Zo weinig n^ViaiUd én *°l0P V°° ZU,U olumbus HARTJE rdeeU ZUID de aandacht van de burgers brengen' Biezenvelden functioneren goed PvdA: 'Kosten afvalverwerking onder 11 25 visspecialiteiten' 1 1 5 TALENPRAKTIKUM AMERSFOORT EXTRA KOOPAVOND OP DONDERDAG 19 SEPTEMBER COMBI VAN ESSEN DE NIEUWSTE KUNSTNAGEL FLINTERDUN £r IJZERSTERK! (sfeer, 9®ze J HALEN 2 BETALEN 5 Actueel EINDELIJK IN SOEST! EEN COMPUTERWINKEL 6027493 3 Actueel 19 Sport 27 Op Soest Bijlagen 10% korting J^Van Breukelen i5 Vast-goed Stoofschotel Dikke rijen bij kaartverkoop Michael Jackson Zonnen op het strand of skiën in de zon? Haat pauw de nieuwe winter- gidsen bij Star Travet! 75e JAARGANG NO. 4 WOENSDAG 18 SEPTEMBER 1996 HET VLEESCENTRUM (aanbiedingen geldig van 1 8.00-21.00 uur) 1.00 uur) Tevredenheid bij gemeente na twee stortbuien Informatiekanaal REMU vanaf morgen in Soest Wij maken er meer van! Ook 's avonds en in 't weekend SE Canon EOS 500 Nu met maar liefst mooi voor minder geld bij Bouwbedrijf raakt meetapparatuur van tien mille kwijt Auto gestolen A. van der Lee van verse vis RUUD SMIT Extra concert geen overbodige luxe College wil meer geld uitgeven aan onderhoud wijken Bushokje vernield f r Birkstraat 49 - Soest - Tel. 6012477 Altijd kwaliteit en betaalbaar Voor een degelijke taaltraining! Engels, Duits, Frans, Portugees, Spaans, Italiaans, Zweeds, Nederlands Johan Wagenaarstraat 12A. Tei. 033 472 90 97 Geef Brink maar de ruimte Kantoorinrichters »oor een kompleet kantoor FAXEN C0P1ERS MEUBELEN ETC. NIJVERÜEIDSWEG 9, 3762 EP SOiSl lil. 03S 6014706 FAX 1016151 Van Weedestraat 149 - Soest - tel. 035 - 601 52 88 HAPPt hours Volgens de PvdA-fractie in Soest moet de burger beter op de hoogte worden gesteld van de kosten die de gemeente maakt bij de inzameling en verwerking van afval. Alleen het ophalen van grof huisvuil kost al 500.000 gulden en jaarlijks geeft de gemeente 7,5 miljoen gulden uit aan 'afval'. 'Laat de Soesters dit maar weten', is de boodschap die de PvdA maandag be zorgde bij de begrotingsbehandeling. Het ophalen van grof huisvuil kost de gemeente 57 gulden per adres. Als de mensen hiervan op de hoogte zijn, wachten ze misschien met bellen totdat ze meer huisvuil hebben verzameld, is de gedachtengang van de PvdA. Ook de burger is erbij gebaat dat de uit gaven van de gemeente aan de inzame ling en verwerking van afval omlaag gaat. Hij merkt dat in zijn portemonnee, omdat de gemeente de kosten verhaalt op de huishoudens. Soesters betalen nu jaarlijks 360 gulden aan afvalstoffen heffing en negentig gulden aan riool recht. De PvdA stelde vorig jaar voor het grof huisvuil een keer in het kwartaal 'gratis' op te halen in plaats van eens in de drie weken. Dit voorstel haalde het niet, mede doordat de vrees bestond dat bur gers hun afval elders zouden dumpen. De gemeente haalt iedere week in een andere week het grof huisvuil op. In Soesterberg gebeurt dit wekelijks 'op afroep'. Tijdens de inzameling wordt het afval gescheiden in ijzer en overig vuil. Uit de koelkasten worden de schadelijke cfk's (chloor fluor koolwaterstoffen) af getapt en wordt de koelkast in een zo genoemde sloopstraat verder verwerkt. De gemeente verwacht dat de afval- verwerkingskosten in 1997 met 169.000 gulden zullen dalen. Deze prognose is gebaseerd op onder meer de lagere verwerkingskosten. Per inwoner wordt nu jaarlijks dertig kilo grof huisvuil op gehaald en nog eens 173 kilo vuil naar afvalstoffenpark De Schans gebracht. Het college verwacht dat het volgend jaar om 26, respectievelijk 156 kilo zal gaan. Klaarwater/Smitsveen: veel ongerief op de vierkante meter. Werk aan de weg in Soest. Kritische vragen bij jarige Open Hof. Met ingang van morgen is ook in Soest het REMU-informatiekanaal te ontvangen. Van maandag tot en met vrijdag van 03.00 tot 