17 maart 1994 - 16 - van het berijden van genoemde straten in twee richtingen. Het laatste punt waar wij aan hechten is dat onderzocht wordt de mogelijkheid om de rijrichting van de Julianalaan richting Nieuwerhoekplein om te keren, omdat geconstateerd is dat dat toch wel een moeilijk punt is, maar deze om te keren ten behoeve van de bereikbaarheid van de kerk en de groentewinkel Dit is wat wij graag willen inbrengen. VOORZITTER: Wil de raad dat ik het amendement voorlees? U heeft de tekst. Heer BOERKOEL (PvdA)Ja, maar de tribune heeft de tekst niet, mijnheer de voorzitter. VOORZITTER: Er zijn nog voldoende exemplaren voor de tribune, die worden nog uitgedeeld. Amendement op raadsvoorstel 94-42 1. De bus zal omwille van de verkeersveiligheid eveneens in één richting gebruik maken van de Korte Bergstraat/Hellingweg in dezelfde richting als het autoverkeer. De retourroute te leiden via de Koninginnelaan, Burg. Grothestraat, Van Weedestraat en Nassauplantsoen IA. De gemeente zal derhalve geen gebruik maken van haar bevoegdheid ontheffing te verlenen ten behoeve van het berijden van genoemde straten in twee richtingen. 2Maatregelen ten behoeve van het remmen van de snelheid van het autoverkeer worden eenvoudiger en daarmee goedkoper uitgevoerd, een plateau op de kruising Beetzlaan/Hellingweg vervalt, evenals de bussluis 3. Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid om de rijrichting in de Julianalaan, vanaf Julianaplein richting Nieuwerhoekplein om te keren ten behoeve van de bereikbaarheid van de groentewinkel en de kerk. CDA: Jan Pieter J. Lokker PvdA: Wil Stekelenburg-Ruitenburg WD: Ellen Spijk-Huberts Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, ik heb een voorstel voor me waar ik eigenlijk als vanzelfsprekend geen voorstander van bén. Dat hoef ik ook niet meer uitgebreid te motiveren, dat is alweer zo vaak gebeurd. We wachten tot we alle voorstellen uitgewerkt hebben die een relatie met elkaar hebben in Soestdijk en dit is vooruitlopen met iets op een plan waarvan ook de wethouder zelf aantekent dat zij nauwelijks het nut ervan ervaren kan en dat waarschijnlijk toch ook wel op advies van haar ambtenaren. Dus het is niet zo'n verstandig plan om dit zo uit te werken. Dan komt er een amendement op met aanpassingen waarvan ik niet eens zeker weet of de busdienst Centraal Nederland dit zal ervaren als contractbreuk en zal zeggen: op deze manier kunnen wij het niet uitvoeren vanwege de lengte van de route, vanwege het aantal vervoerden. Ik heb speciaal van een van de leden van de WD-fractie gehoord dat een van de toegevoegde punten die hier staan, de Burg. Grothe straat, eigenlijk zelden iemand inlaat, dus daar gaan we dan nog een extra bus heen laten rijden, begrijp ik. Er zitten dus wat minder logische dingen in. Ik denk, voorzitter, dat ook dit amendement geen realistisch amendement is en dat kan ik ook niet steunen. Daarmee kan ik ook het geheel niet steunen. Mevrouw TOMASSEN (PS)Voorzitter, het is opmerkelijk, de voorstellen die van deze partijen komen. Het ene slechte voorstel is nog niet gepasseerd of een aanpassing op het slechte voorstel, dat nog slechter is, volgt het op. Het is niet alleen een slecht voorstel, maar het is ook onmogelijk, want je kunt niet zomaar met buslijnen stoeien, daar zullen toch onderzoeken naar moeten plaatsvinden, je zult onderhandelingen moeten voeren met Centraal Nederland. Ik denk dat Centraal Nederland ons niet serieus zal nemen als gemeenteraad en ons minstens lichtelijk gestoord zal achten als we akkoord gaan met deze voorstellen Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Voorzitter, het voorstel van de drie partijen,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 98