12 oktober 1994 - 49 tegen is. Heer WITTE (GGS)Voorzitter, hier was ik nu juist zo bang voor. Het is jammer dat de heer Visser, hoewel hij onze motie ondersteunt, alleen maar de andere partijen veel vaster zit te prikken op hun standpunt, terwijl ik hoop dat we in tweede instantie, na mijn toelichting, mogelijkerwijs toch nog kunnen praten over een en ander. Ik zou eigenlijk willen dat de heer Visser zich op dit moment onthoudt van het vastprikken van de andere partijen op een eerder ingenomen standpunt, want dat is volgens mij een gevolg van de ongelukkige omstandigheid dat de motie in discussie is gebracht op een moment dat er nog geen toelichting van onze kant aan was gekoppeld. Ik zou willen vragen of hij zich enigszins zou willen inhouden. Heer VISSER (GL/PS)Ik betreur het dus, voorzitter, als ik niet van de partijen die tegen zijn de argumenten hoor waarom zij tegen zijn, omdat ik vind dat de heer Witte op een goede manier zijn ideeën verdedigt. Dat mis ik wel eens bij het college. Als ik denk aan de wegenstructuur, dan hoor ik daar nooit een begeestigd verhaal over. Hij geeft in ieder geval aan waarom hij vindt dat dit zo'n soort wijk moet worden. Ik hoop ook dat de overige partijen in tweede instantie, mijnheer Witte, uw motie zullen volgen. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, ik heb in ieder geval het winstpunt dat ik het verhaal van de heer Witte heb kunnen horen en er in die zin even over heb kunnen nadenken wat het inhoudt Ik had achter motie 16 de term geschreven «prestige-projeet»Ik ben nog steeds bang dat het dat is. Ik heb nog steeds dat gevoel dat, ook als u zegt dat het wel projecten zijn die een hele leuke uitstraling hebben, die iets heel bijzonders hebben, ze op zichzelf niet zoveel met milieu te maken hebben. Wat ik wezenlijk vind is de vraag: wat is eigenlijk de winst? Op het moment dat je hierover gaat praten, ga je natuurlijk over winst praten, over milieuwinst en zo. U noemde zelf even het voorbeeld dat mensen die er wonen, blij zijn dat ze eindelijk van die razende wegen af zijn. Ja, oude steden zijn ook gebouwd op de manier dat al die wegen een verkeersaantrek- kende functie hebben en er raast in Amsterdam voortdurend verkeer langs. Het typerende van een goed gebouwde nieuwbouwwijk -dat zie je steeds terugkomen, dat dat steeds beter kan- is: intern in de wijk bestaat er helemaal geen razend verkeer. Het is allang zo geregeld dat er alleen maar een heel klein beetje bestemmingsverkeer heel langzaam doortreuzeltDat is perfect, dat is zoals het hoort. Op het moment dat je dat goed geregeld hebt, wordt voor mij de vraag: wat is nou de werkelijke winst, wat is ook de milieuwinst, de ecologische winst op het moment dat ik altijd 80 meter tussen mijn huis en de parkeerplaats moet lopen en een karretje moet hebben om mijn boodschappen te doen, enzovoorts? Ik doe het toevallig op de fiets hoor, dus misschien zou ik er wel gaan wonen, zelfs. Je weet maar nooit. Op zichzelf kan ik me nauwelijks voorstellen dat het zoveel winst oplevert, behalve dat het gewoon leuk is naar buiten, dat je kunt zeggen: wij hebben zo'n bijzondere wijk. Daar zit ik mee. Het vergt een geweldig stuk organi satie, het vergt een stuk onderzoek naar hoeveel behoefte er is. Ik vind het veel wezenlijker voor die wijk dat we ons erop werpen dat we echt zo ecologisch mogelijk bouwen, dat we er iets goeds van maken. Hoe meer andere prestigieuze zaken we eraan vastplakken, die volgens mij niet een echte, wezenlijke functie hebben, hoe gevaarlijker het wordt en hoe meer ik het gevoel heb: straks mislukt het helemaal, wordt het veel te duur, of wordt het een heel klein select groepje dat het leuk vindt, of wat dan ook. Dat maakt dat ik er toch niet zo geweldig blij mee ben. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Voorzitter, mag ik dan toch nu misschien nog even reageren op de uitnodiging van de heer Witte? We kunnen natuurlijk ook eerst het antwoord afwachten, maar misschien is het handig dat u ook onze mening meeneemt bij uw antwoord. VOORZITTER: Dat hoor ik graag in tweede termijn, want dat geldt voor de andere sprekers ook Heer BOERKOEL (PvdA)Dan zou ik het graag in eerste termijn even zeggen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 398