- 19 - gegarandeerd uit dat dat de beste weg is. Dan zijn andere discussies over rondwegen voorbij. Het kan ook zo zijn, als verkeerd wordt gedacht en anderen zeggen: een andere, nieuwe weg is beter, passend in de tijd -maar daar heb ik grote twijfels aan- laat maar komen. Wij doen niet meer dan onderzoek en wat dat betreft: dat onderzoek moet er komen. VOORZITTER: Wilt u -en dat vraag ik ook aan de volgende sprekers- ook even uw standpunt over de motie die ingediend is willen weergeven? Heer KRIJGER (WD): Heel snel kan dat, punt voor punt. Bij de overwegingen in de motie van D66: de noodzaak onderschrijven wij. De tweede helft komt de verbetering, daar zijn we het mee eens, dat ligt ook in de planning. Het college stelt voor het effect van die maatregel zo goed mogelijk te meten en in beeld te brengen. Daar zijn we het eigenlijk mee eens. Maar dan komt er iets anders: het college stelt voor twee opties te onderzoeken naar een manier om de functie van de N221 te verbeteren. Nee, die weg moet ver plaatst worden, het moet een andere weg worden. Dat staat ook in het collegevoorstel, dus wij denken dat de motie niet nodig is. Heer WITTE (GGS): Voorzitter, kort even ingaand op de heer Krijger en mede ook naar de motie van D66 toe. Ik hoor ook van de heer Krol dat hij absoluut de eerstkomende zes, negen maanden geen onomkeerbare zaken wenst. Dan wil ik toch met name wijze op het stappenplan van onderdeel l.b, waarin staat: "Als onderdeel van de maatregelen op korte termijn wordt gedacht aan afsluiting van de Stadhouderslaan ter hoogte van de kruising met de Van Weedestraat, waarbij ter plaatse vervangend parkeren Kijk, dit is natuurlijk levensgevaarlijk. Als we dit half 1995 gaan doen -en dat stelt u voor- dan betekent dat, als we dan weer terugkomen bij uw brief en ook bij de motie van D65, dat we dan de resultaten daarvan gaan meenemen. Die kan ik u van tevoren vertellen. Als wij de Stadhouderslaan gaan afsluiten, betekent dat dus voor al die jaren -ook als we zien, zoals u zelf stelt, dat we in 1999 op zijn vroegst als alles meezit daar aan de gang gaan- dat de Lange Brinkweg verrast zal worden met een gigantische hoeveelheid verkeer, die nu kan kiezen op de kruising Stadhouderslaan/Van Weedestraat om de Van Weedestraat te nemen of door te rijden naar de Albert Cuyplaan. Dat is er dan niet meer bij, ze zijn dan gewoonweg gedwongen om linksaf te gaan en de Korte en Lange Brinkweg te nemen. Het laat zich heel makkelijk raden, dan hoeft u van mij daarnaar geen onderzoek meer te doen, want dan zal de telefoon bij ieder van ons gaan rinkelen van: jongens, gauw die weg laten komen, want hier hebben we geen zin in. Als de heer Krijger het dan heeft over salami-tactiek, dan vind ik dit gewoon puur salami-tactiek. Je gaat een deel van de burgers die direct getroffen worden eventjes neerzet ten in een situatie waar de weg helemaal niet op berekend is en vervolgens ga je lachend concluderen: zie je wel, de tegenstanders van weleer willen nu ook wel een rondweg. Ik vind het echt heel slecht en wat dat betreft kunnen wij de motie ook niet ondersteunen, want die wil hetzelfde. Heer JANSEN (D66): Dat willen wij natuurlijk niet, mijnheer Witte. Dat zou al een maatregel zijn die dus -zo hebt u net uiteen gezet- een onomkeerbaar resultaat geeft. Dat kan je dus niet doen, dus om de herinrichting, niet om het afsluiten van de Stadhouderslaan. Dat kan je alleen maar doen, inder daad, als je een rondweg maakt en dan ben je al een stap te ver. Heer WITTE (GGS): Voorzitter, ik neem aan dat ook uw reactie van 9 december onderdeel uitmaakt van deze beraadslaging, dat we die bij het besluit moeten meenemen. Als ik de motie van D65 lees, dan zie ik daar toch een levensgroot gevaar in dat inderdaad wordt voorgesteld om onder andere die Stadhouderslaan toch maar af te sluiten en daar een situatie te creëren die inderdaad op termijn zal leiden tot het onomkeerbare effect dat je wel genoodzaakt bent om oplossingen te zoeken. Heer JOUSTRA (BAM): Voorzitter, een beetje verrast en eigenlijk ook een beetje nijdig en verontwaardigd over hoe dit college erin slaagt om ten tweede male gewoon geen antwoord te geven op vragen. Dat insprekers al niet fatsoenlijk worden beantwoord is al erg genoeg. Dan denk je: nou, ik probeer het in de raad nog een keer. Je krijgt gewoon geen antwoord. Ik heb dan wel een antwoord gehad over het hele verhaal over de supermarkt. 15 december 1994

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 452