15 december 1994 - 20 - U zegt: de Jac HermansgroepJa, voorzitter, dan zeg je: waarom ligt dat dan niet bij de stukken als wel de brieven van de Hermansgroep er liggen? Het standpunt van de wethouder vind ik daar nergens terug. Ik heb nu een antwoord, maar ik had dat liever op papier gehad. Voorzitter, helemaal geen antwoord krijgen wij op onze vraag of u in het onderzoek wenst mee te nemen de mogelijkheid, de optie eigenlijk om de Van Weedestraat eenrichtingsverkeer te maken. Zegt u nou gewoon ja of nee, dan heb ik in ieder geval een antwoord. Het helemaal verzwijgen zet je toch aan het denken. Datzelfde komt naar boven als wij pleiten voor een ondergrondse parkeervoorziening, om dat mee te betrekken bij dat onderzoek tot de herinrichting van de Van Weedestraat. Zegt u dan gewoon ja of nee, geef nou fatsoenlijk antwoord! Ik krijg gewoon geen antwoord. Als ik dan ook nog vraag: kunt u aangeven wat de kosten van het onderzoek zijn, doet u dat intern of doet u dat extern en als u het extern doet, bij wie doet u dat dan? Ik krijg gewoon geen antwoord. Voorzitter, ik wil antwoorden op de vragen hebben, heel simpel. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Voorzitter, mag ik een vraag stellen aan de heer Joustra? Als u spreekt over eenrichtingsverkeer op de Van Weedestraat, waar moet dat andere verkeer dan heen? Wilt u daar eens antwoord op geven? Heer JOUSTRA (BAM): Voorzitter, ik heb gevraagd om dat mee in het onderzoek te betrekken, om die optie mee te nemen. Ik moet nota bene in Op 't Hoogt lezen dat de wethouder zelf wel degelijk pleit voor het inrichten van de Van Weedestraat als eenrichtingsverkeer. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA): Maar dan heeft u het vervolg niet gelezen, mijnheer Joustra, want daar stond achter: als de weg er is. Maar u gaat uit van nu. En ik vraag aan u: waar denkt u nu, als het gaat over eenrichtings verkeer, de andere helft van het verkeer te laten? Heer JOUSTRA (BAM): Voorzitter, ik heb gevraagd om het in het onderzoek te betrekken. Dan verwacht ik van een onderzoek dat ik opties krijg aangeboden waar we keuzes uit kunnen maken. Meer vraag ik niet aan de wethouder. Ik krijg helemaal geen antwoord en dat is wat ons steekt. VOORZITTER: Wilt u ook reageren op de motie, zoals die in ingediend? Heer JOUSTRA (BAM)Sorry, voorzitter. De motie van D65 komt denk ik voor een groot deel tegemoet aan de problemen en de stellingnames die wij ook hebben geponeerd, zowel in r.o. als vanavond. We zullen de motie van D66 dan ook van harte ondersteunen. Mevrouw STEKELENBORG (PvdA): Voorzitter, even terugkomend op een paar opmerkingen die door verschillende collega's gemaakt zijn. Ik begin maar even -daar waren we net aan bezig- met de opmerking van de Joustra. In het verleden -u had dat misschien kunnen lezen, maar het is u niet aan te rekenen- is er heel vaak gesproken over eenrichtingsverkeer in die wijken. Er zijn allerlei onderzoeken geweest en in de kist die in de leeskamer staat kunt u het nodige daarover terugvinden. Dat was misschien een antwoord geweest op de nu gestelde vragen, want ik begrijp het nog steeds niet goed. Op dit moment zien wij geen oplossing ten aanzien van het eenrichtingsverkeer. Voorzitter, naar de discussie over wat was er nou eerder, de kip of het ei? Nou is het dus weer niet goed als er gezegd wordt: de Stadhouderslaan wordt afgesloten, dan moeten we dus over de Korte Brink en over de Lange Brink. Ja, dat is een keus. Je kunt het ook andersom doen en zeggen: we wachten met die afsluiting totdat de rondweg er is, maar dat is ook niet goed. Het is dus op zich een hele complexe materie: waar begin je, vooraan of achteraan? In dit geval is het denk ik nooit goed. Heer WITTE (GGSVoorzitter, ik wil toch even interrumperen. Mevrouw Stekelenburg houdt in eerste termijn een verhaal waarbij ze twintig ad hoe oplossingen optelt en dan doet alsnog dat een integraal verkeersplan is. Dit is ook weer zon ad hoe oplossing. Je moet eerst met elkaar vaststellen over welke verkeer hebben we het, wat willen we oplossen en hoe kan dat, wat zijn de verschillende alternatieven, met cijfers en financiële dekking

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 453