15 december 1994 - 18 - steeds werkt met actuele gegevens. Dat staat nou precies in het college voorstel, dat er niks onomkeerbaar is, want er zijn een paar zaken die parallel gaan lopen. Het is ook verwoord in het stuk: een parallelroute. Zo is de besluitvorming bij ons gelukkig ook geregeld. Wat loopt parallel? Dat deel waar de meerderheid van de raad -nagenoeg de raad unaniem- het mee eens is, dat herinrichten kan gaan gebeuren. Dat heeft een aantal gevolgen en bij de verdere fasegewijze uitvoering kunnen we nu nog niet vragen - hoewel het wel gedaan wordt, maar dat kan niet- hoe u dat nou precies doet. Dat precies invullen hoe dat gaat worden ingevuld, die fasering zal gebeuren op de meest actuele gegevens. Een besluitvorming open proberen heeft voor- en nadelen. Voordeel, je kunt zeggen: we gaan op dat moment verder met de actuele gegevens. Nadeel is dat men nu zegt: wat ga je precies doen. En dat kan nog niet. We moeten dus nu op een gegeven moment een lijn aangeven of wij dit college in de lijn die is aangegeven willen ondersteunen. Dat heb ik gezegd en in deze tweede instantie zeg ik het wederom: dat vinden wij een juiste werkwijze. Het minst ingrijpend is dus het aanpassen van de Van Weedestraat. Het gekke is dat bij andere, de minst ingrijpende zaken, de raad plotseling weer verdeeld is. Want bij het rustiger maken van de Van Weedestraat, het verkeer daar weg zien te krijgen, blijkt de raad een verdeeldheid te laten zien van: ja, het mag wel minder worden, maar gaat het dan door de wijken heen of moet het over een parallelroute? Wij denken dat de parallelroute onvermijdelijk is. Een parallelroute is geen rondweg. Ik wil niet op elke reactie ingaan van de sprekers, maar ik wil er één noemen. Het is gevaarlijk als je gaat citeren. Dat geldt ook voor de heer Joustra. De heer Joustra citeert ondernemersverenigingen, Kamer van Koophandel. Laat ik de Kamer van Koophandel pakken, dat stuk heb ik hier voor mij liggen. Daar staat wat de Kamer van Koophandel aandraagt voor de discussie. Dat is juist het minst ingrijpende van het hele voorstel. Men zegt hier: "Het gaat hier om een drietal varianten voor een rondweg." Ja, die noemen ze een rondweg, maar het is een parallelroute. Het woord rondweg -het lijkt een woordenspel- betekent heel wat anders. Men wil het bedrijfs- klimaat bevorderen, dat onderstreept men. "Na het gereedkomen van deze weg, in welke vorm dan ook, kan men overgaan tot herinrichting van de Van Weedestraat." Nou, wij denken dat het parallel moet zijn. Wat stelt men zich voor? Heer JOUSTRA (BAM): Voorzitter, bij interruptie naar de heer Krijger. Zou dan de Kamer van Koophandel niet weten waar ze het over hebben als ze praten over een rondweg en ze hebben het over iets anders? U verslijt die mensen toch niet voor geen benul? Heer KRIJGER (WD) Nee, maar ze geven aan wat zij precies bedoelen. Ze hebben het over de drie varianten. Heer JOUSTRA (BAM)U probeert mij te citeren, mijnheer Krijger en dan gebruikt u een citaat van de Kamer van Koophandel en dan zegt u dat ze iets anders zeggen dan ze bedoelen. Nou, ik weet niet wat u citeert, maar mij niet. Heer KRIJGER (WD): Nee, kijk, ik heb aan het begin gezegd: het is vaak het horen wat je wil horen. Als u citeert, heb ik gezegd, is dat gevaarlijk. Ik heb het voor mij liggen. U noemt het «wat de ondernemers willen» en u hebt het over de wegen. Zij hebben het over drie varianten. Meer hebben zij niet gezegd. Ze hebben het niet over waar u verder in uw verhaal over begon: de weg om de noord. Die staat nergens in het stuk, dus het is ook geen bijdrage van de Kamer van Koophandel over die weg. Het gaat alleen maar om datgene wat wij vinden dat op dit moment aan de orde is: het aanpassen van de Van Weedestraat. En dat onderstrepen wij. Met betrekking tot het voorgestelde onderzoek is het eigenlijk heel gek. Wij beluisteren in de raad een meerderheid die vindt dat als het verkeer door Soest moet of wil, je het moet afvoeren via de Koningsweg. Er is ook een mening dat een andere weg misschien beter is. Nou, wij hebben vertrou wen in onze eigen meningen, ik denk dat meer mensen dat wel zullen hebben. Wij denken dat het doorgaand verkeer het beste kan worden afgevoerd over de Koningsweg. Maar laat anderen het dan maar uitspreken, als wij denken dat onze argumenten daarvoor het beste en het sterkste zijn, dan komt er

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 451