Verdeeldheid coalitie-fracties over aanleg van nieuwe rondweg iW En dit zijn de knallers van deze week: 198 149 798 98 159 InlmliiL H w i Jty&n Breukeien Vast-goed ÉÉlk. SfcérflW Drukke doorgaande Van Weedestraat moet gezellige winkelstraat worden OPEN HUIS M De nieuwe Mitsubishi Carisma auto smeeing Bewoner voorkomt uitslaande brand in huis aan Eemstraat 3 Actueel 5 Actueel 11 Soesterberg 13 Sport Bijlagen GRANDIOZE OPRUIMING Mn WOENSDAG 10 JANUARI 1996 74e JAARGANG NO. 20 CDA en PvdA willen sneller asfalteren; VVD wil alleen 'lus' Krol: "Vraagtekens bij positie WD-wethouder" (Dptuiminp bij *zy4dama-KzJ(Lzz<2nmoda H E R E N MODE Uil verstrikt in vliegertouw tussen hoge bomen Soester komt om bij ongeval in beruchte bocht Jeugd ontsteekt vreugdevuur bij vijver Turfstreek ALLES NU 25-50% KORTING Zalmsnippers* RUUD SMIT visspecialiteiten TALENPRAKTIKUM AMERSFOORT Burgemeester en wethouders lanceren herinrichtingsplan HET VLEESCENTRUM HansAlblas Camembert Henne-eieren Runderborstlappen Jonagold appels Belegen kaas kilo f f Gekookte Gelderse worst VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest Informatiemarkt op 15 februari in gemeentehuis A MITSUBISHI DE CARISMA I NU VANAF 33.495,-* Redactie en administratie Van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152 Telefax 035-6024904 Postbank 126156 Abonnement Soest/Soesterberg per halfjaar f 15 Buiten Soest f 30, Losse nummers 85 ct Gecontr. opl. 11.700 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Tussen de fracties van de coalitie-partijen WD, CDA, PvdA heerst ver deeldheid over de rondweg door de polder. De twee laatste willen dat de weg voor het doorgaande verkeer zelfs nog sneller wordt aangelegd dan dat het college heeft voorgesteld. Maar de liberalen zien de noodzaak van de rondweg niet in en zullen slechts instemmen met de zogenoemde 'kleine lus' tussen Braamhage en de brandweerkazerne. Daarmee komt de door trekking van de rondweg naar de Vredehofstraat en de Birkstraat op losse schroeven te staan. Zonder de steun van de WD-fractie moeten CDA en PvdA tenminste vier andere zieltjes winnen in de gemeenteraad en dat lijkt schier onhaalbaar. Volgens fractievoorzitter Bert Krijger van de WD lost de rondweg niets op en is er geen noodzaak toe, ook niet voor het doorgaande verkeer dat het CDA en de PvdA als voornaamste ar gument hanteren. Krijger baseert zich daarbij op cijfers van een kenteken- onderzoek. "Als de weg er komt voor de oplossing van de Al, moet Jorritsma (de minister-red.) die maar betalen. We moeten nu nog geen besluit nemen, want het is onzin om te zeggen dat Soest de oplossing in haar achterzak heeft. De rondweg staat nergens ge pland in de wegenplannen en er is geen enkele lokale motivatie aan te geven waarom de rondweg nodig is. Met een rondweg maak je het alleen maar mak- CDA-fractievoorzitter Bart Krol plaatst vraagtekens bij de positie van WD-wethouder Neks Blommers, nu de fractie van haar partij tegen een rondweg zal stemmen. Krol vindt het merkwaardig dat de WD dat standpunt inneemt. "Om dat de WD-wethouder geen enkel voorbehoud heeft gemaakt tegen het voorlopige standpunt van het col lege, dus ook niet tegen de rondweg," aldus Krol. keiijker voor automobilisten en trek je dus verkeer aan," aldus Krijger die eerst uitvoerig overleg met de provincie, rijks waterstaat en het rijk wil voeren. Want als die instanties niet overtuigd worden van het belang van de rondweg voor de regio, kan Soest fluiten naar een bij drage van het rijk. Zonder die financiële steun is het plan bijvoorbaat kansloos. Verstandiger vindt Krijger het daarom in elk geval te wachten tot na de verkie zingen van 1998. "Dan weten we meer over de afwikkeling van het verkeer." De WD wil wel meewerken aan een 'by-pass' voor de Van Weedestraat. En over de 'kleine lus' zijn de liberalen ook nog wel bereid een compromis