17 november 1994 - 6 - Soesterberg de vinger op- dat daar geen avondwinkel kan komen? Mevrouw GERRITSE (CDA): We hebben in september als CDA fractie ja gezegd tegen het voorstel over de winkelsluiting met dezelfde inhoud als het nu voorliggende raadsvoorstel. Wel met tegenzin, want we zijn niet voor opheffing van de zondagsrust, maar in dit voorstel is het nog zeer beperkt. Het CDA wil de wet niet opleggen aan anderen die er anders over denken. Landelijk is er nu op grote schaal een discussie gaande over volledige openstelling van winkels op zondag. Dat gaat dus veel verder. De CDA- fractie in de Tweede Kamer verzet zich tegen aantasting van de zondagsrust en de CDA-fractie in Soest is het daarmee eens. Het komt de fractie als gewenst voor om één dag in de week, waarin het ritme van alledag wordt doorbroken, tijd te nemen voor kerkgang en familiebezoek. Ook willen de positie van de kleine winkelier nog een keer onder de aandacht brengen. Door uitbreiding van de openstelling komen zij in de problemen in de personele sfeer. Nieuw in dit voorstel is het artikel over de avondwinkel. Onze vraag is: wie controleert of de avondwinkel zich houdt aan de voorschriften? Wat zijn de sancties als men eenmaal een ontheffing heeft en zich niet aan de voorschriften houdt? Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGSVoorzitter, de verruiming, zoals die feitelijk hiermee tot stand komt, gaat eigenlijk voor mijn fractie nog niet ver genoeg. Wij zien de wettelijke belemmeringen die helaas in de weg staan om verdere verruimingen te treffen. Ik moet dan ook met leedwezen constateren dat we gewoon niet hier de Winkelsluitingswet zouden kunnen afschaffen, want dat zou me lief zijn. Het verbaast me dat we dan toch nog hier elke keer weer zitten te praten en standpunten innemen die feitelijk gewoon de vrije keuze van mensen, die zich niet altijd in een bepaald hokje willen laten duwen, in de weg staan. Het verbaast me dat we er niet gewoon voor kiezen om iedereen zelf die keuze te laten maken in dit opzicht die hun wenselijk lijkt. Wethouder BLOMMERS: Voorzitter, om te beginnen met het antwoord aan de BAM- fractie, Soesterberg en Soest worden gerekend als één gemeente met ruim 40.000 inwoners. Dat betekent dat we ruimte hebben voor twee avondwinkels en waar die twee avondwinkels komen, hangt van de markt af. Ook nadat u er hier in het openbaar over hebt gepraat en er kranteberichten zijn geweest, zijn er geen nadere aanvragen gekomen vanuit winkels om hier een avond winkel te openen. In principe kan iedereen een avondwinkel openen die voldoet aan de assortimentsvoorwaarden en die de juiste papieren heeft. Op het moment dat we aanvragen krijgen zullen we, ook omdat het voor ons allemaal nieuw is, ermee naar de commissie gaan om u te informeren en dan zal het college een voorstel doen over de wijze waarop. Dat zou dus best kunnen betekenen dat er een avondwinkel in Soesterberg komt. Alleen denk ik dat, gezien het feit dat daar maar 7000 inwoners wonen, het niet zo waarschijnlijk is. Maar technisch is er in ieder geval vanuit het college geen enkel beletsel om in Soesterberg een avondwinkel te openen. Het moet natuurlijk aantrekkelijk zijn voor degene die het doet. Wat betreft de vragen en opmerkingen zoals het CDA die heeft verwoord. Het college respecteert natuurlijk uw opvattingen, maar waar wij op willen wijzen is dat het op het ogenblik al mogelijk is om een winkel 55 uur open te hebben en dat een winkelier zelf bepaalt welke uren hij of zij de winkel openstelt. Het is in de huidige maatschappij nu eenmaal ook zo dat een groot aantal mensen de zondag niet als hun rustdag ervaren, hetzij uit hun persoonlijke overtuiging, hetzij uit het feit dat zij op zondag wel degelijk moeten werken. Ik denk als wethouder van economische zaken dat het op zichzelf een goede zaak is als de keuzevrijheid blijft, de keuzevrijheid bij de winkelier en ook die bij de consument. U vraagt wat er gebeurt als wij een avondwinkel toestaan en zij zich niet aan de voorwaarden houden. Dan hebben we precies evenveel mogelijkheden als we bij gewone winkels hebben. Dat is niet erg uitgebreid, maar dan kunnen er in het kader van economische sancties maatregelen worden genomen. Als u dat wilt, dan wil ik het ook wel een keer precies ter inzage leggen wat die sancties zijn, maar het gaat gewoon via de rechtbank. In zo'n geval overtreed je de Winkelsluitingswet, net zoals je dat nu doet bij gewone winkels

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 427