öUm zijn de knallers van deze week: 69 698 Jeugd krijgt honk aan Dorpsstreek Politie lost 12 zaken op Wim Peters ridder Oranje-Nassau PROVAK Smeeing's Colt Special auto smeering 3 Actueel 5 Actueel 11 Soesterberg 13 Sport TTTTTTm Willem Blaauw (WD) zet punt achter lidmaatschap raad 'Vrouwenrecht is mensenrecht' WOENSDAG 6 MAART 1996 74e JAARGANG NO. 28 WÊSÊM Gemeente koopt gebouw PV Soest voor experiment van twee jaar 7 Actueel Soesterse (78) door eigen auto overreden Politie waarschuwt voor zogenaamde PTT-medewerker Inbraak apotheek Zes Soesters en Limburger bekennen Hoge onderscheiding voor vuttende ambtenaar I VOORJAARSKRIEBELS? Onze voorjaarscollectie NIEUWSGIERIG? Dan bent u van harte welkom in PAASSHOW Drie mannequins showen u verschillende outfits onder het genot van een hapje en een drankje. TOT ZIENS! HansAlblas KLAREN jTROMP 9.95 Vanavond op TV Ned.1: van 19.00 - 20.00 uur KRO's ASO-show met daarin: HOOIJER A TONIJNSALADE RUUD SMIT visspecialiteiten pindakaas Houdbare halfvolle melk Wijn van de maand Villa Brunesca VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest Gezondheid staat 'nestor'in de weg jÉVan Breukelen - Vast-goed 4.000,- VOORDEEL Nu 24.950,- Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar f 15, Buiten Soest f 30, Losse nummers 85 ct. Gecontr. opl. 11.700 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Redactie en administratie Van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152 Telefax 035-6024904 Postbank 126156 m Het houten gebouw van postduiven vereniging Soest, die inmiddels is opgegaan in De Zwaluw, moet het honk worden voor de jeugd die zich nu verveelt en daarom veelal op straat rondhangt. De gemeente is van plan het te kopen en het ergens op het trapveld aan de Dorpsstreek neer te zetten. "Of dit de oplossing is, moet de toe komst uitwijzen. Dit is wel iets waar steeds om gevraagd is, al zullen er altijd jongeren blijven die iets anders willen. Ze worden er in elk geval bij betrok ken," aldus burgemeester Hans de Widt. Het college is bereid 109.000 gulden uit te trekken voor een twee-jarig experi ment. Echt groot is het jeugdhonk niet, maar als proef is het wel geschikt, meent het college. Het gebouw beschikt over een toilet, een kleine keuken en een kachel. De kosten voor aankoop, ver plaatsing en aanpassing worden ge raamd op 91.000 gulden. Daarnaast is per jaar een exploitatiebedrag van negen mille nodig. De Stichting Welzijnswerk Soest (SWS) zal een beroepskracht leveren die de jongeren gaat ondersteunen en die te vens een vertrouwensfunctie moet gaan vervullen. Volgens de gemeente is de SWS blij met het initiatief van de ge meente. De Schoof, het buurthuis van de stichting aan de Molenstraat, is niet geschikt voor permanent bezoek van de jongeren. Wanneer er activiteiten voor andere doelgroepen zijn, kunnen de jon geren niet in de grote zaal van De Schoof terecht. Agressief Het probleem is dat de jeugd zich soms ruw, brutaal en agressief gedraagt en dat is niet te combineren met de activiteiten voor kinderen en volwassenen die de SWS eveneens organiseert. De beroeps krachten vinden het "onprettig" en "be dreigend", aldus de gemeente, om der gelijke "klanten" in huis te hebben. Ook zouden omwonenden onrustig worden, omdat de jongeren die uit De Schoof zijn gezet, hen lastig vallen en vernielin gen aanrichten. De laatste jaren is regelmatig onderzoek gedaan naar en gesproken over de noodzaak van een jeugdhonk. Met het plan om het gebouwtje van PV Soest te kopen, lijkt de eerste concrete stap te zijn gezet. Voordat het op z'n nieuwe locatie in gebruik kan worden genomen, moet nog veel overleg worden gepleegd. Met de buurtbewoners die natuurlijk hun mening kunnen geven. Met de jeugd over het gebruik, het beheer en de realisatie van het jeugdhonk. Met de Het houten gebouw van PV Soest staat nu nog op de parkeerplaats bij de ijsbaan aan de Eemweg. De komende twee jaar wordt het gebruikt als jeugdhonk in O verhees, zo heeft het college voorge steld. SWS over het toezicht. En met de raad over onder meer de financiële aspecten. Voor wat betreft de kosten wil de ge meente 25.000 gulden halen uit het ge reserveerde bedrag voor jeugdbeleid. Om de overige 84.000 gulden bij elkaar te krijgen, zal het college het overschot van 1995 aanspreken. Stilte voor de storm in Soestdijk. Overhees kiest massaal voor behoud postagentschap. Nieuw tijdperk aange broken voor ASBO. Brandweergarage en oefenterrein achter kazerne. Emmakerk enige gebouw van SoW-Soestdijk. Van der Huchtschool adopteert kind. 