te slui ten. Realiseren Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het CDA zei fractievoorzitter Bart Krol dat zijn fractie de rondweg binnen tien jaar wil realiseren. Het college heeft voorlo pig een termijn van vijftien jaar voor ogen, te verdelen in drie fases van vijf jaar. Krol vindt dat te ruim genomen. "Al is het alleen maar omdat je weet hoe het er dan voor staat. Ik denk dat ik er in ieder geval in 2011 niet meer bij ben." Krol zal niet ten koste van alles een snellere realisatie blijven claimen. "Het belangrijkste is dat er een oplossing komt, waarvan we tot ver in de vol gende eeuw het nut ondervinden," aldus de CDA-er die zegt dat hij alleen maar positieve geluiden over de rondweg Dank zij een bewoner en de brandweer is voorkomen dat een woning met rie ten kap aan de Eemstraat grotendeels is uitgebrand. In een bergkast op de eerste verdieping was een lamp blijven branden. Die was dusdanig heet geworden dat beddegoed in de kast vlam vatte. Om enkele minuten over zeven alar meerde de bewoners donderdagavond de brandweer. Intussen probeerde een van hen het vuur met een poederblus ser de baas te worden. Dat lukte niet, maar hij vertraagde wel de uitbreiding van de brand. Indien hij niet kordaat had opgetreden, was de kans groot ge weest dat het vuur zich naar de rieten kap had verspreid. De brandweer, die na zes minuten met een tankautospuit, een autoladder en acht mensen arriveerde, was de brand tien minuten later meester, zodat de schade werd beperkt. Persoonlijke onge lukken deden zich niet voor. Wel gingen de kast en de inhoud verlo ren en ontstond er rookschade in de be treffende slaapkamer. In geld uitgedrukt schat de brandweer de schade op tien duizend gulden. bij: Fysio Fitness Promotions zie advertentie pagina 15 zie pagina 5 tot 50% KORTING OP VELE GESELEKTEERDE ARTIKELEN Kostuums van O.a. V. Gils versch. kleuren o.a. anthr. en marine, nu 498,00 Kolberts reeds vanaf V. Gils blazers marine, nu Restanten pantalons wol en wol/terlenka, nu Stretch corduroypantalons nu Winter katoenen pantalons al vanaf Restanten Schiesser ondergoed per stuk Restanten overhemden Jassen en Jacks Pullovers/Sweaters/Vesten 159,00 349,00 99,00 129,00 89,00 7,50 20 tot 50% korting 10 tot 50% korting 10 tot 50% korting Wm. SOESTERBERGSESTRAAT 51, SOEST; TEL.035-6012400 Uw Herenmode specialist heeft opgevangen. Kennelijk heeft de WD-fractie andere Soesters gesproken. "We letten op het draagvlak onder de bevolking en dat is er niet," reageerde Krijger die daarmee aangaf dat zijn fractie zich veel meer wil gaan profileren als een partij die het lo kale draagvlak als uitgangspunt neemt. Wat toch wel de vraag oproept wiens belangen de WD-fractie de afgelopen tientallen jaren heeft behartigd. Strakkere planning De PvdA zit op dezelfde lijn als het CDA. Kees Boerkoel pleit zelfs voor een nog strakkere planning van drie fases van tweeënhalf jaar. "Het is be kend dat dit soort projecten uitloopt, daarom moet je een zo kort mogelijk tijdspad uitstippelen. Al zal ik er geen moeite mee hebben als het straks drie, zes en negen jaar wordt in plaats van vijf-tien-vijftien. Maar als je die laatste termijnen als uitgangspunt neemt, gaat het nog langer duren." Boerkoel beseft dat het onzeker is dat de derde fase van de rondweg (door trekken naar de Vredehofstraat (bij de Praamgracht) en de Birkstraat (ter hoogte van de Bartolottilaan) de steun van een raadsmeerderheid krijgt. "Om dat het ver over de verkiezingen heen gaat en als je straks nog meer splinter partijen krijgt, stuitje op een nog moei lijkere besluitvorming." (Zie ook pagina 3). In een samenwerking van de bos wachter en de brandweer is donderdagmiddag een uil bevrijd. De roofvogel was op vijftien meter hoogte tussen twee bomen verstrikt geraakt in een vliegertouw. Vanwege de ontoegankelijkheid van het terrein bij de Lange Duinen