17 maart 1994 - 8 - lijke en natuurlijke waarde» en natuurlijk zullen op dat punt onze politieke steun onthouden. Het zal duidelijk zijn dat we bij de verschillende beslispunten kiezen voor de meest conserverende bestemming. Wij zullen dat doen in de hoop en de verwachting dat over een jaar of tien duidelijker nog dan nu zal blijken dat de natuur en het landschap van Soest bewaard moeten worden en in ieder geval de ecologische mogelijkheden moeten worden versterkt. Voorzitter, buiten het lijstje met beslispunten dat voorligt, wil mij fractie aangetekend zien dat wij tegen de mogelijkheid van een golfbaan in het Soesterbos zijn en wij ook niet kunnen instemmen met de mogelijkheid om bij het Heeserspoor de bouw van vier woningen toe te staan ter vervanging van de papierhandel. Ook de inpassing van Westemeijer zullen wij niet steunen. VOORZITTER: Mag ik even, om de administratie bij te houden? De golfbaan brengt u aan als nieuw punt, we tekenen daarbij aan dat u daar tegen bent, maar het is dacht ik geen voorstel van het college. Heer WITTE (GGS)Er zit een wijzigingsbevoegdheid in het plan. Heer VAN DEN BREEMER (CDA)Voorzitter, er zit geen wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan voor het golfgebeuren. VOORZITTER: Ik denk dat we het dan gewoon voor kennisgeving aan moeten nemen. Ik dacht dat u nog een nieuw punt had, behalve de golfbaan. Heer WITTE (GGS)Ja, de woningen aan het Heeserspoor. VOORZITTER: Dat worden dan nummer IV, daar vermelden we dan de woningen Heeserspoor, daar bent u tegen. Heer WITTE (GGS)Wij steunen bij punt 32 wat het CDA heeft ingebracht, dus om de boerderij van Kok toch een agrarische bestemming te laten houden. Wij zijn tegen het voorstel om Van Helden via een artikel 19 procedure toch uit te laten bouwen, nummer 15. Bij nummer 25 steunen wij het verzoek van de WD met betrekking tot mevrouw Donker en we zijn voor de rest akkoord met uw voorstel. Wat betreft nummer 31, 't Eekhoornnest, zijn wij tegen uw voorstel. Wij vinden dat een slechte ontwikkeling, om daar uit te breiden. En dan Westemeijer, nummer I, wij zijn tegen inpassing. Wij sluiten ons aan bij de heer Meilof. Onvoorstelbaar dom, met de ontwikkelingen van Amersfoort aan de overkant, om blij te zijn dat Amersfoort geen bezwaar maakt. Wij maken het wel. Het scheuren van grasland, we blijven er toch bij dat het voorstel van het IVN een betere oplossing is dan om het nu maar helemaal vrij te laten. VOORZITTER: Dus u bent tegen het collegevoorstel op dat punt? Heer WITTE (GGS)Ja. Dat waren onze punten. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Voorzitter, het is de tweede keer dat ik het mee mag maken dat we dit bestemmingsplan bespreken. Ik Hoop dat we er vanavond wel uitkomen. Dit keer blijven we gewoon zitten. We vinden dat er in de afgelopen jaren op een prettige wijze, samen met een ieder die het aangaat en onder leiding van de wethouder, gesproken is. Er zijn interessante avonden hier geweest, waar iedereen ook in de toekomst zijn voordeel mee kan doen. Ik heb begrepen dat dat zelfs nog feestelijk binnenkort wordt afgesloten. Daar nemen we dan kennis van. Voorzitter, de opmerkingen gemaakt door de heer Witte neem ik voor kennisgeving aan. Wij hebben misschien best rekening te houden met natuur en landschap, maar ik roep altijd: mensen moeten ook eten en niet alle zwammen uit de grond zijn even lekker als geteelde champignons. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, even een interruptie. U hebt het wel gehoord hoe ze dat zei, voorzitter? "We moeten best wel rekening houden met milieu en landschap." Dat is ook best wel belangrijk, ja. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Ja, dat vinden wij inderdaad heel belangrijk,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 82