- 27 - je uitgaat van de resultaten en het meten van de effecten die een bepaalde maatregel oplevert, dan denk ik dat je eerst de evaluatie doet voordat je de volgende stap zet. Heer WITTE (GGS): Voorzitter, dit is toch eigenlijk een hele erge rare manier. Het is een trial and error-methodiek, terwijl ik weet dat er in Nederland allerlei bureaus zijn die van tevoren kunnen aangeven wat de effecten van het een of het ander zullen zijn. We zijn hier toch niet terug in de oudheid en gaan eerst alles proberen om te kijken hoe het uitpakt? Dit kan echt niet, hoor. U houdt ons voor de gek en de burgers ook. Ik bedoel, als u nou met een serieus voorstel was gekomen, dan kun je erover praten. Maar we krijgen er geen vat op. Ik daag eigenlijk de heer Krijger en de andere partijen uit om inderdaad die hand toe te steken en de motie van D66 aan te nemen. VOORZITTER: In antwoord op de heer Jansen: u bent er als raadslid zelf bij wanneer u de volgende besluiten neemt. Ik kom tot de besluitvorming bij dit agendapunt Heer JANSEN (D66): Ik zou de motie in stemming willen hebben, voorzitter. VOORZITTER: Dan breng ik de motie nu in stemming. Heer GLASTRA (BAM): Kunnen we eerst even pauzeren, voorzitter? VOORZITTERIs dat een ordevoorstel, of stelt u het als vraag? Heer GLASTRA (BAM): Dat is een ordevoorstel, voorzitter. VOORZITTERHoelang wilt u schorsen? Mevrouw SWINKELS (D66): Dat hangt van het overleg af, voorzitter, dat vraag je toch niet aan een raadslid! VOORZITTERDat vraag ik wel en dat deed ik ook in de tijd dat u wethouder was, mevrouw Swinkels. Ik schors de vergadering voor tien minuten. VOORZITTER: Wilt u uw plaatsen weer innemen? Ik heropen de vergadering. Ik was toe aan de besluitvorming. Op verzoek van de heer Jansen zal de motie die ik heb voorgelezen en naar ik begrepen heb is gewijzigd in de zin zoals u dat verwoord hebt, nu in stemming brengen, Heer JANSEN (D66): Voorzitter, is er geen mogelijkheid voor een reactie meer? Waar hebben we dan voor geschorst? VOORZITTER: Nee, we komen nu aan de besluitvorming, ..mijnheer Jansen. De stemmingen vangen aan bij nummer 22, dat is de heer Blaauw. Wilt u zich uitspreken over de motie met voor of tegen? Heer WITTE (GGS): Voorzitter, welke motie brengt u in stemming? De geamen deerde motie? VOORZITTER: Dat heb ik gezegd, ja. De geamendeerde motie van D66. de heer Blaauw, tegen; mevrouw Swinkels, voor; mevrouw Tomassen, voor; de heer Van Wuijckhuijse, voor; de heer Van Logtenstein, tegen; de heer Joustra, voor; de heer Glastra, voor; de heer Boerkoel, tegen; de heer Brunekreef, tegen; mevrouw Gerritse, tegen; de heer Anderson, tegen; mevrouw Stekelenburg, tegen; de heer Krol, tegen; de heer Zwaanenburg, tegen; de heer Plomp, tegen; de heer Krijger, tegen; de heer Visser, voor; de heer Witte, voor; mevrouw Hartering, voor; de heer Ten Hove, tegen; mevrouw Hugen, voor; mevrouw Huberts, tegen; de heer Lokker, tegen; de heer Jansen, voor; mevrouw Blommers, tegen. De heer Van den Breemer was tijdens de stemming niet aanwezig, (notuliste) VOORZITTERDe motie is met 15 stemmen tegen 10 stemmen verworpen. 16 - 15 december 1994

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 460