Massaal protest tegen ruimere zondag-openstelling winkels ÖITIAH En dit zijn de knallers van deze week: 95 698 SMEEING AUTOPLEIN JU wilt toch leuk!! Ambachtenmarkt: druk-drukker-drukst 3 Actueel 5 Actueel 9 Soesterberg Bijlagen 11 Soesterberg 13 Sport Jongen (14) gearresteerd na afpersing met geweld VLAGGETJESWEKEN Inbrekers nemen 1000 cd's weg bij Radio Soest i =i i j rrn 6027493 Gevraagd VAKANTIE- BEZORGERS NATUURLIJK WONEN. OPWARMERTJE NODIG??? keuze uit 200 occasions autosmeeing Mém 74e JAARGANG NO. 39 WOENSDAG 22 MEI 1996 wmm Meerderheid politiek is voor Aanzwellend protest Politie vermoedt meer slachtoffers Spaar nu voor gratis HOLLANDSE NIEUWE Paella (500 gram) 750 extra haringbon f JUD SMIT visspecialiteit mteiten Zakkenroller slaat toe op kermis Kopij s.v.p. vroeger inleveren Soesterse (84) van tas beroofd Lokale omroep ernstig gedupeerd Sportief of modieus klassiek. Een ruime selektie van de betere merken hebben wij in huis: Van Breukelen Tienduizenden op Soester evenement HansAlblas KLAREN TALENPRAKTIKUM AMERSFOORT Soester Courant Wij zijn er in geslaagd een geweldige en uitgebalanceerde zomercollectie samen te stellen van maat 38 t/m 46. Zoveel mensen - zoveel wensen. Elegant, chic of sportief. 's lands beste slagroom Kip drumsticks Sperziebonen VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest Ti' DEZE WEEK mooi voor minder geld bij Ook het adres voor een goed en slank figuur Iedere bezoeker krijgt deze week een geranium cadeau! Bovendien ontvangt elke occasion-koper een Union fiets t.w.v. 928,-. Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar f 15,- Buiter» Soest f 30,- Losse nummers 85 ct Gecontr. opl. 11.700 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152 Telefax 035-6024904 Postbank 126156 Nu zich in de politiek van Soest een meerderheid aftekent voor een ver ruiming van de zondag-openstelling van winkels, tekent een deel van de bevolking daartegen massaal pro test aan. Dat gebeurt o.a. met een door honderden Soesters getekende oproep in deze krant. De kwestie kwam onlangs aan de orde in de raadscommissie voor Financiën en Economische Zaken. Daarbij bleek dat alleen de christelijke partijen (CDA en de combinatie GPV/SGP/RPF) zich - al dan niet met grote overtuiging - tegen de verruiming van de winkelopenings tijden op zondag zullen verzetten. De gemeenteraad neemt in de vergadering van donderdag 23 mei een besluit over de nieuwe verordening. Op basis van het overleg in de raads commissie is te verwachten dat de meer derheid het voorstel van B. en W. zal steunen. Het College wil het aantal "open" zon- en feestdagen uitbreiden van acht naar twaalf, en krijgt daarvoor de steun van alle andere partijen dan de christelijke. CDA-fractievoorzitter Bart Krol vreesde dat door de verruiming nu toe te staan er uiteindelijk geen dam zou kunnen woren opgeworpen tegen een opstelling gedurende 52 zondagen per jaar. Hij vond ook dat voorkomen moet worden dat de kerkgangers daarvan hinder on dervinden. Zijn GPV-collega Wiebe Meilof verwees het College naar het bij belse gebod van de zondagsrust en vroeg zich af waarom Soest zo nodig moest volgen wat in Den Haag wordt vastgesteld. De vrijheid van de onderne mers om de winkel te openen wordt volgens Meilof begrensd door de vrij heid van de werknemers om het daar mee niet eens te zijn. De fracties van PvdA, Gemeente belangen Groen Soest en GroenLinks- Progressief Soest gingen echter akkoord met het voorstel, omdat het College vooralsnog uitgaat van (slechts) twaalf zondagen per jaar. De fracties van de WD, D66 en BAM meenden dat een en ander aan de verantwoordelijkheid van de ondernemers overgelaten moet worden. De kwestie heeft inmiddels geleid tot een aanzwellend protest, met name uit de kring van de christelijk-georiënteerde bevolking van Soest. Een handtekenin genactie, gevoegd bij een protest-oproep die als advertentie in deze editie van de Soester Courant is opgenomen, leverde in korte tijd