15.00 uur en op zaterdag en zondag van 03.00 tot 10.00 uur zendt het REMU- informatiekanaal uit op het kanaal van Sport7 (kanaal 6). De overige uren zendt Sport7 zijn programma's op dit kanaal uit. Naast het mozaïek biedt het infor matiekanaal nieuws over onder an dere kabel-ontwikkelingen en even tuele signaal onderbreking. Tevens zal het kanaal nog dit jaar worden voorzien van teletekst. Inmiddels zijn de werkzaamheden voor het uitbreiden van de CAI- Soest gestart. Hiervoor zullen het komende half jaar een aantal straten in Soest worden opengebroken. Op het REMU-informatiekanaal wordt regelmatig vermeld waar de werk zaamheden zullen plaatsvinden en wat de gevolgen daarvan zullen zijn. Uw adres voor: Computers - Printers - Scanners Software - Reparaties - Netwerken Supplies - Faxen - PTT Autotelefoons En vanaf 25 aug. CD-rom's en tijdschriften Zie ook ons redactioneel artikel en onze openingsaanbiedingen op pag 21 Koninginnelaan 42a - 035 - 603 22 66 KLAREN P^MP iiiiiiimhiiiI ijnul Bemiddeling Hypotheken Taxaties Burg. Grothestraat 54 zie pagina 3 Zuidpromenade 15, Soest, Tel.: 601 28 74 Vosseveldlaan 47 Soest Beh. volgens afspr. 035 - 601 20 13 FANTASTISCH IN FOTO EN VIDEO met 28-80 mm zoomlens automatische spiegelreflexcamera ingebouwde flits met diverse functies rode ogen reductie normaal 1199,-, NU Ook voor versteviging eigen nagels. Alléén bij: udio anee Andeweg" Redactie en administratie: Bij een inbraak in een container is in het weekeinde voor tienduizend gulden aan meetapparatuur buit gemaakt. De gedu peerde is een bouwbedrijf uit Nieuwe- gein dat werkzaamheden uitvoert in de Boerenstreek. De container stond op de hoek van de Hofstedering en de Disselboom. Van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152* Telefax 035-6024904 Postbank 126156 Een lichtblauwe Opel Corsa. is in het weekeinde gestolen op de Van Hamel straat. De lichtblauwe wagen, met het kentekennummer NS-83-RJ, is eigen dom van een 31-jarige vrouw uit Soest. Sucadelappen per kilo10?° Zie onze adv, op pag. 2 Autobedrijf f vnnucN Officieel Citroën-dealer Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 Zie pag 28 zie pagina v 500 gram Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar f 15,- Buiten Soest f 30,- Losse nummers 85 ct, Gecontr, opl. 11.700 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Na twee speelronden voeren vieren van de vijf Soester voetbalclubs de ranglijst in hun klasse aan. VVZ' 49, SEC-zondag en SEC-zaterdag zijn nog zonder puntverlies. Alleen Hees voldoet nog niet aan de hoge verwachtingen. •Ringsteek wedstrijd van WPE groot succes. Seniorenpagina Met o.a. Een bruisende dag uit voor 50-pIussers. Op 't Hoogt Met o.a.: Begrip gevraagd voor overlast werkzaamhe den aan de weg. En: Strenger optreden tegen illegale reclame. (door Wilfried Suvaal) Burgemeester en wethouders willen 150.000 gulden extra uittrekken om paden en wegen in woonomge vingen op te knappen. De burgers worden daarom uitgenodigd even tuele ongemakken te melden op het Raadhuisplein 1. Voor dit soort reparaties was ruim zeven ton beschikbaar, volgend jaar wil het college het budget opschroeven. Maar voordat de raad daarmee instemt, moet het college aangeven waarom deze uit breiding noodzakelijk is. De commissie milieu en openbare werken liet dit maandagmiddag weten tijdens de begrotingsbehandeling. In het kader van het nieuwe beleid vin den het b en w het raadzaam meer geld beschikbaar te stellen voor het oplossen van klachten in de wijken. Kleinschalig onderhoud in de woonwijken worden uitgevoerd door het wijkbeheer, terwijl particuliere bedrijven worden ingehuurd bij grote ingrepen. Op de Di Lassostraat is een bushokje vorige week het doelwit geweest van vandalen. In de avonduren vernielden ze een ruit van het hokje. "Ja