'Subsidie is sigaar uit eigen doos'. LTV Soesterberg geautomatiseerd. Mentale opkikker volleybalvrouwen. Smeeing/BDC slikt bittere pil. Van Asch 'ziek' van gelijkmaker. Deel 1 van serie over clustering accommodaties. Een 78-jarige Soesterse is vorige week het slachtoffer geworden van een merkwaardig ongeval. Toen ze maandagavond thuiskwam bij haar woning aan de Vredehofstraat par keerde ze haar auto eerst voor de garage. Ze zette de wagen op de handrem, meende ze, maar omdat ze de automatische versnelling met de choke open in zijn achteruitstand liet staan begon de auto "vanzelf" weer achterwaarts de straat op te rijden. De vrouw probeerde weer in de auto te springen, maar kwam bij die po ging ten val, waardoor de wagen over haar been reed en pas enkele tiental len meters verderop tegen een muur tot stilstand kwam. De motor begon intussen, als gevolg van een lekkende radiator, behoorlijk te roken. De ge waarschuwde politie was snel ter plaatse en zette de motor uit. De vrouw moest zich in Molendael aan haar been laten behandelen. De bevolking van Soest wordt gewaar schuwd voor een man die zich onterecht uitgeeft als PTT-medewerker. Hij belt bij mensen aan de deur en bekijkt bin nen vervolgens alle apparatuur en aan sluitingen. Dat overkwam een bewoon ster van Colenso die pas onraad rook, toen de man was vertrokken. Ze belde de PTT die echter van niets wist. De politie adviseert iedereen eerst om een legitimatie te vragen, voordat ze mede werkers van nutsbedrijven naar binnen laten. In een apotheek in Soest-Zuid is maandagmorgen omstreeks vier uur in gebroken. Toen ging het alarm af van de zaak. De politie stelde vast dat er een ruit was ingetrapt, maar trof geen da ders meer aan. De eigenaar moest maandagmorgen nog aangifte doen van wat er precies is ontvreemd. Vermoede lijk is er geld uit de kassa gestolen. Door een onderzoek heeft de poli tie twaalf misdrijven opgelost. Aan gehouden zijn zes Soesters en een Limburger van zestien tot en met 21 jaar. De verdachten hebben een reeks delicten bekend. Op 5 januari pleegden ze in Soest-Zuid openlijk geweld op een buschauffeur en uit de portemonnee van een bewoner van de Nieuwstraat stalen ze vijftig gul den. Het zestal is verder verantwoorde lijk voor vier geslaagde inbraken op de Weegbreestraat en de Ereprijsstraat en drie niet voltooide inbraken op de Ere prijsstraat en de Speenkruidstraat. Ook ontvreemdden ze artikelen uit de win kel van een benzinestation aan de Weegbreestraat. De zeven verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten. Drie meerderjarige daders zijn met een zogenoemde Damocles heengezonden. Dat betekent dat ze meteen een dagvaarding aan hun broek kregen. De vier andere crimine len hebben een proces-verbaal gekre gen. Bij zijn afscheid van de gemeente Soest, die hij dertig jaar onafgebro ken heeft gediend, is ambtenaar Wim Peters vorige week benoemd tot ridder in de orde van Oranje- Nassau. De versierselen werden hem opgespeld door burgemeester Hans de Widt. Dat gebeurde tijdens een drukke afscheidsbijeenkomst in de kantine van het gemeentehuis, waar de burgemees ter zoals gebruikelijk eerst uitvoerig Pe ters' ambtelijke en persoonlijk doopceel lichtte. Hij stelde vast dat de scheidende "senior beleidsmedewerker" - o.a. klachtencoördinator - zowel in zijn werk als daarbuiten grote verdiensten heeft gehad. Ook van de zijde van de collega's werd Peters volop in het zonnetje gezet, waar mee duidelijk werd dat ze met hem een beminnelijk en bemind persoon gaan missen. Na het officiële deel volgde er een drukke receptie, waarbij de bezoe kers in een lange rij veel geduld moes ten oefenen voordat ze Peters persoon lijk de hand konden drukken. Wim Peters, vers geridderd, in gezel schap van zijn moeder en echtgenote. is alweer binnen en ziet er weer kleurrijk uit. Frapp, Heideman, Monari, Uizzi, enz... onze boutique op: Vrijdag 8 maart van 19.00 - 22.00 uur. Zaterdag 9 maart van 10.00 - 16.00 uur. Wij geven dan een Het team van Boutique Uno. Exclusieve damesmode, Byoux, Beenmode, Leder-accessoires, Schoenen en Lingerie. ZUID PROMENADE 5 SOEST TEL 6024314 Voor de nieuwste CD's - CD-ROM's - CD-i's - koop- en huurvideo's V. Weedestr. 