12 oktober 1994 51 - 0,3 wat zegt per igs- de 5 de .et Lijk nog eens te bespreken. Er zitten aspecten aan die ogenschijnlijk de moeite waard lijken, maar er zitten ook veel andere aspecten aan. Ik wil er wel een aantal noemen, als u het toch in de discussie mee wilt nemen binnen kort. Als je een wijk zodanig inricht als u voorstelt, dan is er geen weg terug, je kunt niet meer naar een andere wijk toe. Als je het normaal aanlegt, kun je wel de burgers die daar wonen zelf laten beslissen of ze wel of niet een auto in de wijk hebben. Dan kom je veel dichter bij een uitgangspunt dat voor mij acceptabel zou zijn, want ik wil nog niet eens praten over de volkshuisvestelijke aspecten zoals het huisvesten van ouderen, mensen die slecht ter been zijn, het huisvesten van mensen die in wezen daar wel willen wonen omdat ze best zonder auto willen. Maar de ongelijkheid op de woningmarkt bent u daar natuurlijk ook mee aan het beïnvloeden. Ik zie op dit moment, met deze tekst onvoldoende reden om het college te adviseren daar positief achter te staan. Mevrouw TOMASSEN (GL/PS)Daarom is een onderzoek zo nuttig. Heer WITTE (GGS)Voorzitter, het zal duidelijk zijn, ik denk dat de heer Boerkoel een waar woord zei, ik denk dat inderdaad naar onze kant toe Het is zo dat ik pas vanmorgen een stuk schriftelijke informatie van de stadsdeelraad Westerpark ontvangen heb. Als ik dat eerder in mijn bezit had gehad, dan had ik natuurlijk mijn best gedaan om iedereen op hetzelfde punt te laten starten. Ik denk dat het verstandig is om de discussie in de eerstvolgende commissie r.o. te doen en dan eens te kijken. Ik stel graag de informatie die in mijn bezit is ter beschikking. VOORZITTER: Als u het materiaal dat u heeft ter beschikking stelt, dan kan iedereen daar kennis van nemen. Ik denk dat dat beter is. We kunnen deze weg nog op, we zijn nog niet onomkeerbaar bezig, dus het lijkt me beter dat in de commissie iedereen uitvoerig van uw voorbeeldmateriaal kan kennis nemen, dan kunnen we alsnog een besluit daarover nemen. Mag ik het zo interpreteren? Dan trekt u nu de motie in. Het college heeft u geantwoord zoals we gedaan hebben en dan komt het in de commissie aan de orde. Hoofdfunctie 9. Financiering en andere dekkingsmiddelen. VOORZITTER: Hierbij te betrekken het voorstel tot herziening van belastingverordeningen.- Ik wilde het zo doen, er staan een aantal belastingverordeningen vermeld, ik zal ze stuk voor stuk aan de orde stellen en vragen of iemand het woord erover wil. Voordat ik dat doe vraag ik eerst of iemand voor het overige bij deze hoofdfunctie het woord wenst. Dus niet over de onderdelen waar ik nog aan toekom, maar in het algemeen. Heer BRUNEKREEF (WD)Voorzitter, bij dit punt zou ik een opmerking willen maken over het feit dat wij geïnformeerd zijn zoals we geïnformeerd zijn. Het is mij bekend dat er op dit moment gemeenten in dit land, zelfs in de buurt, nog geen kans hebben gezien om zelfs een begroting op tafel te hebben. Er zijn nogal wat gemeenten, blijkt uit mijn contacten, die de consequenties van maatregelen van het kabinet nog niet hebben kunnen verwerken, waar nogal wat aan vastzit. Ik wil graag het college en de ambtenaren die daar hun werk voor hebben gedaan, een compliment maken voor het feit dat zij deze dingen, die op zich vrij laat allemaal bekend zijn, toch op een goede en ordentelijke wijze aan ons hebben voorgelegd, zodat wij steeds met de laatste informatie onze beslissingen kunnen nemen. Ik vind dat een compliment ook met name voor de ambtenaren die ons steeds weer goede informatie op tijd geven. Dat wilde ik graag zeggen namens de fractie van de WD VOORZITTER: Wenst iemand anders in algemene zin bij deze hoofdfunctie nog het woord? Niemand. Legesverordening Begraafrechten Hondenbelasting VOORZITTERDaar komt dus motie nummer 15 bij aan de orde.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 400