- 35 - Nogmaals, als daar resultaten uit voortkomen, leggen wij die voor u ter inzage Het voorstel (RV 94-155) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel tot verdaging van de beslissing op een bezwaarschrift. Het voorstel (RV 94-156) wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel inhoudende het commentaar op het initiatiefvoorstel van D66 tot een beter gebruik van de bestaande woningvoorraad. Mevrouw SWINKELS (D66): Voorzitter, in de raadscommissie milieu, openbare werken etc. heb ik duidelijk met de wethouder en met de commissie besproken dat dit antwoord van het college weliswaar snel binnen was en erg goedwil lend eruit zag, waarvoor mijn dank, maar ik heb ook gezegd dat het antwoord van het college eigenlijk om de hete brij heen draaide en dat de clou van het voorstel, de essentie, de kern van het voorstel eigenlijk niet goed verpakt werd in dit antwoord. De wethouder heeft toen gezegd: ja, dit is een tussenstap en er is geen twijfel aan de bedoelde richting. Omdat ik dat antwoord niet herhaald zag in uw reactie op de commissie-adviezen zou ik graag van de wethouder horen of hij inderdaad dat onderzoek Wat ons betreft hoeft dat onderzoek niet te gaan over de punten die op pagina 2 allemaal staan, want dat praat er helemaal naast. Wij bedoelen juist op pagina 1 de drie eenvoudige puntjes, dat die integraal en in verband met elkaar bekeken en uitgezocht worden. Ik heb begrepen van de wethouder dat hij dat kon beamen, maar ik heb het niet teruggevonden. Ik wil nog graag van de wethouder weten of hij dat nog eens wil verklaren. Wethouder VAN LOGTENSTEINU had het al goed begrepen in de commissie. Er was absoluut de goede wil. U weet dat wij ook redelijk beperkt zaten in onze capaciteit in de afgelopen weken om daar diepzinnig op eigen kracht iets mee te gaan doen, wetende van u, van uw fractie dat er in de gemeente Heemstede nogal wat informatie op dit gebied wordt ingezameld en verzameld. Wij vonden het zonde om nou alles over te gaan doen en hebben contact gehouden met Heemstede. We hebben gezegd: op het moment dat jullie daar iets concreets op papier hebben dat ook aan de raad -in Heemstede dan- kan worden aangeboden, dan willen we dat graag van u weten. Ik kijk elke dag in mijn postbak en ik heb tot nu toe uit Heemstede nog geen post ontvangen. Dat betekent dat ze daar nog aan het studeren zijn. Wij sluiten ons zeker voor een deel aan bij hetgeen daar geconcludeerd zal worden, want de intentie is goed. U mag van mij aannemen dat de intentie die hier staat en ook de aspecten die daarbij betrokken moeten worden, zeker in de uitwerking tot een beantwoording komen. Dat is heel duidelijk. Ik heb ook in de afgelopen weken, als ik ook maar enig contact had met een partij daar de aandacht op gevestigd, onder andere in gesprekken met de Woningstichting. We hebben daar geen verschil van mening, het moet alleen even de tijd hebben om met een gefundeerd en een werkbaar voorstel te komen. Het heeft geen zin om nu te zeggen: we gaan alle huizen in Soest opkopen die boven de vijf ton zijn en die gaan we eens eventjes verbouwen met overheidsgelden. Dat kan natuurlijk niet, het gaat over haalbare opties en dat vergt even ti jd Mevrouw SWINKELS (D66): Voorzitter, misschien dat het het duidelijkste is als de wethouder zich in zijn onderzoek houdt aan de samenvatting van het voorstel, dat heel kort in drie punten door D66 ingeleverd is. Dan kan alle andere ballast die in het raadsvoorstel stond, verdwijnen. U krijgt dan een zo eenvoudig mogelijk onderzoek. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Voorzitter, die samenvattende aspecten vanuit het voorstel van D66 zullen wij natuurlijk zoveel mogelijk daarbij betrek ken. Maar als het niet haalbaar zou blijken te zijn, dan kunt u alleen maar van ons verwachten dat wij daarvan afwijken, wel nog steeds met de gedachte om dingen te realiseren. Het voorstel (RV 94-166) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 15 december 1994

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 468