nr. 02 NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op donderdag 17 februari 1994, aanvang 19.30 uur. Voorzitter: de heer J. de Widt, burgemeester; Secretarisde heer W.P. de Kam. Aanwezig de leden: mevr. A. Blommers - Biezeno, C. Boerkoel, A.W. van den Breemer, G.L. van den Deijssel (vanaf 19.55 uur), J.J. Ebbers, mevr. B.M. Gerritse - van Ee, mevr. E. van Gorkum, F.L. Jansen, F. Kingma, A.F.M. Krijger, R.W. Krol, R.A. van Logtenstein, J.P.J. Lokker, W.R. Meilof, J.L. Menne, G.A.W.G.A. Plomp, mevr. E. Spijk - Huberts, mevr. W.A.A. Stekelenburg -Ruitenburg, mevr. A.D. Tomassen - Holsheimer, C. Verheus, J. Visser, H.L. Witte en J.B. van Wuijckhuijse (vanaf 19.45 uur). Afwezig met kennisgeving de leden: W.A. Blaauw, G.L. van den Deijssel (tot 19.55 uur), mevr. G. van Eek - van Veelen, mevr. J.M. Swinkels, J.B. van Wuijckhuijse (tot 19.45 uur) en J.A. Zwaanenburg. VOORZITTER: Ik open de raadsvergadering en heet u allen van harte welkom. Er zijn helaas veel berichten van verhindering. Ik begin bij de heer Blaauw, die is verhinderd. Dan zijn ziek wethouder Swinkels, de heer Zwaanenburg en mevrouw Van Eek. De raadsleden Van Wuijckhuijse en Van den Deijssel hebben gezegd dat zij wel zullen komen, maar wat later. Ik ben in ieder geval blij dat u er wel allemaal bent en ik hoop in goede gezondheid. Spreekrecht Er hebben zich geen insprekers aangemeld. Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 18 november 1993 en 16 december 1993. De notulen van beide vergaderingen worden ongewijzigd vastgesteld. Ingekomen stukken en mededelingen van de voorzitter. Geen. Vragenhalfuurtje VOORZITTER: Er zijn gezamenlijke vragen gekomen van de WD, het CDA en de PvdA. Ik weet niet wie van u als woordvoerder optreedt om de vragen toe te lichten als daar behoefte aan is, anders gaan we tot beantwoording over. Heer KRIJGER (WD)Geen toelichting. We hebben gemeend de vragen zó te kunnen formuleren dat bij het voorlezen en het invullen van de antwoorden duidelijk is wat de bedoeling is. Wethouder VISSER: Vraag 1 luidt: Is het technisch juist dat de ontvangst van signalen van de Turkse zenden TRT-INT in Amersfoort gezien de opgestelde antennes gewoon doorgaat? Het antwoord is: ja. Vraag 2: Is het juist dat deze signalen echter enkele dagen niet «op het Amersfoortse net» worden gezet en daarvoor in de plaats andere signalen worden doorgegeven? Ook hier luidt het antwoord bevestigend. Vraag 3: Is het juist dat als Soest dat wil, de signalen van TRT-INT gewoon aan Soest kunnen worden geleverd en dat daarmee Soest zelf kan beslissen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 56