15 december 1994 - 37 - andere mensen zullen zijn uit eigen kring. Dan is het goed dat je een beetje gedwongen door je eigen verordening eens een nieuwe kandidaat kunt stellen. We beginnen nu echt op een nul-moment, dus de mensen die nu worden gekozen kunnen één keer worden herbenoemd als ze op zon zetel zitten en daarna niet meer. We hebben uitdrukkelijk niet gekozen voor de overige leden om dat op die manier te doen, uitgezonderd de voorzitter, omdat we vinden dat als mensen zich verkiesbaar stellen voor een platform -voor de grootste groep is nu al een Turks platform gekozen en we verwachten dat ook voor de Marokkaanse groepering- dat het dan niet aan ons is om te zeggen: nou, we hebben die kandidaat als twee keer gezien, die mag een derde keer niet meer. Als het vertrouwen vanuit de minderheden er is, dan vinden wij dat we dat moeten honoreren. Vandaar dat we zo nadrukkelijk hebben gekozen voor alleen die kwaliteitszetels. Als het wordt overgenomen door u om die zetels met name tot twee periodes te maximeren, dan passen we natuurlijk de verordening nadien aan. VOORZITTER: Verlangt nog iemand het woord het in tweede termijn? Kunt u met het gewijzigde voorstel instemmen? Ik neem aan dat u het voorstel van mevrouw Tomassen, zoals de wethouder dat heeft overgenomen, accordeert. Dan is aldus besloten. Het voorstel (RV 94-167), inclusief de voorgestelde en door het college overgenomen wijziging, wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel tot aankoop van de voormalige Kardinaal Alfrink mavo, Di Lasso straat 65 te Soest. Het voorstel (RV 94-168) wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel tot het instellen van beroep tegen de beslissing van Provinciale Staten van Utrecht op het schriftelijk bezwaar tegen het vastgestelde Streekplan Utrecht. Heer VISSER (GL/PS): Voorzitter, dit wordt vanavond na de rondweg de tweede blunder die wij begaan. Ik weet niet hoe men zich voorstelt om ook hier een klein bestemmingsplannetje voor te maken in de toekomst. Het haalt weer een stukje van het buitengebied af. Aan de ene kant doet u precies wat de provincie zegt en gaat u dus sommige dingen als opdrachten van de provincie beschouwen. Aan de andere kant verzet u zich tegen wijze besluiten van de Provinciale Staten die hebben aangegeven dat je natuurlijk in Soest Hallo! ....geen golfaccommodatie kunt aanleggen. VOORZITTER: Mijnheer Visser, u praat via de voorzitter en dat gebeurt niet met «hallo». Heer VISSER (GL/PS): Ja, maar als u het niet doet VOORZITTER: Nou, dat bepaal ik zelf wel, mijnheer Visser. Heer VISSER (GL/PS)Ja, dat is waar. Excuus. Zal ik opnieuw beginnen, voorzitter? VOORZITTERNee, want ik heb u helemaal kunnen volgen. Heer VISSER (GL/PS): Voorzitter, wij zijn natuurlijk erg geschrokken van uw voornemen om hier beroep aan te tekenen. Ik beschouw het ook als een soort overval, mevrouw Blommers, dat zomaar, zonder dat wij het wisten van tevoren, u dit aan ons presenteert. Wat is namelijk het geval geweest? We hadden vorige week een uitgestelde ro-vergadering en wie schetst onze verbazing als daar mondeling, zomaar tussen de agendapunten, een nummer 8a wordt toegevoegd. Of we daar maar eventjes akkoord mee wilden gaan. Wat blijkt namelijk? Ik heb even geïnformeerd bij de afdeling ROB, dit stuk waar het om gaat is een dag van tevoren bezorgd. De heer Krijger ontkende dat, die zei dat hij het al tien dagen in zijn postvakje had liggen. Daarom verdenk ik ook het college ervan dat ze de collegepartijen vroegtijdig hebben ingelicht.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 470