17 februari 1994 Wethouder VISSER: Voorzitter, de heer Krol verwijt mij dat ik op 11 januari niet gezegd heb dat het 16.000,= zou kosten of een voorstel heb gedaan om dingen te veranderen. Maar het kan toch niet zo zijn, als ik dat wel op 11 januari -dat was het eerste tijdstip waarop net het schriftelijke antwoord was verschenen- gezegd had: commissie, zullen we het veranderen, het kost 16.000,=, dat op die avond de commissie een beslissing had genomen zonder de Turkse mensen en de Marokkaanse mensen te raadplegen? We hadden erover kunnen praten, die avond Heer BOERKOEL (PvdA)Nee, mijnheer Visser, dat hadden ze waarschijnlijk niet gedaan, maar misschien hadden ze u geadviseerd om die mensen mee te laten spreken over het wel of niet veranderen. Dan was in ieder geval die inspraak gegarandeerd geweest Wethouder VISSER: Precies, die inspraak is dus inderdaad geleverd op die bewuste forummiddag, waar de heer krijger zelfs twee Turkse zenders beloofde aan de Turkse mensen. Heer KRIJGER (WD) Er is niets beloofd, mijnheer de voorzitter, als ik even mag reageren op de opmerking van de heer Visser, die daar als lijsttrekker zat, ik zat er gewoon ter toelichting. We gingen praten over wat er allemaal was aan mogelijkheden, dat er meer mogelijkheden waren dan er geboden werden en dat die ene mogelijkheid nog gehalveerd werd. Daar ging het om, niet meer VOORZITTER: De wethouder gaat door met zijn beantwoording. U krijgt in tweedi termijn nog het woord. Wethouder VISSER: Ik heb niet zoveel meer te antwoorden, want het kan natuurlijk niet zo zijn, wat mevrouw Stekelenburg zegt, dat je 42.000 mensen laat beslissen over elke wijziging of verandering. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Waarom kan dat in Amersfoort dan wel? Die gemeente is nog veel groter. Wethouder VISSER: Daar hebben ze een mediaraad. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Ik heb het toch ook over een mediaraad, ik heb het niet over 42.000 mensen. Wethouder VISSER: De mediaraad van Amersfoort, daar participeren wij ook in met een lid. Ik denk dat het een goede zaak is. We hebben toch die consequer. tie getrokken toen we met z'n allen zeiden dat we het pakket van Amersfoort over zouden nemen? Dan is het toch met elkaar afgesproken om het zo te doen: We kunnen natuurlijk altijd dingen terugdraaien. Dat kan nu ook gebeuren, me inspraak en alles. Maar het is niet zo dat het allemaal onverwacht op kwam dagen. Wel op korte termijn, dat zeg ik: in december hoorden we dat, per 1 januari moest het allemaal gebeuren. Maar ik stel toch voor, voorzitter, wat ik al in eerste instantie heb gezegc om in de volgende commissievergadering uitvoerig te discussiëren over wat w nu gaan doen. VOORZITTER: Wenst de raad in tweede termijn het woord? Heer KRIJGER (WD) Alleen maar een korte opmerking. Wij begrijpen nu dat w dus vertegenwoordigd zijn in de mediaraad. Ik heb hier voor mij in de kleur oranje, door de gemeente zelf verstrekt, het vergaderschema externe organen 1994. Daar staat de mediaraad niet op. Kunnen wij een gecorrigeerd exemplaa krijgen waar het wel op staat? Wethouder VISSER: Geen officiële deelname. Een van de ambtenaren volgt de vergaderingen, praat mee en luistert mee. Hij rapporteert hier in Soest. VOORZITTERIk sluit hiermee deze discussie af. Het komt in de commissie r. opnieuw aan de orde Voorstel tot het vaststellen en verdelen van de middelen voor de stads- en

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 61