12 oktober 1994 - 17 - buitenberging bij sportcomplex Dalweg (Aqua Indoor) Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)s Voorzitter, de huidige wethouder van sport zat toevalligerwijs ook in de vorige commissie sport. Daarin heb ik hem meerdere keren horen vertellen dat we hier geen accommodaties van eredivisie-niveau nodig hebben. Goudgerande sportvoorzieningen vond hij overbodig. Ik moet zeggen, ik heb dat altijd een goede insteek gevonden. We hebben goede voorzieningen nodig, maar dat hoeven geen goudgerande voorzieningen te zijn. De voorziening die u hier wilt gaan treffen is een goudgerande voorziening. Mijn fractie kan geen goedkeuring hechten aan dit voorstel Mevrouw TOMASSEN (GL/PS)s Voorzitter, wij hebben ons ook in een eerder stadium al verzet. Wij verzetten ons nu, we zullen nu tegen stemmen, want we vinden het gewoon veel te duur, 85.000,=. Heer JOUSTRA (BAM)Voorzitter, toen we het voorstel voor de eerste keer onder ogen kregen, was er sprake van een berging. Dan stel ik me toch wel heel wat anders voor, enige duizenden guldens. Als ik dit soort bedragen zie voor een berging, dan zeg ik: dit gaat werkelijk alle perken te buiten. Hier kan ik niet mee instemmen. Heer LOKKER (CDA)Heel kort. Het is op dit punt heel moeilijk te beoor delen of hier sprake is van een goudgerande voorziening of dat dit gewoon een noodzakelijk minimum is. Ik heb er vertrouwen in. We hebben die discussie eerder gehad bij accommodaties waar we zeiden: hoe is het mogelijk dat het zo duur moet zijn? Ons is duidelijk geworden dat door allerlei voorwaarden die verbonden zijn aan het bouwen van zoiets, die kosten toch noodzakelijk zijn. Ik neem aan dat het college niet onverant woord dure gebouwen neerzet. Als u daar nog even op kunt reageren en ons in die zin gerust kunt stellen, dan is het prima. Mevrouw HUBERTS (WD) Voorzitter, de buitenberging van Aqua Indoor is al heel vaak aan de orde geweest in meerdere commissies, in het verleden ook in de commissie financiën. De buitenberging zou er komen, de buitenberging kwam niet. Misschien komt de buitenberging toch, de buitenberging kwam niet. Al met al is het een heel gejojo rond de buitenberging bij Aqua Indoor. Meerdere partijen hebben het college uitgedaagd om te komen met een voorstel, u bent met een voorstel gekomen. Wij hebben als WD eigenlijk elke keer gezegd: een vorm van buitenberging is voor ons bespreekbaar. Wij hadden het liever wat goedkoper gezien, het financiële dekkingsplaatje is het niet helemaal, een lichte vorm van broddelwerk zou ik het toch wel willen noemen. Aan één kant is het zo dat u 22.000,= uit het resterende krediet haalt, dat is prima. Wij vonden dat ook een deel ten laste van de sport moest komen, dat is gebeurd. Niet helemaal van harte, maar op zich kan de buitenberging van Aqua Indoor er wat ons betreft nu wel komen. Mevrouw SWINKELS (D55): Voorzitter, de buitenberging van Aqua Indoor moet er komen, daar ben ik het mee eens. Ik vind het altijd zo leuk -dat is het enige wat ik erover wil zeggen- dat op het moment dat er iets moet, dan kun je in alle hoeken en gaten potjes vinden. Dit is geld van de sport, maar anders had ik er groot bezwaar tegen gehad. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Voorzitter, het standpunt van «niet-Ajaxniveau» zo heb ik dat steeds genoemd, huldig ik nog steeds. U mag ervan uitgaan dat dat ook is toegepast op dit voorstel. We hebben het een aantal malen bekeken. Het is al een uitgekleed voorstel, u kunt zich dat nauwelijks voorstellen, maar het is bij een zwembad niet ongebruikelijk. Wij hebben uitdrukkelijk gekeken naar besparingen, maar dit is het. Ik ben eigenlijk heel erg gelukkig dat we het op deze manier kunnen oplossen. VOORZITTER: Dat lijkt me een mooi slot van deze vergadering. Kunt u met dit raadsvoorstel instemmen? Met de aantekening dat Progressief Soest, Gemeentebelangen Groen Soest en de fractie BAM tegen zijn. Het voorstel (RV 94-136) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 420