurt dus op alle niveaus, dat we rommel maken. Dat roept op dat we ons dus heel actief moeten opstellen om hier iets aan te doen, om de goede houding te zoeken. D66 verwoordt dat: het is kwestie van gaan zien wat het probleem is en burgers zouden dat ook moeten gaan zien. Dat blijkt een vreselijk moeilijke klus te zijn. Om die reden zijn we natuurlijk actief bezig met richting onderwijs de kinderen in ieder geval zo ver te krijgen dat die er dan echt over na gaan denken. Een paar generaties wil het misschien al niet meer en voor de kinderen houden we dan hoop. Dat betekent dat we een milieu-educatief centrum hebben aan de Molenstraat, waar we heel blij mee zijn. Daar blijkt dat de activi teiten zó goed lopen dat de ruimte wel eens te klein is en dat we eigenlijk tot een soort uitbreiding moeten komen. Dat is een hele goede zaak, dat is een zaak waar we blij mee zijn. Als we dan nu gaan zeggen: dat doen we niet en we gaan er een ander klein gebouwtje op een andere plek bij zetten, dan hebben we over een tijdje dus ook twee mensen nodig, die op twee verschil lende plekken met kleine groepjes gaan werken, dat wordt ook aardig arbeidsintensief, een heel boeiend gebeuren. Maar ik snap het niet zo erg. Ik snap ook het hele aspect van praktisch werken, in de sfeer waarin we wel eens denken over bezuinigingen, dat we wel eens dingen terug moeten dringen, niet zo erg. Dus in die zin komt de motie van de WD mij niet helemaal helder over. Ik snap wel het feit dat men daar het volume voor opslag nodig zou kunnen hebben, maar ik ben het er niet mee eens dat we het nu gaan doen. Ik vind het een te vroeg stadium. En op zichzelf, wat mij verwondert in zo'n motie is dat het dus nu echt zo ver is dat datgene waar ik steeds voor waarschuwde: Spullenhulp wordt een overheidsinstelling, hier nu ook echt gaat gebeuren, dat wij dus de zorgen van Spullenhulp op onze nek gaan halen en dat wij dus gaan zeggen: hé, het loopt daar niet helemaal lekker en wij gaan dus zorgen dat dat weer goed komt Heer KRIJGER (WD) Mijnheer de voorzitter. Mevrouw TOMASSEN (GL/PS)Voorzitter, mag ik interrumperen? VOORZITTER: Eerst mevrouw Tomassen, dan de heer Krijger. Mevrouw TOMASSEN (GL/PS)Ja, het is namelijk zo dat Spullenhulp een hele boel uit zijn eigen exploitatie betaalt en het is juist een hele praktische oplossing dat Spullenhulp met zijn vrijwilligers en zijn mensen nu al heel vaak educatie verricht over afvalpreventie, omdat er vrouwengroepen en dergelijke naar de Schans komen en dan komen ze tegelijk naar Spullenhulp. Juist uit hun exploitatie kunnen zij dan mensen betalen, wat het loopt als een trein, dus het is gewoon een hele praktische financieel verantwoorde oplossing. Heer KRIJGER (WD)Echt een korte interruptie, ik begrijp van de heer Meilof dat hij het zó heeft gelezen, dat als er staat in de motie: in samenwerking met de instelling Spullenhulp, dat het dan toch overheid is. Dat is juist niet de bedoeling, het is een zelfstandige instelling, vergelijkbaar met andere instellingen in den lande, dat zijn vrij autonome, bedrijfsmatig werkende instellingen, die een samenwerking kunnen aangaan voor bepaalde doelen met de gemeenten. Die samenwerking, dat volwassen accepteren van een Spullenhulp nu, dat beogen wij ermee. Dus, absoluut geen verlengstuk van de overheid. Liever niet, het gaat goed zo. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Mooi, ik ben blij dat ik dat zo weer eens even duidelijk hoor. Het enige is dat het in de praktijk natuurlijk wel gebeurt, dan wij er een behoorlijke dosis subsidie in stoppen. We hebben natuurlijk

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 391