20 januari 1994 - 27 - Het ordevoorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. VOORZITTER: Ik kom aan het einde van deze raadsvergadering. Ik dank u voor aanwezigheid en uw bijdrage aan de discussie. Wel thuis. De vergaderinq is gesloten. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest van 17 maart 1994. de secretaris

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 54