17 maart 1994 mijnheer Meilof, dat hebt u goed gehoord. Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)Het klinkt als gezwam. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Ja, ik weet wie het zegt, dus ook dat neem ik maar voor kennisgeving aan, mijnheer Van Wuijckhuijse Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)Dat zou ik ook kunnen zeggen, maar dat is ook een flauw afdoenertje, mevrouw Stekelenburg. VOORZITTER: Goed, zullen we niet persoonlijk worden? Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Ja, ik wou al zeggen, ik had niet het gevoel dat we ruzie met elkaar hadden, ook al verschillen we van mening. Voorzitter, ik loop het lijstje met u langs. Ik begin bij nummer 15, dat-is Van Helden. De manier die u gevonden hebt voor dit bedrijf lijkt ons juist. Ten aanzien van de naturistenvereniging, nummer 16, hebt u een goed voorstel gedaan Ten aanzien van Stoeterij Birkhoeve, nummer 26, denk ik dat er een goede afweging kan plaatsvinden tussen natuur en landschap en de economische belangen. Een artikel 19 lijkt ons daar ook op zijn plaats, zoals dat bij Van Helden dan ook kan. Ten aanzien van King's Home, nummer 27, daar heeft de heer Van den Breemer al gezegd dat hij in het kader van de Zandlaan voor een wijzigingsbevoegdheid voelt. Dat kunnen wij ook steunen. Ten aanzien van nummer 31, De Jong, 't Eekhoornnest, u hebt daar een nadruk kelijke maatvoering aangegeven van 45 x 170. Ik kan mij voorstellen -ik geef maar even een voorbeeld- dat een iets afwijkende maatvoering, bijvoorbeeld om een kostbaar iets te sparen, of omdat het toevallig iets beter uitkomt, daar ook mogelijk moet kunnen zijn. Dus als het 46 x 172 wordt, dan worden wij daar niet warm of koud van. Ik heb gezegd aanvankelijk: 15 huisjes, u komt uit op 12. Als het beter is om er toch één meer of één minder te doen, dan hebben we daar ook geen moeite mee. Ten aanzien van nummer 32, Hartman, ik kan mij voorstellen wat de heer Van den Breemer daarover gezegd heeft, dus die agrarische bestemming daar te handhaven vanwege die afstandsmaat van 50 meter. Ten aanzien van nummer 38, Het Witte Huis, dat valt wat ons betreft onder diezelfde wijzigingsbevoegdheden van destijds, die dus gelden voor het hele gebied van de Zandlaan. Voor defensie van 8% naar 10%, daar kunnen we mee leven, dat is nummer 43. Dan waren er nog een paar nummers bijgekomen. Dat was het scheuren van Westemeijer zijn we akkoord, Heer WITTE (GGS)Daar ben ik tegen hoor, het scheuren van Westemeijer. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Goed, dat waren twee dingen tegelijk. Nummer I, Westemeijer, daar zijn we dus mee akkoord. Nummer II, het scheuren van het grasland, het voorstel van u volgen we. Ten aanzien van nummer III, de Zandlaan, daar heb ik al iets over gezegd. VOORZITTER: Ik dacht dat ik alle fracties gehad had, dan is nu het woord aan de wethouder van ruimtelijke ordening. Wethouder VISSER: Voorzitter, als ik alles zo hoor, dan denk ik dat ik morgen in dit huis moet trakteren. Heer VAN DEN BREEMER (CDA)Hoe laat gaat dat gebeuren, voorzitter? Dan komen we even Heer BOERKOEL (PvdA)Kan er even een tijdstip genoemd worden? Ik denk dat er velen zijn die dat mee willen maken. VOORZITTER: Ik denk dat dit een nieuw punt is, dat kunt u onder nummer V noteren. En het is al aangenomen, zie ik. Wethouder VISSER: Ik zal dat even preciseren, ik bedoel dus de afdeling

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 84