17 februari 1994 elijke kunnen de ellen we lang anghebbender. ;ermate maken weer sr voor ook over, totdat aakte dat ze gemeenschap, nschap nu len dat die eweest bij j uit dat het igrijk is. De Arabische jpgevoed >n om niet nu, op. We hebber te hebben ook ragen aan door de g halen en de t er overleg wij gezegd dsche zender gelezen te olifant die 1 begrepen jen die gedaan =n een b voor jaar snot navenIk den!' een keer over zender. Ik igen met de inderdaad de i op de goede >e-ondertekend ;eft zij aan d< 1 -misschien beslissing is Breid is deze oorzet krijgt, _>n? Omdat er iaar de inbreng )at is niet de Turkse i, daar waar he ging om een gemêleerd gezelschap waar inderdaad mensen van alle nationali teiten aanwezig waren. Voorzitter, het zal u niet onbekend zijn en ook de heer Jansen zal dat niet onbekend zijn, dat wij als Partij van de Arbeid voortdurend hebben gepleit voor een Soester mediaraad. Ik hoor nu wel het woord mediaraad noemen, maar dat is Amersfoort en Amersfoort heeft natuurlijk een totaal andere opbouw dan de Soester gemeenschap. In het verleden, voorzitter, ik praat dan over oktober, toen opnieuw de discussie aan de orde was van: wat doen we met de zenderkeuze? hebben wij gezegd: wij bemoeien ons daar niet mee, maar één uitzondering maken we wel, wij vinden dat de Turkse zender -specifiek Turks toen nog- gehandhaafd moet blijven. Inmiddels blijkt er ook een mogelijkheid te zijn dat er een Arabische zender is. Dan denk ik dat het aan de politiek voorgelegd moet worden en dan is het op dat moment aan de politiek om een keuze te maken. Dat had best kunnen inhouden dat het antwoord wederom van de Partij van de Arbeid was geweest: ja, voorzitter, dan moet u maar een mediaraad in het leven roepen, dan kunnen alle partijen met elkaar daar een mening over vormen. Maar wij hebben eerder gezegd: alles mag wijzigen, maar voor de minderheden moet er een zender blijven. Die inspanningsverplichting, die we met elkaar op het forum die zaterdagmiddag hebben afgesproken, is de weerslag van datgene wat we op dit moment bespreken. Ik denk dat het zuiver is, als je daar met elkaar afspreekt dat je iets doet, dan moet het ook gebeuren. Laten de minderheden dan in ieder geval blij zijn dat drie partijen hier in ieder geval die inspanningsverplichting ook concreet hebben gemaakt. Ik verbaas me over het antwoord van de wethouder waar hij zegt: het gaat 16.000,= kosten. Ik ben het op zich eens met de terechte opmerking van de heer Krolhad ons dat dan maar op een bepaald moment voorgelegd, dan was het onze keus geweest en was het niet een zaak alleen maar geworden van het college waar we nu uiteindelijk tegenaan praten. We denken dat het nog steeds een keuze moet zijn. Ik geef nu even als voorbeeld: we hebben uitputtend gesproken in het verleden -wij niet, maar deze mensen- over: moet er nu MTV op, of moet er Rai-uno op? Dan komen er stukken in de krant, over en weer. Heer JANSEN (D66)Voorzitter, daar draait het straks om, als we weer moeten praten, dan moet er misschien niet alleen iets op, maar ook af. Als je daar dan niet over mee wilt beslissen en er komen weer bezwaren tegen, dan is het wel heel vrijblijvend wat je dan doet. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Dat is absoluut niet vrijblijvend, voorzitter, als ik via u naar de heer Jansen mag praten. Het is nog altijd in onze optie zo dat de kanalen betaald worden door de mensen die ernaar kijken. Ik vind dan ook dat die mensen het meeste recht hebben om te spreken en niet wij hier politiek die bij wijze van spreken -ik kijken even naar mezelf, maar dat zal niet alleen voor mezelf gelden- heel weinig gebruik maken van die kanalen, omdat we gewoon het meest van de tijd hier achter dit soort tafels zitten. Ik vind dat de burger primair het recht heeft om mee te spreken in die discussie en niet alleen via de media, ingezonden stukjes in kranten, of als het toevallig een keer op de agenda staat in een groep hier op de tribune. Het is iets van ons allemaal en ik vind dat we ons daarop moeten richten. Ik denk dat in één van de vragen staat: hoe gaan we er in de toekomst mee om? Nou, dat lijkt ons wat dat betreft een punt waar we het dan na de verkiezingen met elkaar in een nieuw beleidsprogramma maar eens over moeten hebben. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, ik vind het wel grappig wat hier gezegd wordt tot nog toe. Redelijk, lijsttrekkerbreed zijn er toch op die vergadering -dat was van een van de weinige vergissingen die onze lijsttrekkers tot nog toe gemaakt hebben- toch wel aardige beloftes gedaan, ook door vervangende lijsttrekkers. Ik was een van de weinigen, de krant heeft dat gelukkig goed gesignaleerd, die zijn hand niet opstak toen er gevraagd werd: wie gaat dat nou ondersteunen, dat in de raad onmiddellijk ingebracht wordt dat dit dus teruggedraaid moet worden, enzovoorts. Nu hebben deze drie partijen precies datgene overgenomen en aan u voorgesteld wat ik toen al voorstelde. Dat vind ik heel sympathiek en het is dus ook wel logisch dat ik het ondersteun. Alleen, ik vind het wel vreemd dat ze het mij niet even gevraagd hebben of ze mijn voorstel mochten gebruiken. - 4 - 5 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 60