17 maart 1994 4 - fractie van de VW, eh, de WD VOORZITTER: Ik wist niet dat die met de verkiezingen meegedaan hadden. Heer PLOMP (WD) Ik ben blij dat het mij na D66 is gelukt om die vergissing ook een keer te maken. De fractie van de WD gaat akkoord met de volgende nummers. Akkoord met uw voorstel nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Vervolgens gaan wij akkoord met nummer 10, nummer 13, 14, VOORZITTER: Misschien mag ik u even onderbreken? Ik dacht dat op dit moment de tribune ook al in het bezit zou zijn van het overzicht, maar ik hoor dat het gekopieerd wordt Heer PLOMP (WD)Dan gaan we het nog helderder doen. We gaan akkoord met nummer 2, dat betreft de heer Wantenaar, dat gaat over het stukje van 80 tot 100 meter waar hij om gevraagd heeft en waar u commentaar op hebt gegeven. Wij gaan akkoord met nummer 3 -ik ben dus aan een herhaling bezig- met de Gibo-groep Heer WITTE (GGS)Voorzitter, mag ik even interrumperen, voor de duidelijk heid? Zegt de heer Plomp dat de WD voor het bezwaar is, of zegt de WD Heer PLOMP (WD)Nee, wij gaan akkoord met het collegevoorstel. We gaan akkoord voor wat betreft punt 4, DLV, Team Glasgroente. We gaan akkoord met B&W voor wat betreft nummer 5, H.W. Schimmel. Akkoord met nummer 6, R.P. Hilhorst. Akkoord met B&W, nummer 7, H.J. van Schie. Akkoord met B&W, nummer 8, W. Lam. Akkoord met B&W, nummer 10, Bosschap. Akkoord met B&W, nummer 13, J.G. v.d. Breemer. Akkoord met B&W, nummer 14, S.P.M. van den Berg. Akkoord met nummer 17, N.V. Nederlandse Spoorwegen; nummer 18, G.A.J. Hartman. Wij gaan akkoord met B&W wat betreft nummer 19, maar wij zullen ons niet verzetten als andere fracties het bezwaar willen honoreren. Wij gaan akkoord met B&W, nummer 20, A.P.A. van Hofslot. Akkoord met B&W voor wat betreft nummer 21, Stichting De Paardenkamp, voor wat betreft nummer 22, Kuijer en akkoord met B&W voor wat betreft nummer 23, Boukema Weesing namens Van der Meer. Akkoord met nummer 26, dat betreft Stoeterij Birkhoeve, daarbij rekening houdend met de opmerkingen die u hebt gemaakt in het stuk, waarin staat dat het mogelijk moet zijn om een regeling tot stand te brengen. Wij gaan verder akkoord met nummer 28, A.B.T.B.; nummer 29, W.C.F. van Hofslot; nummer 32, A.P.M. Hartman, maar wij zouden er geen bezwaar tegen hebben -nu wij ook een brief hebben gekregen- om met het CDA hetzelfde standpunt in te nemen. Wij gaan akkoord met het college, nummer 34, Van Walsem; nummer 35, C.H. Wantenaar; nummer 36, W.A.G. Hartman; nummer 37, Maatschap Van Roomen; nummer 38, Hotel- restaurant Het Witte Huis, waaraan u tegemoet bent gekomen; nummer 39, Maatschap Hilhorst; nummer 40, C.A. en P.A.C. Kuijer; nummer 41, J.C. van Logtenstein; nummer 42, Stichtse Milieufederatie; nummer 43, Ministerie van defensie; nummer 44, Landbouwschap; nummer 45, mevrouw Kleijne en nummer 46, Maatschap Van Roomen. VOORZITTER: Ik wou dan even de nummering voortzetten, in die zin dat ik Westemeijer dan I noem, scheuren grasland IVN, II en wat de heer Van den Breemer noemde, de Zandlaan, III. Komen er meer voorstellen, dan ga ik zo door in Romeinse cijfers. Heer PLOMP (WD)Nummer I, Westemeijer, akkoord met inpassen. Wij begrijpen voor wat betreft het scheuren van het grasland dat een compromis niet gevonden kan worden. Daar zullen we ons bij neerleggen. Dan III, dat betreft dus de zaak van de Zandlaan. Wij constateren dat het CDA het standpunt dat ook in 1990 werd ingenomen in feite herhaalt. Wij gaan daarmee akkoord. Dan komen vervolgens de nummers waar wij opmerkingen over willen maken. Dat zijn er uiteraard minder. Nummer 1, dat betreft de heer Wantenaar, de fractie is van mening dat tege moet kan worden gekomen aan de bezwaren, mits dit persoonsgebonden gebeurt en onder nader te bepalen voorwaarden qua uitvoering en plaats. Het gaat erom een plek te vinden voor twee paarden voor de dochter van de heer Wantenaar. Dan vervolgens punt 9, dat betreft mevrouw Floor. Wij geven mevrouw Floor graag het voordeel van de twijfel en zouden dus, gezien de situatie, akkoord

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 74