17 maart 1994 - 10 ruimtelijke ordening en bouwzaken. En bureau Zandvoort, want als er raads leden zijn die de heer Huttinga noemen -wat zeer terecht is- dan denk ik toch dat de hele afdeling drie en een half jaar zó betrokken is geweest bij dit plan, en dan moet ik inderdaad ook bureau Zandvoort noemen, die uitstekend werk heeft geleverd. Het is dan ook niet zo gek dat de provincie op het ogenblik samen met bureau Zandvoort een geschrift aan het voorbereiden is, waaraan ik ook tekstueel mag meewerken om dat aan alle gemeenten in Utrecht te sturen van: ga eens even je bestemmingsplan landelijk gebied veranderen en doe dat op deze manier. We zijn dus kennelijk een voorbeeld in deze provincie. Nee, ik word er niet voor betaald. Om nu even de dingen na te gaan, dan denk ik dat wat de heer Van den Breemer zei over nummer 26, Birkhoeve, dat dat door een meerderheid gesteund wordt. Dat concludeer ik. Ten aanzien van Westerveld, nummer 25, daar is dus duidelijk een meerderheid die zegt: ga daar nog eens naar kijken. Mevrouw Donker werd genoemd, om die toch dat te geven wat ze kennelijk toekomt en om die hele situatie nog eens te bezien. Dat kunnen we vanavond niet beslissen, maar dat zullen we dan ook zeker meenemen. Het is ook duidelijk dat ten aanzien van nummer 32, Hartman, die een buurman heeft die Kok heet, dat een overgrote meerderheid zegt: geef die woonbestem ming toch maar gewoon die agrarische bestemming. Iedereen die de laatste commissievergadering ruimtelijke ordening heeft bijgewoond, die weet wat we bedoelen Het is ook duidelijk dat ten aanzien van de Zandlaan -ik ben dus nu echt bezig met de punten van de heer Van den Breemer- dat ook ten aanzien van de Zandlaan de situatie, zoals die kennelijk in 1990 was gehonoreerd wordt door een meerderheid in deze raad. De Zandlaan was nummer III. Wat de heer Plomp zegt, die een heleboel dingen heeft genoemd die akkoord zijn, dan is dat duidelijk. Als hij dingen noemt die niet akkoord zijn, dan moet ik ook weer beginnen bij nummer 1, waarvan ik merk dat daar geen meerderheid voor is. Hij geeft nummer 9, mevrouw Floor, het voordeel van de twijfel. Ik constateer dat de meerderheid van de raad dat niet volgt. Ook zijn opmerkingen ten aanzien van nummer 11, de Recron worden niet gesteund door de overige fracties. Ook ten aanzien van nummer 12, Raatjes, worden zijn opmerkingen niet gesteund voor wat betreft b. tot en met f. Ten aanzien van nummer 15 wacht u ons voorstel af. Wat was dat ook weer, nummer 15? Oh, Van Helden. Ja, dat was wel een meerderheid in deze raad die toch zegt: ga het nog eens even bekijken, met een beperkte uitbreiding. Dus wat dat betreft heeft de heer Plomp Heer VAN DEN BREEMER (CDA)Voorzitter, mag ik even interrumperen? Daar hebben wij gewoon voorgesteld het collegevoorstel te volgen. Ik dacht dat dat ook gevolgd werd. Wethouder VISSER: Beperkte uitbreiding via artikel 19, ja, het collegevoor stel. Nummer 16, wat de naturisten betreft merk ik dat het voorstel van de heer Plomp om ook de verharding toe te staan niet door de rest van de raad gehonoreerd wordt Ook nummer 24, Bohms, waarvan hij vindt dat dat gehonoreerd moet worden, dat wordt niet gesteund door de rest van de raad. Mevrouw Donker, daar hebben we het al over gehad, nummer 25, Westerveld. King's Home was dacht ik ook akkoord, wat de Nee, nummer l en 2 noemde de heer Plomp alleen en daar heb ik geen andere reacties op gehoord, dus dat wordt niet gehonoreerd, dat voorstel van de heer Plomp. Dat was nummer 27. VOORZITTER: De wijzigingsbevoegdheid, daar is wel een meerderheid voor. Wethouder VISSER: Ja, dat wel. Nummer 30, Lamers, wordt niet door de rest van de raad gesteund. Het Eekhoornnest, nummer 31, daar hebben we het al over gehad, 12 huisjes, waarvan de Partij van de Arbeid zegt: nou, het mogen er ook 11 of 13 zijn. Een ruimte die wij moeten toestaan om iets uit te breiden, dat is akkoord. Nummer 33, Camping "Monnickenbosch"ik dacht niet dat de rest van de raad dat voorstel van de heer Plomp steunde

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 86