18 - de aantekening dat de fracties van GL/PS, GGS en BAM geacht willen worden tegen te hebben gestemd. VOORZITTER: Ik kom hiermee aan de afsluiting van deze raadsvergadering. Ik dank u voor uw bijdrage aan de discussie. Het zijn lange zittingen geweest, maar we zijn erdoorheen gekomen. We hebben weer een begroting voor het volgend jaar. Hartelijk dank, wel thuis. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest van 19 januari 1995. de voorzitter, 12 oktober 1994

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 421