15 december 1994 - 4 - Soesters laten weten achter de actie van Gemeentebelangen Groen Soest te staan. Met die steun zullen wij, indien dat noodzakelijk is, ook de weg naar de hogere instanties weten te vinden, hogere instanties die inmiddels al weer behoorlijk teleurgesteld zullen zijn over het huidige ruimtelijke ordeningsbeleid in Soest, waarvan ze dachten eindelijk verlost te zijn. Gelet op de strijd met het streekplan van de provincie en het door diezelf de provincie bejubelde bestemmingsplan Landelijk Gebied Soest, kunnen wij ons wel iets voorstellen bij de reactie aldaar. Bij vele medestanders is de herinnering aan de weg over de Eng uit de zeventiger jaren weer bovengekomen. Niet alleen vanwege het actievoeren en de bijbehorende vergaderingen en het spuien van goede en minder goede ideeën, maar vooral ook omdat dit gezien wordt als een vergelijkbare aanval op een essentieel landschap in het buitengebied van Soest. De Eempolders zijn verknoopt met de agrarische nederzettingsgeschiedenis van Soest en tot op de dag van vandaag vormt het een oase van rust in een op hol geslagen maatschappij Voorzitter, leden van de raad, u weet allen hoe het met die weg over de Eng is afgelopen. De gemeente heeft zich toen tot aan de nek in de schulden gestoken met de aankoop van gronden en onroerend goed en het gevolg van het liedje was dat de plannen werden afgeblazen en Soest jarenlang gekampt heeft met enorme rente- en kapitaallastenLasten waar wethouder Menne en ook de provincie trots van meedeelden dat Soest daar uiteindelijk toch weer uitgekomen is. Wij voelen niets voor een herhaling en wij menen, los van dat we zo'n weg niet wensen, dat het bestuurlijke waanzin is om zo'n besluit te nemen voordat duidelijk is over welk verkeer we het hebben of dat verkeer niet op een andere wijze goedkoper en beter op een andere wijze kan worden gestuurd. Wij denken dan in de richting van de Koningsweg. Het is natuurlijk buitengewoon onverstandig nu tegen de wens van een aanzien lijk deel van de bevolking in en zonder dat enige financiële dekking aanwezig is, vanavond te besluiten tot de route zoals u die hebt geschetst. U geeft zelf al aan dat er een lang traject is te gaan en het zou bij mogelijk veranderde politieke verhoudingen na 1998 wel eens wederom kunnen uitlopen op een financieel debacle, met alle ellende van dien. Het komt ons ook hoe langer hoe meer voor dat dit plan, dat oorspronkelijk werd geboren omdat men heel Soestdijk voor het autoverkeer open wenste te gooien, nu helemaal toegespitst is op de Van Weedestraat. Daar groeit onder uw handen en door uw toedoen een hoofdwinkelcentrum waarover nooit een fundamentele discussie heeft plaatsgevonden, terwijl bepaald was dat de distributieplanologische ruimte gelijkelijk verdeeld zou worden over de verschillende winkelcentra. U bent nu bezig met plannen die wij beschouwen als koude sanering van winkels elders, terwijl ondernemers van de Van Weedestraat niet gek moeten opkijken als een aantal van hen zelf ook het loodje zullen leggen. Ons inziens kan dat niet op deze manier. Het distri- butieplanologisch onderzoek gaf al nauwelijks ruimte en gaf een heel lage rendementsverbetering voor Soest in de non-foodsectorzelfs bij zeer ingrijpende plannen, zoals u nu blijkbaar voorstaat. In de reactie van het college wordt stoere bestuurlijke taal gesproken: "Op dit moment wijzen alle gegevens nog steeds op het toenemend autobezit en -gebruik, of we dat nu verantwoord vinden of niet. Hoezeer wij ook door middel van een voorwaardenscheppend beleid het gebruik van het openbaar vervoer en het gebruik van de fiets en de «benenwagen» zullen bevorderen, wij kunnen en willen de burgers niet, bij wijze van spreken, de auto uittrekken en de bus induwen. Voor feitelijke ontwikkelingen mogen we de ogen niet sluiten. Ook de vrijblijvende «luxe» van een eenzijdige blik en daarop gebaseerde voorstelling van zaken van bepaalde politieke actievoer ders kunnen wij ons bestuurlijk niet veroorloven." Voorzitter, hele stoere taal. Maar het verschuilt zich wel achter het ongewenste gedrag van de te pas en onpas autorijdende burgers. Helemaal niks van «die auto kan wel een dagje zonder u»Niks ervan, gewoon lekker autorijden, ruim baan, de gemeenschap betaalt het toch wel, want volgens sommigen in deze raad zou het zelfs mogelijk moeten zijn om met twee auto's tegelijk te rijden. Dat zijn dan mensen die, als het in de mode is om met het milieu op de proppen te komen, meedoen met ingewikkelde contracten om 25% minder auto te rijden. En dan «de vrijblijvende luxe van een eenzijdige blik, enzovoorts» hoek kom u erop? Voorzitter, dit wekt herinneringen op aan het raadsvoorstel bij de structuurvisie, waarbij het boeren- en buitenluitjesgeleuter werd opgehan-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 437