17 februari 1994 - 10 commissie te gaan behandelen. VOORZITTER: Het ordevoorstel luidt dus: dit agendapunt vanavond aanhouden, in de eerstvolgende commissievergadering zowel het voorstel van de heer Boerkoei als de brief van de spoorwegen zoals die vanavond is uitgedeeld, mee te nemen in het overleg. Ik ga even bij de fractievoorzitters langs of u dit ordevoorstel ondersteunt Mevrouw BLOMMERS (WD)Ja, voorzitter, ik denk dat het verstandig is dat we dit in de commissie nog een keer bespreken. Dan zal het onze fractie -dat zou ik anders hebben gezegd- in ieder geval verstandig voorkomen als wij een onderscheid maken tussen de zaken die voor de verkeersveiligheid nodig zijn op de spoorwegen, dus gezien de verhouding met de spoorwegen, het technische gedeelte van de spoorovergang en de andere aanpassingen die op het ogenblik in het voorstel verwerkt zijn. Wij zouden daar graag een onderscheid in zien bij de behandeling in de commissie. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Ik moet eigenlijk dan eerst weer iets van u weten Ambtelijk heb ik net gehoord dat men er niet zo gelukkig mee is, met het uitstel, gewoon omdat de uitvoering, op het moment dat het één maand opschuift, in een minder gunstige periode terecht komt en misschien moet je het dan wel heel lang uitstellen. Kan volgens u dit redelijkerwijs een maand uitgesteld worden, zonder dat we in de problemen komen wat betreft de uitvoering? Als dat duidelijk is, dan kan ik daar een keuze over maken. Ik ben er zelf wat minder gelukkig mee, omdat ik toch het gevoel heb dat een va de belangrijkste elementen uit het voorstel weg is gehaald, dat is de dubbel oversteek voor de fietsers aan één kant, aan de stationskant. Dus ik betwijfel toch of het nodig is, omdat het voorstel zijn aardige kanten heeft maar juist een van de nuttigste dingen van de oude oplossing eruit gehaald is. Het moet dus wel heel overtuigd kunnen, zonder enig probleem voor de uitvoering enzovoorts, wil ik voor het ordevoorstel zijn. VOORZITTER: Om even op uw vraag in te gaan, u weet dat het college er voorstander van is dat uw raad vanavond dit agendapunt gewoon behandelt en een besluit neemt. Daar staan wij nog steeds achter, maar het is aan u via een ordevoorstel, of via het voorstel zoals van de heer Boerkoei, om het te amenderen of weet ik wat. Maar er ligt nu een ordevoorstel om het een maand aan te houden en ik kan op dit moment niet overzien welke consequenties dat exact heeft voor de uitvoering. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Dus dan kan ik maar het beste gewoon de ambtenare die dat wel weten, geloven en aannemen dat dat waar is. VOORZITTER: Ik laat die wijsheid helemaal aan u over. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Ik ben tegen het ordevoorstel. Heer JANSEN (D66)Voorzitter, wat het amendementvoorstel betreft, als ik daar ook even op mag reageren 19 VOORZITTER: Nee, niet inhoudelijk. Het zit in het ordevoorstel. Heer JANSEN (D66)Het gaat erom: waar gaan we naartoe? VOORZITTER: We blijven hier vanavond. Heer JANSEN (D66) Ik denk dus dat het verloren tijd is, om het een maand o 'i te schuiven. Ook de problemen met de spoorwegen, dan weet ik niet precies te j dat uitpakt, maar we hebben juist die fietsers vanwege de veiligheid aan kant gelegd, de plannen zijn zo ingericht juist vanwege de veiligheid, om h conform het gedrag van de fietsers te doen. Dus ik denk dat als je het een maand gaat uitstellen, om dan weer tot die conclusie te komen dat het eigenlijk zoals het was wel een goede oplossing was, het zonde van de tijd 20. is. Ik ben daarom tegen het ordevoorstel. Mevrouw TOMASSEN (PS)Voorzitter, ik heb net nog even overlegd en juist d)

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 65