Bijzonder rustige jaarwisseling Univé Cn En dit zijn de knallers van deze week: 299 498 •f wnsper Aziz Bougra wint weer Sylvestercross Soest past zich aan gladheid aan riet Natiafttl 1996 Smeeing's Colt Special auto smeering KNOLLEN TAAL Bildtstar Superbinten Magere speklappen Jonge kaas UITVERKOOP Geen ernstige gevallen van vernielingen of verwondingen bekend Veel deelnemers blijven thuis vanwege ijzel RZEKERTN SrNarrpÏÏCnollpn 3 Actueel 3 Actueel 4 Varia 9 Soesterberg "iÊk llSport Klok toren Oude Kerk van slag 'Zwendel' met wenskaarten van bezorgers Lekker lijnen! RUUD SMIT visspecialïteiterï Weinig ongelukken, veel ijspret op Petersbaan en vijvers jÉVan Breukelen ALLES NU 25-40% KORTING zonder zwoerd vacuüm verpakt VAN DE GRAAF I Zuidpromenade 6 - Soest .MÉmMêi HansAlblas KORTINGEN TOT 70% 4.000,- VOORDEEL Nu 24.950,- f Redactie t i l en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152 Telefax 035-6024904 Postbank 126156 74e JAARGANG NO. 19 74e JAARGANG NO. 18 Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar f 15,- Buiten Soest f 30,- Losse nummers 85 ct. Gecontr. opl. 11.700 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Op basis van de mededelingen van de politie kan worden gesteld dat de jaarwisseling in Soest bijzonder rus tig is verlopen. Er zijn geen gevallen van ernstige verwondingen, vernie lingen of overlast bekend. Hier en daar woedden wel kleine brandjes. Zoals op de Beukenlaan, waar enkele coniferen van een erfafscheiding vlam vatten, nadat er vuurwerk was afgesto ken. Met een straal water maakte de brandweer iets na acht uur 's avonds een einde aan het vuur. Kort daarvoor was het brandalarm van Medisch Centrum Molendael afgegaan, maar dat bleek loos. Onder een melder waren sterretjes aangestoken, waardoor het alarm in werking was gesteld, 's Middags waren om kwart voor twee al acht balen stro in lichterlaaie gezet. Dat was op een par keerterrein bij een winkel aan de Toren- straat. Containers Op de Weegbreestraat stonden om één uur 's nachts zes vuilcontainers in brand, zodat de brandweer weer op pad kon. Rond dezelfde tijd werd een ruitje ver nield van een snackbar aan de Tamboe rijn. Oorzaak: vuurwerk. Containers op de Ruysdaellaan, de Koninginnelaan en de Dr. Rupertlaan liepen eveneens brandschade op. De brandweer Soest zette bij de bestrij ding van de kleine brandjes diverse autospuiten in. Zestien brandweerlieden kwamen in actie. De brandweer spreekt van 'enkele uitrukken met een rustig verloop'. Net nadat Youp van 't Hek zijn oude jaarsconference had afgesloten, brandde in Soesterberg een personenauto groten deels uit. De wagen stond geparkeerd op de Oude Tempellaan. De oorzaak van de brand is niet bekend. Om onge veer half twaalf werd het vuur geblust door de brandweer en om te voorkomen dat er later mogelijk brand zou worden gesticht, is de auto weggesleept. In Soesterberg ontstond ook brand in een grote vuilcontainer, maar de politie kon volstaan met een brandblusser. Dat was op de Rademakerstraat om onge veer half twee 's nachts. Een half uur later rukte de brandweer uit voor een vuurtje aan de Plesmanstraat en ook op het Dorpsplein kwamen vlammen uit containers. Verder zijn bij de politie geen ernstige gevallen gemeld van mensen die ge wond zijn geraakt als gevolg van het af steken vari vuurwerk. Zover bekend was het rustig bij de eerste hulp van Medisch Centrum Molendael. Vuurwerk In de laatste week van 1995 werd een aantal keren wel vuurwerk in beslag ge nomen. Zo werd donderdagavond een zestienjarige Soester aangehouden op de Eikenlaan. Hij had illegaal vuurwerk, zogenoemde zwarte strijkers, in zijn be zit en moest die inleveren. Omdat de jongeman weigerde deel te nemen aan het HALT-project kreeg hij een boete van 250 gulden. Op sommige plaatsen in Soest, zoals op onder meer de Koninginnelaan en de Wieksloterweg, werden vreugdevuren Een vernielde prullebak met folder, waarin wordt gewaarschuwd voor ge vaarlijk vuurwerk. Foto: Goos van der Wilt. ontstoken. Tot schade leidden die ge stookte branden niet. Kortom, de overgang van 1995 naar 1996 was één van de rustigste jaarwis selingen in Soest van