kon de brandweer de uil niet met de wa gen bereiken. Daarop schakelde de bevelvoerder de hulp van de bos wachter in. Die zaagde vervolgens een van de twee bomen om, waar door de uil naar beneden kwam en het touw kon worden losgemaakt. Een vleugel van de vogel werd be schadigd, maar de uil is inmiddels opgevangen en maakt het goed. Wel eensgezindheid over Koningsweg. Crimineel geweld keihard bestrijden. Sjirk Bajema en WZ'49 gaan uit elkaar. College past prijs differentiatie aan. Clochards bedelen voor parochiehuis. Overtuigende sollicitatie BDC. Nog geen kortingpas minima. Brandweer baalt enorm van opzet. WD: Groot-Soest kan Amersfoort aan. Dag en nacht strijd tegen ijzel. Grote aantrekkings kracht ijsbaan. Seniorenpagina. Op 't Hoogt. De 28-jarige Gijsbertus van Geijtenbeek uit Soest is maandag om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval op de Soesterbergsestraat. In de beruchte bocht bij Medisch Cen trum Molendael verloor hij de macht over het stuur, waardoor hij op de linker weghelft en uiteindelijk in de groenstrook terechtkwam. Daar botste hij frontaal tegen een boom. Volgens de politie was de man ver moedelijk op slag dood en moest de brandweer er aan te pas komen om het slachtoffer uit de wagen te halen. Het tragische ongeval gebeurde maandagmorgen omstreeks half ne gen. 's Avonds werd bij het begin van de vergadering van de commissie Al gemene Bestuurszaken in het ge meentehuis enige stilte in acht geno men. Het slachtoffer was medewer ker van de reinigingsdienst van de gemeente. Burgemeester Hans de Widt deelde maandagavond mee dat de gemeente een traumatoloog in de arm heeft genomen. Collega-ambte naren van het verkeersslachtoffer kunnen desgewenst gebruik maken van zijn diensten als hulpverlener. Bij een vijver aan de Turfstreek heeft een groep jongeren donderdagavond een vreugdevuur ontstoken. Ze hadden takken en kerstbomen verzameld, op een hoop gegooid en in vlam gezet. De politie werd om half negen gewaar schuwd, maar toen die arriveerde, was de jeugd al verdwenen. De politie ge bruikte een brandblusser om de vlam men te doven. De brandweer hoefde niet in actie te komen. MEUBELEN Klassiek, eiken en modern GEBR. VAN WOERKOM 3 etages SOEST, STEENHOFFSTRAAT 61, TEL (035) 6013280 meubelen HILVERSUM, LEEUWENSTRAAT 45-42 TEL (035) 6241794 Wij moeten plaats maken voor de VOORJAARS COLLECTIE! Daarom nemen wij afscheid van onze WINTER COLLECTIE Exclusieve damesmode, Byoux, Beenmode, Lederaccessoires, Schoenen ZUID PROMENADE 5 SOEST TEL 6024314 100 gram van weedestraat 149 3761 cd soest tel. 035-60 15 288 Voor een degelijke taaltraining! ENGELS - FRANS DUITS - SPAANS - PORTUGEES ITAUAANS - ZWEEDS - NEDERLANDS START DIREKT! Telefoon 033-4729097 Minder struikelblokken, rechte trottoirs, nieuwe tegels voor de fiets paden en extra oversteekplaatsen. Het zijn enkele maatregelen die het college wil treffen om het verblijfs- klimaat in de Van Weedestraat te verbeteren. De voorstellen zijn verwoord in een her inrichtingsplan voor de gehele Van Weedestraat en een gedeelte van de Burgemeester Grothestraat (tot de Anna Paulownalaan). Om te voorkomen dat de voetganger, c.q. het winkelende publiek, wordt ge hinderd door reclameborden en uitstal lingen van artikelen wil de gemeente de winkeliers maximaal één meter vanaf de voorgevel geven. Dat moet in de Alge mene Politie Verordening worden vast gelegd, zodat de gemeente kan optreden tegen winkeliers die het niet zo nauw nemen met deze maatregel. Verder moeten de trottoirs (1,5 meter) in de Van Weedestraat 'waterpas' wor den gemaakt en tussen het voetpad en het fietspad wordt een strook aangelegd waar fietsen kunnen worden gestald en waar ruimte is voor straatmeubilair, zo als lantaarnpalen en bankjes. Verharding De fietspaden blijven twee meter breed en zullen worden voorzien van een nieuwe verharding. Daarnaast is