enkele honderden reacties op. Volgens de ondertekenaars protesteren zij "als christen" tegen de extra mogelijk heden die auto- en meubelbedrijven, maar ook andere winkels, nu van het gemeentebestuur krijgen aangereikt. De argumenten tegen de ruimere open stelling wroden o.a. ontleend aan de zondagsheiliging ("met name bedoeld om God te dienen"), de dankbaarheid voor de bestaande ruimte voor kerk diensten. Verder wordt er in de oproep op gewe zen dat bedrijven en personeel die de rustdag wel erkennen niet in gewetens nood gebracht mogen worden en dat het goed is dat er iedere week weer één dag is zonder commerciële activiteiten. "Bij de schepping heeft God ons deze her kenbare rustdag geschonken. In de Tien Geboden laat God de ernst van deze opdracht en dit geschenk zien," aldus de oproep. Brede samenwerking voor aanpak lokalennood en leegstand. Surveillanten steeds meer waardering. Openbaar onderwijs wordt zelfstandig. Celstraffen voor Soesters. Soest-Zuid is hardrijders meer dan beu. SWS en SJS fuseren in 1997. Tandartsen krijgen gelijk. Bouwproject Graanakker afgerond. Zandbak Bakkeneslaan Jongeren Ontmoetings Plek. Itai-dag weer groots. Yvonne Hoekstra nieuwe praeses VSB. Seniorenpagina. Op 't Hoogt. Ajax en Feyenoord winnen toernooi. Schaakfestival 1996 een groot succes. De politie heeft vorige week een 14- jarige jongen uit Soest aangehou den op verdenking van beroving en/ of afpersing en bedreiging met fy siek geweld van een één jaar oudere knaap. Vermoed wordt dat hij meer slachtoffers heeft gemaakt, maar dat die geen aangifte durven doen. De jongen heeft bekend dat hij op 2 mei aan de Talmalaan een 15-jarige plaats genoot heeft beroofd. Dat gebeurded in samenwerking met drie andere jongens, naar wie de politie overigens nog op zoek is. De 15-jarige jongen werd fysiek en verbaal bedreigd en moest o.a. een zonnebril en een horloge afgeven. Het slachtoffer had de moed wél aan gifte te doen en de politie stelde een on derzoek in, waarna de dader kon wor den aangehouden. Hij legde tijdens het verhoor een bekentenis af en werd ver volgens op vrije voeten gesteld. De politie heeft reden om aan te nemen dat de jongen - al dan niet samen met zijn kornuiten - op deze manier nog wel meer slachtoffers heeft gemaakt. Zij ver zoekt hen dringend zich te melden, omdat alleen op basis van aangiften tot vervolging kan worden overgegaan. want 29 mei zijn ze er weer! Uit eigen keuken: van weedestraat 149 3761 cd soest tel: 035 - 601 52 88 Een 25-jarige Soester bewaart weinig plezierige herinneringen aan zijn bezoek aan de kermis op de Eng in het afgelo pen weekeinde. Hij ontdekte dat hem door onbekenden een biljet van 100 gulden was ontfutseld. Ook zijn zak telefoon had de interesse van de zakkenroller getrokken. De gedupeerde Soester stelde de politie op de hoogte. Omdat maandag 27 mei (Tweede Pinksterdag) uitvalt als produktiedag voor de komende editie van de Soes ter Courant, wordt de inlevertermijn van kopij - zowel voor artikelen als advertenties - eenmalig verlengd van maandagmiddag 17.00 naar dinsdag morgen 10.00 uur. Desondanks een zeer dringend verzoek aan de "leve ranciers": lever uw kopij voor de krant van 29 mei zo vroeg mogelijk in, bij voorkeur nog déze week en ruim voor het weekeinde. Het kan toor van de Soester Courant is maan dag uiteraard de hele dag gesloten. De politie is op zoek naar de jeugdige tasjesrover die afgelopen vrijdagmiddag (omstreeks 15.15 uur) een 84-jarige vrouw uit Soest van haar tas beroofde. Dat gebeurde op de hoek Koningsweg- Obrechtstraat, waar de vrouw stond te wachten om over te steken. De dader kwam op de fiets aanrijden, rukte de tas uit haar hand en verdween in de richting van de Smitsweg. Volgens het signalement is de rover een jongeman van ca. 16 jaar met krullend, donker haar. Desch, van Gils, Arrow, Wellington of Bilmore, Paul Shark, State of Art, Konen, Marz, Point, Schiesser, John Miller, Trenco, Cóvori, Wimmers, Blue Willis, Sportman