12 oktober 1994 - 45 - blaadje leest en u kijkt bij c) de tweede regel, dan staat daar: bijna 2,5 miljoen vervanging bestaande riolering. Als u kijkt bij d) 1996, de tweede zin: vervanging bestaande riolering, 2,205 miljoen. Dat zijn de zaken waar u naar vraagt. De duidelijke uitwerking komt natuurlijk in december, maar wij vergeten nadrukkelijk het onderhoud aan bestaande rioleringen niet. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, een kleine opmerking. Op zich kan ik de redenering van de heer Van Logtenstein over de problematiek wel volgen, want ik praat misschien toch te makkelijk over drie buitjes, het was best heel vervelend, maar het is niet zo dat we ieder jaar die drie buien hebben, gemiddeld hebben we er veel minder overlast van. Dat bedoel ik met een incidentele discussie waar je mee uit moet kijken. Wat voor mij een belangrijke zaak is, tot nog toe zat er een zekere logica in de wijze waarop wij met onze rioleringen omgingen. Die logica was onder andere gekoppeld aan wegen die toch op een bepaald moment opgebroken moesten worden, omdat ze vernieuwd moesten worden of wat dan ook. Er was altijd een combinatie van zaken. Op het moment dat wij op een bepaald punt iets naar voren gaan trekken, doorbreken we misschien die logica. Dat kan dus ook betekenen dat dat een hele brok extra kosten oplevert, die dus niet de rioleringskosten zijn, maar stratenkosten, gasleidingskosten, enzovoorts, want die worden dan vaak allemaal snel even meegenomen. Dus het gaat er mij om: past het allemaal nog wel in de logica dat wij in één systeem van al die systemen zomaar even zeggen: hier halen we even een paar zware stukken naar voren. Wat gaat dat ons voor ellende opleveren? Want uiteindelijk komt dat toch uit die portemonnaie weer. Heer VAN DEN BREEMER (CDA)Eens met de interpretering van de wethouder, voorzitter Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Eén vraag, voorzitter. Akkoord met het antwoord, maar vanavond behandelen we RV 94-115, het raadsvoorstel, dat wordt dus nu in tweeën geknipt, één deel handhaaft u, het andere deel op termijn? Die termijn loopt wat ons betreft dan ongeveer op niet al te lange termijn, maar een beetje parallel met de kerntakendiscussie, zoals we hem voeren. Dan hebben wij dus geen behoefte aan de motie. Mevrouw SWINKELS (D66)Voorzitter, ik had me nog niet heel duidelijk uitgesproken over het milieu-educatief centrum. Het is voor mij bij dit piepkleine onderzoekje waar we geen bezwaar tegen zouden hebben -ik zeg het met opzet zo voorzichtig mogelijk- een punt dat boven alles uitgaat dat het belang van de milieu-educatie natuurlijk afgewogen moet worden. Ik denk daarbij vooral ook aan de gewestelijke verplichtingen die wij op ons hebben genomen. Het is niet zo eenvoudig om te zeggen: die milieu-educatiedaar doen we nu maar wat anders mee. Er liggen hele planningen en verplichtingen en dat zou dat onderzoek dan weer ingewikkelder maken. Ik geloof dat je, ook wanneer je een kerntakendiscussie houdt, nadrukkelijk de onderdelen die perfect lopen niet moet tegenhouden. Je moet geen barrières opgooien op momenten dat er zaken zijn die zó goed lopen dat je denkt: nou, laten we in godsnaam blij zijn dat er iets heel goed gaat. Ik wil dus de grootste voorzichtigheid voor dat milieu-educatieve gebeuren meegeven aan de wethouder, met die afweging dus ook als we die krijgen, een duidelijke belangenafweging plus de gewestelijke verplichtingen en hoe dat ligt in de toekomstWant anders moeten we inderdaad veel meer personeel gaan inzetten en dat zou ik erg vervelend vinden, want we zitten toch voor de opdracht om juist daarin ook heel voorzichtig te zijn. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Maar, mevrouw Swinkels, doordat u instemt met de motie, stelt u de Molenstraat uit, waar dus die werkzaamheden gebeuren die zo perfect lopen en waar dus een uitbreiding voor nodig is. Mevrouw SWINKELS (D66)Als dat de consequentie is -dat heb ik dus net niet zo duidelijk naar buiten gebracht- dan ga ik niet mee met het voorstel. Mevrouw TOMASSEN (GL/PS)Voorzitter, ik deel niet de angst van mevrouw Swinkels. Ik heb begrepen dat dat niet de consequentie is, dat de Molenstraat minder goed gaat functioneren, het moet natuurlijk en/en zijn.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 394