het de bedoeling dat de strook tussen het fiets pad en de parkeerplaatsen iets wordt verbreed (tot 75 centimeter), zodat in zittenden van auto's gemakkelijker kun nen uitstappen dan nu het geval is. Extra parkeerplaatsen zitten er niet in of het moet op de kruising van de Prins Bernhardlaan en de Van Weedestraat zijn. De Prins Bernhardlaan zal ter hoogte van het oude politiebureau wor den versmald tot de breedte van een normale rijbaan, zodat de situatie over zichtelijker wordt en er bovendien ruimte vrijkomt voor een aantal par- Birkstraat 49 - Soest - Tel. 6012477 CHINESE ROASTREEPJES.,-750 kilo 17 Zie adv. pag. 2 Altijd kwaliteit en betaalbaar Voor de nieuwste CD's - CD-ROM's - CD-i's - koop- en huurvideo's V. Weedestr. 253 Soest - Tel. 6022339 BEZOEK ONZE Zonwering Soect SHOWROOM SËÊTZLAAN 24- - 035-6019706 heel kaasje 10 stuks vers van het mes Q per stuk 350 gram wSBt Voor de voetgangers heeft het college meer in petto, want het wil het aantal oversteekplaatsen uitbreiden. Behalve die bij de kruising met de Stadhouders- laan en het Nassauplantsoen moeten er oversteekpunten komen tussen Joh. Mets en het kantoor en redactie van de Soester Courant en één ter hoogte van de F.C. Kuyperstraat. Met uitzondering van de oude en karak teristieke Wilhelminalinde (tegenover de Soester Courant) wil het college de bomen verwijderen en vervangen door sterkere soorten. De conditie van de huidige beplanting zou niet optimaal zijn. Om te voorkomen dat de nieuwe bomen in hun ontwikkeling worden ge remd, krijgt elke boom net zoveel ruimte als een gemiddelde auto nodig heeft. Hoogt everschillen Het is volgens het college niet gemak kelijk geweest een herinrichtingsplan te maken, ook al is het in enkele maanden tijd gerealiseerd. De weg is te smal om anders te parkeren en dus extra plaat sen mogelijk te maken en de weg is te lang om er echt een knusse winkelstraat van te maken. Een ander probleem wordt gevormd door de hoogte- en breedteverschillen. Niettemin meent het college een plan op tafel te hebben ge legd dat voldoende biedt om van de drukke doorgaande weg het gezicht te geven van een gezellige winkelstraat. Positief Volgens het college hebben de midden standers in de Van Weedestraat de schetsontwerpen positief ontvangen. Zodra het herinrichtingsplan al, dan niet in aangepaste vorm, wordt goedge keurd, zal het in fases worden uitge voerd. Overigens staat het herinrich tingsplan volledig los van de hoofdwe genstructuur die deze maanden centraal staat in de gemeentepolitiek. Het verblijfsklimaat in de Van V/eede straat zal worden verbeterd. Foto: Aldo Allessie In verband met het herinrichtings plan voor de Van Weedestraat houdt de gemeente op donderdag 15 fe bruari twee informatiemarkten. Belangstellenden en -hebbenden kunnen die dag zowel van 16.00 tot 18.00 als van 19.00 tot 21.00 uur te recht in het gemeentehuis. Verschillende ambtenaren zullen aanwezig zijn om de plannen uit te leggen en vragen te beantwoorden. Tijdens de twee informatiemarkten zijn formulieren verkrijgbaar, waarop op- en/of aanmerkingen kunnen worden geschreven. Deze schriftelijke reacties kunnen tot vrijdag 23 fe bruari bij het college worden ingele verd. De schetsontwerpen van het her inrichtingsplan liggen van 17 januari tot en met vrijdag 23 februari ter in zage in het gemeentelijk informatie centrum dat te vinden is in de hal van het gemeentehuis. De nieuwe Mitsubishi Carisma weet als geen andere auto prak tisch nut en puur rijplezier te verenigen. Efficiëntie aan de ene kant en passie voor de weg aan de andere kant, dat is wat de in Nederland gebouwde Carisma tot een unieke auto maakt. De nieuwe Carisma staat bij ons voor u klaar voor een proefrit. 'Excl. verwijderingsbijdrage, kosten rijklaar maken. SOEST: Koningsweg 14, tel.: 035-6013227

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1996 | | pagina 1