20 januari 19 94 - 4 - worden aangeleerd, dat het goed is dat je als gemeente ook aangeeft dat het niet ten koste mag gaan van het bestaande heus niet zo luxueuze niveau. Die kans is natuurlijk levensgroot aanwezig. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, dat is toch een argument te meer om te zeggen dat deze brief nu niet op zijn plaats is, dat ze zich aan het inwerken zijn? Mevrouw BLOMMERS (WD)Ik wou net even uitleggen waarom wij vinden dat deze brief zeer op zijn plaats is, dus als u even wacht Ik denk namelijk dat de kans levensgroot aanwezig is dat, naarmate wij langer met de nieuwe organisatie werken, dat er op plaatsen waar het niet zo slecht gaat, mensen weg zullen moeten, dat er wordt gezegd: daar gaat het wel goed. Omdat het in de grote steden inderdaad nog slechter gaat dan hier. Juist om dat te voorkomen, onderstrepen wij met name de argumenten die in deze motie staan. Er staat: denk er goed over na, dat als je de grote criminaliteit wilt aanpakken en de veel voorkomende criminaliteit wilt aanpakken, dat het nooit mag gaan ten koste van die kleine zaken die net ervoor zorgen dat iemand zich wel veilig voelt op het moment dat ze voorkomen kunnen worden. Daarom denken we dat het goed is dat er nog eens actief de aandacht op wordt gevestigd dat het feit dat het hier niet zo slecht is, geen reden mag zijn om dan ook maar niet zoveel te doen voor deze gebieden. Vandaar dat we deze motie zullen ondersteunen Heer KROL (CDA) Voorzitter, als je als gemeente Soest geconfronteerd wordt met een landelijk afgedwongen reorganisatie, en je constateert als partijen dat je daar niet altijd gelukkig mee bent, is het op zich niet erg om de bal terug te leggen waar die hoort, namelijk bij de rijksoverheid. Juist die rijksoverheid is op dit moment bezig de politiezorg in de grote steden sterk te verbeteren. Dat is toch wel even wat anders dan wat ik net gehoord heb. Dat heeft juist weer tot gevolg dat de criminaliteit in de gebieden buiten de grote steden veel meer kansen krijgt. De veiligheid vergroten in de dorpen, dat willen we allemaal, dus ik denk dat we om die reden deze motie als CDA- fractie ook kunnen steunen. De enige vraag die je zou moeten stellen bij deze motie is, of de argumentatie zoals ik die her en der tegenkom: "het gevoel van veiligheid is minder geworden en op grond van geluiden mag worden aangenomen een beetje een zwakke redenering zou kunnen zijn. Het gaat er alleen even om, we leggen de bal nu neer waar hij vandaan gekomen is. We kunnen ons alleen afvragen of het enig effect zal sorteren, maar als we het niet geprobeerd hebben, schieten we altijd mis. Heer JANSEN (DS6)Voorzitter, ik heb ook even naar de heer Meilof zitten luisteren, wat hij over die zaken zei. Ik moet zeggen, ik ben het daar absoluut niet mee eens. Ik ben het wel eens met waar hij mee startte, dat het niet alleen de hoeveelheid politie is waar we het mee moeten oplossen. Inderdaad gaat het om preventie, het gaat om veel meer samenwerking van de mensen zelf in de wijken, dat kan ook allemaal helpen. Maar ik ben ervan overtuigd dat je er niet komt met alleen die zaken te doen. Ik denk dat er inderdaad meer politie ook op straat moet zijn. Het is ook al gezegd, de kleine criminaliteit, de overtredingen, er zijn een heleboel zaken waar de politie gewoon niets meer aan doet, niet meer aan toekomt, alleen maar omdat ze daar geen tijd meer voor hebben omdat ze zich bezig houden met de grotere zaken. Ik heb een zekere heer Meilof een keer horen beweren dat als je niet zorgt dat aan overtredingen van verboden paal en perk wordt gesteld, als je daar niet tegen optreedt, dan lok je als het ware uit dat men als maar verder gaat met het doen van overtredingen en dan kom je op een gegeven moment in de gevarenzone. Dus ik denk dat het eigen gedachtengoed van de heer Meilof eigenlijk tot een andere conclusie had moeten leiden als hij dat consequent had doorgetrokken. D66 heeft dan ook absoluut geen bezwaar tegen de tekst van de motie, dat hebben we ook al in a.b.z. gezegd, dat we het goed vinden om de noodzaak tot politie-aanbod te vergroten. De fractie van D66 in de Tweede Kamer staat dat ook voor, dat heb ik toen ook al gezegd. Het kan absoluut geen kwaad om langs deze weg te proberen de druk op de regering en het parlement te verhogen. Dus, volledig akkoord met deze motie. Heer BOERKOEL (PvdA)Mijnheer de voorzitter, voor ons ligt de motie van

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 8