12 oktober 19 94 - 50 VOORZITTER: Dat mag u wel, want u hebt nog niet het woord gevoerd in eerste termijn Heer BOERKOEL (PvdA)Ik denk dat wat de heer Witte op zijn motie heeft aangevuld, dat er misschien mogelijkheden zijn. Dat weet ik niet. Ik heb dan ook wat moeite om de motie aan te nemen, maar ik heb ook moeite om de motie af te wijzen. Als er derhalve informatie zou zijn op basis waarvan besluitvorming aangepast zou kunnen worden, om te kijken óf dat mogelijk is, dan zou ik eigenlijk willen zeggen: kan het niet aangehouden worden, kan er een discussie zijn in de volgende commissie ruimtelijke ordening? Dan kan er eventueel op basis van de informatie die er dan is, tot besluitvorming gekomen worden. We willen een ecologisch te bouwen wijk, met ecologische maatregelen. Waarom zouden we niet kijken of er indelingen mogelijk zijn op basis waarvan je aan het idee tegemoet komt? Ik heb geen idee Heer WITTE (GGS)Voorzitter. VOORZITTER: Nee, u komt in tweede termijn weer aan het woord. Heer WITTE (GGS)Ja, voorzitter, maar misschien is er geen tweede termijn nodig VOORZITTER: Eerst het standpunt van het college. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Voorzitter, hoe langer je erover praat, hoe meer mensen kijken naar zo'n motie met iets andere ogen. Misschien is dat reden om nog eens te kijken wat de achtergronden zijn. hebt de motie zo laat ingediend, dat we er nauwelijks adviezen over hebben kunnen inwinnen of informatie hebben kunnen verzamelen, want hij is vanochtend pas binnen gekomen. Maar zoals de motie er nu ligt, geformuleerd zoals u dat heeft gedaan, is het op een aantal punten irreëel. Dat moeten we gewoon met elkaar vaststellen, in deze tijd is een norm van 0,3 auto per huishouden buiten de wijk, irreëel. Nu kunt u wel zeggen dat er objecten, projecten zijn geweest Heer WITTE (GGS)Voorzitter, misschien is het toch beter als ik eerst maar even mijn voorstel doe, want er worden nu allemaal standpunten ingenomen, die zo meteen een discussie in de commissie Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Nee, er wordt geen standpunt ingenomen. Ik reageer op de motie Heer WITTE (GGS)Ja, u zegt dingen die gewoon niet kloppen. U zegt dat 0,3 absurd is, terwijl er op dit moment een wijk klaar komt, waar dat gewoon gerealiseerd is. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Het staat hier, mijnheer Witte, ik lees voor wat er staat. Heer WITTE (GGS)Ja, maar er wordt een wijk gebouwd met die normen. U zegt dat het irreëel is en het bestaat! Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Hier staat namelijk: een autobestand van 0,3 per huishouden, te parkeren aan de rand van de wijk. Dat is niet het uitgangs punt van de Boerenstreek, dat kunt u van mij wel aannemen. We hebben de wijk laten ontwikkelen op basis van de normale uitgangspunten en die normale uitgangspunten hebben andere normeringen dan hier staan. Heer WITTE (GGS)Het bestemmingsplan is nog helemaal in het begin van de procedure. Hoe kunt u nu zeggen dat u het al ontwikkeld heeft? Wethouder VAN LOGTENSTEIN: 24 oktober, weet u van afgelopen maandag, is de eerste presentatie van de invulling van Boerenstreek. Dus gaat u nou niet zeggen dat er niets is. Er is natuurlijk al een heleboel. Ik zou feitelijk best willen vragen om later, op een ander moment, dit in een commissie nog

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 399