12 oktober 199 4 VOORZITTERWaarvan akte )ber Het voorstel (RV 94-107) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met de aantekening dat de fractie van BAM geacht wil worden tegen de honden belasting te hebben gestemd. VOORZITTERDan sluit ik hiermee de begrotingsraadsvergadering. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest van 19 januari 199 5. 1 of :en de secretaris, de voorzitter, innen deze ;ot 1995 jens met 53 52

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 402