hoor, schrijf me maar op de lijst. Nummer veertig? Dat valt me nog mee. In Amersfoort was ik nummer 571, toen ben ik maar doorgereden. Misschien dat ik hier meer geluk heb." Ook in Soest was het afgelopen zaterdagochtend een drukte van belang bij het postkantoor. Michael Jackson- fans in groten getale probeerden die ochtend kaarten te verkrijgen voor de twee, en later drie concerten die hun idool gaat geven. Wie om zeven uur bij het filiaal in de Steenhoffstraat arri veerde moest zeker vijftig mensen voor zich dulden. Sommigen van hen hadden daar onder een zeil zelfs overnacht. Iedereen liet zich inschrijven bij één van de wachtenden, die zo attent was ge weest een lijst op te stellen. Een lijst met volgorde van aankomst, om misverstan den te voorkomen. Aan de hand hier van werden voor negenen nummers toe gewezen door een PTT-medewerker. Vanaf het moment dat de eerste wachtenden het postkantoor binnengin gen kon iedereen alleen nog maar af wachten. Per persoon konden tien kaar ten worden afgenomen. Als eerste kwa men enkele overnachters naar buiten. De doorzetters waren uiteraard dolge lukkig met hun verworvenheden. Van de twee concerten die de superster eind deze maand in de Amsterdam ArenA zal geven, bleek het eerste na een kwartier qitverkocht. Hetgeen de fans die nog buiten stonden niet postitief stemde. Een uur later waren ook voor het tweede optreden geen kaarten meer te krijgen. Velen konden opgelucht ademhalen toen een extra derde concert werd ingelast. De kaartverkoop groeide uit tot een gezellige happening. Foto: E. Hooijer. De biezenvelden in de polder func tioneren naar wens. Deze conclusie is getrokken nadat bij twee hevige regenbuien de overstort van overtol lig water naar tevredenheid verliep. In de derde week van augustus vin gen de biezenvelden in twee uur tijd 5.500 kubieke meter water op. Dit komt neer op ongeveer 180 tank auto's met ieder 30.000 liter, die achter elkaar een rij zouden vormen van paleis Soestdijk tot de Zuidpromenade. Bij een minder grote nachtelijke bui in au gustus werd gedurende twintig minuten ook een hoeveelheid water in de biezen velden gepompt. Het 16.000 vierkante meter grote terrein is aangelegd om het water op te vangen, dat het riool niet meer kan verwerken. Dit water wordt op de biezenvelden ge loosd. Het bestaat voornamelijk uit re genwater, maar doordat er ook een hoeveelheid rioolwater in zit, moet het worden gezuiverd. De verontreinigde stoffen zakken uit het water naar de bodem van de biezen velden, waar de plantengroei zorgt voor de afbreking van deze stoffen. Zodra het voldoende is rondgepompt wordt het (schone) water via de Kloostergracht op de Eem geloosd. In totaal kunnen de biezenvelden 10.000 kubieke meter water verwerken. In het vooijaar, als de biezen groeien, zit er bij voorbaat ongeveer 5.500 kubieke meter water in de biezenvelden. Het peil is dan 1,5 meter boven NAP. In de rest van het jaar ligt het peil op 35 tot veer tig centimeter boven NAP. In deze pe- De biezenvelden vingen tijdens een hevige regenbui in augustus in twee uur tijd 5.500 kuub water op. riode kunnen de biezenvelden dus meer overtollig water verwerken. Sinds vorige week luistert het vorig jaar gerealiseerde terrein naar de naam Reynhove. De biezenvelden zijn ver noemd naar een van de personages in het boek 'Ferdinand Huyck' van Jacob van Lennep. In dit boek wordt onder meer geschreven dat hij tijdens een reis door Nederland enige tijd in de Soester herberg De Drie Ringen verbleef. Bij de ingang van het terrein aan de Peter van de Breemerweg is door de gemeente een naambord geplaatst, waarop tevens enige informatie over de biezenvelden is te lezen. rfar® Soesterbargsestraat 22 Soest travel Tel.: 035-6022803

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1996 | | pagina 1