e.a. HERENMODE SOESTERBERGSESTRAAT 51SOEST; TEL. 035-6012400 Uw Herenmode specialist. I L zicp,gin. 5 VaStS0«1 Geef Brink maar de ruimte Kantoorinrichters voor een kompleet kantoor FAXEN CQPIERS MEUBELEN ETC. NIJVERHEIDSWEG 9, 3762 fP SOEST TEL 035 6014706 FAX 6026856 Bij een inbraak in de studio van Ra dio Soest (op het terrein van zieken huis Molendael aan de Soester- bergsestraat) hebben de daders bijna 1000 cd's weggenomen. Daar naast werd apparatuur ontvreemd. De inbraak vond plaats in de nacht van zondag op maandag. Medewerkers van de lokale omroep ontdekten dat onge veer een-derde van de totale collectie (3000 stuks) verdwenen was. Op het eerste gezicht bleek het met name te gaan om de collectie met kerkelijke en klassieke muziek. Er worden er meer dan 900 vermist. Daarnaast ontfermden de inbrekers zich nog over een cd- wisselaar, twee computers (inclusief beeldschermen en toetsenborden) en de fax van Radio Soest. De totale schade wordt voorlopig ge schat op minstens twintig mille, aldus een woordvoerder van de lokale om roep. Radio Soest is ernstig gedupeerd door de diefstal, maar de uitzendingen komen niet in gevaar. Het is waarschijnlijk nooit vast te stellen, maar de Oud Ambachten markt 1996 - de 21e in successie - zou wel eens de drukste ooit ge weest kunnen zijn. In elk geval zag de Kerkebuurt afgelopen donder dag weer ouderwets "zwart" van de mensen. In een trage stroom - als er al beweging in zat - bewogen de tienduizenden be zoekers zich langs de tientallen kraam pjes op de Kerkstraat, de Neerweg, de Ferdinand Huycklaan en de Peter van Voor de nieuwste CD's - CD-ROM's - CD-i's - koop- en huurvideo's V. Weedestr. 253 Soest- Tel. 6022339 ONGEWOON WONEN, GEWOON MEENEMEN BINNENKORT IN SOEST HET VLEESCENTRUM Birkstraat49 - Soest - Tel. 6012477 Hollandse Biefstuk (botermals) 1 kilo 19?° Zie onze adv. op pag. 2 Altijd kwaliteit en betaalbaar Bemiddeling Hypotheken Taxaties Wij maken er meer van Ook 's avonds en in 't weekend zie pagina 3 Voor een degelijke taaltraining! ENGELS - FRANS - DUITS - SPAANS - PORTUGEES - ITALIAANS - ZWEEDS - NEDERLANDS START DIREKT! Telefowt 033 - 4729097 voor de voor de maanden juli en augustus. EXTRA BELONING Aanmelden: tel. 601 41 52 ZUID PROMENADE 5 SOEST«TEL 6024314 beker 250 ml kilo 500 gram den Breemerweg. De Kerkebuurt van Soest leek voor één dag zo'n beetje het commercieel-folkloristisch middelpunt van Nederland, want ze kwamen - als vanouds - van heinde en verre. Over- valst "Soesters" mengde zich dan ook met onmiskenbaar Drents, Fries, Lim burgs, Achterhoeks of waar ze ook maar vandaan kwame, soms met busladingen tegenlijk. Het bezoek kwam al ruim voor het of ficiële aanvangstijdstip van 10.00 uur op gang. Rond de middag was er feitelijk geen doorkomen aan en dat bleef zo tot tegen sluitingstijd, vijf uur, maar ook kort daarvoor kon men bij wijze van WSmam MAL De Kerkstraat tijdens de Oude Ambachtenmarkt: meeschuifelen met de massa. spreken nog over de hoofden lopen. Kón dat trouwens maar, want dan schoot je waarschijnlijk sneller op en kreeg je meer te zien dan al die drom men die zich alleen ten koste van een nek-verrekking nog van een glimp op de uitgestalde koopwaar - of de demon straties van ambachtelijke (kunstnij verheid - konden verzekeren. Het weer werkte redelijk mee, in zo Lees verder op pagina 3. t> NIEUW - VERRASSEND - BETAALBAAR Rotan en Pitriet meubelen - Mandwerk Natuurlijke vloerbedekking - Woondecoraties TOPFAUTEUIL voor BODEMPRIJS YORK van 589,- voor 399,- Burg. Grothestraat 1 a (naast Wibra) - Soest - Tel. 035 - 6022768 Zonnehankkuur, 10 x f75,- Tfevens... Knnstnagels per set, vanaf f 7 5,- Gezichtsbebandelingen vanaf f39,- audio ance Andeweg Vosseveldlaan 47 Soest Beh. volgens afspr. 035 - 601 20 13 1 SOEST: Koningsweg 14, tel.: 035-601322" Openingstijden: Ma. t/m do. 09.00-18.00 uu\ vrij. 09.00-21.00 uur, zat. 10.00-17.00 uur

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1996 | | pagina 1