de laatste jaren en dat paste in het landelijke beeld, want zelfs in de grote steden werd gezegd dat 'oud en nieuw' gladjes verliep. Omdat er vorig jaar veel FIT-brieven- bussen door vuurwerk waren bescha digd of geheel vernield, en daardoor ook veel post ging verloren, had de PTT de bussen ditmaal verwijderd. De meeste bussen werden in de loop van 1 januari weer op hun gebruikelijke plaats gehangen. Foto: Goos van der Wilt. ec trum Voor de tweede keer in successie heeft Aziz Bougra de Sylvestercross gewonnen. In de vijftiende editie was de Marokkaan in de eindsprint de asielzoeker Aiduna Atnafa uit Ethiopië te snel af. De voorsprong bedroeg slechts drietiende seconde. Beste Nederlander in de tweede van vijf wedstrijden van het nationale cross circuit werd Marcel Versteeg. Hij ein digde op achttien seconde als derde. Ook bij de dames ging de overwinning naar het buitenland, want de Belgische Anja Smolders klopte onder anderen Nederlands kampioene Greta Koens die genoegen moest nemen met de vierde plaats. Veel atleten bleven op oudejaarsdag thuis in verband met de ijzel en het ad vies van de rijksverkeersdienst. Daar door kwam het totaal aantal deelnemers niet boven de tweeduizend, maar bleef het onder de duizend. Bij de prominen ten verschenen de favorieten wel aan de start. Irma Heeren, kanshebber bij de Het super trio van de vijftiende Sylvestercross met links race-director René van Zee. dames, kwam niet naar Soest. Meer over de Sylvestercross op de sportpagina. SOESTER KARNAVALS VERENIGING zie verder in deze editie "Ik heb het geluk dat ik levendig ben." Weer aantal Kaapse eenden verwijderd. Meningen van Lezers. Op 't Hoogt. WKËÊÊ Eerste Chinook landt op vliegbasis. Titels SV Eemland liggen op natuurijs. De oplettende voorbijganger, fietser of automobilist is het waarschijnlijk niet ontgaan dat de klok van de Oude kerk in het afgelopen week einde van slag is geweest. De wijzers zijn op een gegeven moment om twee uur blijven stilstaan. Een woordvoerder van de gemeente, die eigenaar van de toren en de klok is, heeft verklaard dat het euvel ver moedelijk is ontstaan door de vorst. "We zullen vandaag (dinsdag-red.) bekijken wat er precies aan de hand is." Het uurwerk werd in 1992, tegelijker tijd met de toren, gerestaureerd. Sindsdien wordt het radiografisch bestuurd vanuit Zuid-Duitsland. Daardoor zou de klok nooit meer voor of achter kunnen lopen. Zomer en wintertijd worden op het officiële tijdstip automatisch ingèsteld, maar kennelijk is deze 'high-tech' niet be stand tegen vorst. Het is de afdeling bezorging van de Soester Courant een raadsel hoe het kan, maar in in elk geval twee wijken is vorige week 'gezwendeld' met wenskaarten van bezorgers. Twee jongens zijn in 'andermans' wijk langs de deur gegaan met kerst- en nieuwjaarswensen in een poging geld binnen te.halen. In één geval was de echte bezorger van de Soester Courant de dupe. Omdat hij voor de kerstdagen ziek was, had hij pas na Tweede Kerstdag zijn ronde met de wenskaarten ge maakt. Toen bleek dat anderen hem al voor waren geweest. Het zou gaan om twee jongens van wie niet met zekerheid is te zeggen of ze inderdaad bezorger van de Soes ter Courant zijn. Hoe ze aan de (extra) kaarten zijn gekomen, is vol strekt onduidelijk, want elke be zorger van de Soester Courant krijgt een afgeteld aantal wenskaarten dat exact overeen komt met het aantal abonnees in zijn wijk. Het is de be doeling dat de kaartjes worden afge geven aan de abonnee, ook als die geen beloning geeft. Vermoedelijk hetzelfde tweetal is ook in drie andere bezorgwijken met kaartjes actief geweest. Dat gebeurde in de Wiardi Beckmanstraat en om geving en onder meer in de Van der Weijdenstraat in Overhees. Ze be gonnen daarmee anderhalve week geleden op zondag. In sommige ge vallen belden ze bij elk huis aan, zo dat niet-abonnees van de Soester Courant werden lastiggevallen. In deze drie wijken hadden de echte bezorgers echter al eerder hun wen sen overgebracht. met van weedestraat 149 3761 cd soest tel. 035-60 15 288 Op de oude motorfiets zorgen leden van de ijsvereniging Petersbaan er- ln de eerste vijf dagen kwamen 