253 Soest- Tel. 6022339 onroerend goed I Bemiddeling Hypotheken Huur/verhuur Bouwkundig advies Interieur ontwerp Ook 's avonds en in 't weekend 035-6027493 zie pagina 3 HET VLEESCENTRUM Birkstraat49 - Soest - Tel. 6012477 Dikke riblappen per kilo Zie onze adv. op pag. 2 Altijd kwaliteit en betaalbaar Soesterbergsestraat 4, Soest Telefoon: 035 - 602 69 00 Geef Brink maar de ruimte Kantoorinrichters voor een kompleet kantoor FAXEN C0P1ERS MEUBELEN ETC. NIJVERHEIDSWEG 9,3762 EP SOEST TEL 035 6014706 FAX 6026856 Natuurlijk uit eigen keuken 100 gram 1.98 van weedestraat 149 3761 cd soest fel. 035-60 15 288 350 gram literfles Cardonnay of Cabernet piave fles 75 cl Willem Blaauw, het Soesterbergse gemeenteraadslid voor de WD, zet in de raadsvergadering van april een punt achter zijn politieke loop baan. De "nestor" van de raad treedt na 26 jaar om gezondheidsredenen tussentijds af. Blaauw, die inmiddels 66 jaar is, heeft onlangs een ingrijpende operatie onder gaan. Die is uitstekend geslaagd, maar het herstel vergt nog een lange periode en de WD-er (oud-helicoptervlieger bij de Koninklijke Luchtmacht) vindt zelf dat dat zijn functioneren als raads lid in de weg staat. De Soesterberger heeft een lange loop baan in de plaatselijke politiek achter zich. Jaren geleden raakte hij betrokken bij een ongeluk met zijn helicopter, waardoor hij nog dikwijls werd gehin derd door rugklachten. Hij woonde zo wel in Soest als in Soesterberg, kende de gemeente dan ook van beide kanten van "de bult" en stond in het vliegdorp vooral bekend als succesvol bemidde laar zonder kouwe drukte. In raads- en commissievergaderingen nam hij niet gauw een blad voor de mond en zei hij meestal recht-toe recht aan wat hij ervan vond. Vorig jaar sep tember werd hij nog gehuldigd wegens zijn zilveren jubileum als raadslid, samen met Ries van Logtenstein (CDA). Als oudste-in-jaren was Blaauw sinds enige tijd "nestor" van de raad. De scheidende VVD-er baarde vorig jaar nog enig opzien door zijn omstre den rol in de "Lindenhof-affaire". Als lid van de bezwaarschriftencommissie advi seerde hij de bouwvergunning toe te staan, maar bij de cruciale stemming in de gemeenteraad stemde hij tot veler verbazing tegen. Het incident leidde in direct tot een andere opzet van de bezwaarschriftencommissie, waarin te genwoordig geen raadsleden meer zit ting hebben. Willem Blaauw (VVD). Naar Emmen Blaauw heeft zijn aftreden vorige week gemeld bij de fractie en bij burgemees ter De Widt. Het is de bedoeling dat hij in de raadsvergadering van april af scheid neemt. De WD-er vertrekt te gen het einde van het jaar naar het Drentse Emmen, waar het echtpaar Blaauw een appartement heeft gekocht. "Als ik in Soest blijf wonen krijg ik mis schien de neiging om me overal mee te bemoeien. Dat is niet goed," aldus. Blaauw. Blaauws zetel in de liberale zevenmans fractie wordt vrijwel zeker gevuld door "eerste opvolger" Peter van der Weij, die op de VVD-kandidatenlijst voor de laatste raadsverkiezingen de achtste plaats bezette en zich als fractie-assistent de laatste twee jaar heeft kunnen warm lopen. "Vrouwenrecht is mensenrecht", zo luidt het thema van de Internationale Vrouwendag die op vrijdag - niet don derdag, zoals wij vorige week per abuis meldden - 8 maart wordt gehouden in het gemeentehuis. De bijeenkomst is georganiseerd door een werkgroep uit de Vrouwenraad Soest. Het programma vermeldt vanaf 13.30 uur (ontvangst met koffie en thee) de verwelkoming door de voorzitter van de Vrouwenraad, mevr. A. Donker, die een korte inleiding over het thema houdt; dan de officiële opening door wethou ders Neks Blommer; en daarna een bij drage van mevrouw Strop, die het thema verder zal uitwerken. Na de pauze staat de bijeenkomst van Sari, kleding uit de Derde Wereld, met dia's en uitleg centraal, gevolgd door een modeshow. De vrouwen(mid)dag wordt omstreeks 18.00 uur afgesloten met een hapje en een drankje. Het programma wordt opgeluisterd door het muzikale ensemble "Strak Spel" en Vrouwen voor Vrede, Amnesty International, de Wereldwinkel en Vluchtelingenwerk zijn uitgenodigd om met een informatiestandje aanwezig te zijn. BEZOEK ONZE SHOWROOM Zonwering Soest BEETZLAAN 24° 035-6019706 zie pagina D A MITSUBISHI Mitsubishi Colt 1.3 GLi met standaard stuurbekrachtiging, in hoogte verstelbaar stuur en bestuurdersstoel, spiegels van binnen uit verstelbaar etc. 27.950,- Rijklaarmaakkosten incl. verwijderingsbijdrage 960,- Totaal 28.950,- Uw voordeel 4.000.- SOEST: Koningsweg 14, tel.: 035-6013227 T

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1996 | | pagina 1