7500mensen naar voor dat het ijs goed blijft. de Petersbaan. huis narigheid gebeurt." Het hek bleef uiteindelijk open. In de voorverkoop sleet de ijsvereniging negenhonderd abonnementen. Dat is minder dan het gemiddelde. Volgens Kamphorst hebben de meeste mensen afgewacht of er een vorstperiode zou komen en namen ze het voor lief dat ze na de voorverkoop het dubbele tarief voor een abonnement moeten betalen. Sinds de opening van de ijsbaan zijn er nog eens ongeveer 150 kaarten ver kocht. Het ijs van de Petersbaan is goed, zegt Kamphorst. "Er zijn geen problemen geweest, alleen even met de ijzel die erop kwam. Maar als de mensen dat los rijden en wij vegen de baan goed, los sen we dat gezamenlijk op." Op de meeste vijvers in Soest moesten de eenden, ganzen en zwanen plaats maken voor jonge en oude schaats liefhebbers. Naar verluidt heeft tevens een groot aantal Soesters deelgenomen aan tochten die op verschillende locaties in ons land werden georganiseerd. Een KNSB-wedstrijd in het noorden van het land werd maandag nog afgelast in verband met de ijzel, maar de Peters baan was gisteren open en ook vandaag kunnen Soesters er terecht. Mits de tem peratuur sinds gisteren niet teveel is ge stegen. Aan de groenwitte vlaggetjes die overal in Soest hangen, kan men zien of de Petersbaan is geopend. Zijn de vlaggetjes gestreken, dan is de baan dicht. Ondanks de gladheid als gevolg van de ijzel hebben in de afgelopen da gen weinig ongelukken in het ver keer plaatsgehad. Zover bekend bij de politie is één Soester gewond ge raakt. Het betreft een 67-jarige man die vrijdag in een bocht van de Ruysdaellaan met zijn fiets uitgleed en ten val kwam. Daarbij kwam een stuk glas van zijn bril in zijn gezicht terecht. Per ambulance werd hij naar Medisch Centrum Molendael vervoerd, waar een arts zijn oogwond hechtte. Verder kreeg de politie een melding van een slippartij op het Tromslagerpad. Een Soester schoof daar met zijn auto tegen een stoeprand, waardoor de voorspoiler van zijn voertuig werd be schadigd. Een 46-jarige inwoner van Wuppertal wilde op nieuwjaarsdag om zes uur de bocht nemen op de Goud vink. Zijn auto gleed evenwel rechtdoor tegen de wagen van een Groninger. Blikschade aan beide voertuigen was het voorspelbare gevolg. In het hele district Eemland-Noord, waartoe ook Baarn, Bunschoten, Eem- dijk en Eemnes behoren, werden slechts zeven ongevallen geregistreerd. Volgens politiewoordvoerster Clementine Spren- gers zijn de mensen voorbereid geweest op de gladheid en is het wat de onge vallen betreft gelukkig meegevallen. IJspret Aan het ijs werd dan ook voornamelijk plezier beleefd. De ijspret in de kerstva kantie was tot dusver groot. Natuurlijk op de vijvers in Soest, maar sinds donderdagmiddag ook op de Peters baan. Tot gistermorgen kwamen 7.500 schaatsers naar de ijsbaan aan de Eemweg. De topdrukte lag op vrijdag en zaterdag. In verband met de ijzel heeft het bestuur van de ijsvereniging Petersbaan op oudejaars- en nieuwjaarsdag even over wogen de baan te sluiten. Voorzitter Herman Kamphorst: "We hebben ge twijfeld. Het is natuurlijk leuk als de baan open is, maar het is niet de bedoe ling dat onderweg hiernaartoe of naar zie pagina 5 Wij moeten plaats maken voor de VOORJAARS COLLECTIE! Daarom nemen wij afscheid van onze WINTER COLLECTIE Exclusieve damesmode, Byoux, Beenmode, Lederaccessoires, Schoenen ZUID PROMENADE 5 SOEST TEL 6024314 of kilo i HET VLEESCENTRUM Birkstraat 49 - Soest - Tel. 6012477 BIEFSTUK „STROGANOFF'LjQpo Zie adv. pag. 14 Altijd kwaliteit en betaalbaar Voor de nieuwste CD's - CD-ROM's - CD-i's - koop-en huurvideo's V. Weedestr. 253 Soest-Tel. 6022339 Zonwering Soest BEETZLAAN 24« - 035-6019706 MODE Zuid-Promenade 12 3768 EM Soest Tel.: 035 - 602 35 30 Zie adv. pagina 5 MITSUBISHI Mitsubishi Colt 1.3 GLi met standaard stuurbekrachtiging, in hoogte verstelbaar stuur en bestuurdersstoel, spiegels van binnen uit verstelbaar etc. 27.950,- Rijklaarmaakkosten inci. verwijderingsbijdrage 960,- Totaal 28.950,- Uw voordeel 4.000,- SOEST: Koningsweg 14, tel.: 035-6013227

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1996 | | pagina 1