p MtcfttOiM 110% KORTING WINTERKOLLEKTIE I (la... Schrik niet... lange Soesters MAGAZIJN VERKOOP En dit zijn de knallers van deze week: 898 150 I 'Foeilelijk' AH-bouwplan maakt plaats voor heel nieuw ontwerp Leo van den Berg niet in rol Pipo Leidje Tomassen bij afscheid ridder PROVAK 295 995 ;iv m PLATEN 10 DAAGSE Stoofschotel 6027493 75e JAARGANG NO. 4 (WOENSDAG 25 SEPTEMBER 1996 Gemeenteraad neemt wel principebesluit 3 Actueel 5 Actueel 19 Soesterberg 21 Sport 4 Varia 8 Cultuur 23 Sport Jongen krijgt vloeistof in oog gespoten Fietsster gewond Inbrekers bekennen ook mishandeling Kinderparadijs De Vrije Teugel behoudt haar directeur van verse vis in saus" -M 25 ^RUUDSMTT^> visspecia|iteiten^ [JeowLStoAe SCOTCH ESS0DA A. van der Lee KLAREN R HET VLEESCENTRUM (ifitfjnntn jmaison 1=1=1151 ra Raadslid perplex bij koninklijke onderscheiding NIEUW 4 AJ INSOESTI V1 Zaterdag a.s. van 8.00-15.00 uur in de hal achter HOOUER Soesterbergsestraat 4, Soest Telefoon 035-6026900 Magere runaerriblappen Fruitvriendjes Verse scholfilet Witte Italia druiven VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest GRATIS CD II PAff IvV - Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar f 15,- Buiten Soest f 30, Losse nummers 85 ct. Gecontr. opl. 11.700 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Redactie en administratie: Van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152 Telefax 035-6024904 Postbank 126156 Eigenlijk was het mosterd na de maaltijd, maar in dit geval kreeg het gerecht wel een totaal ander smaakje. Het omstreden bouwplan voor de nieuwe Albert Heijn-super- markt in Soestdijk - waarvan vrijwel de hele gemeenteraad vindt dat het "er niet uitziet" - gaat alsnog van ta fel. In plaats daarvan komt er een geheel nieuw ontwerp, getekend door een andere architect. Met deze mededeling wist wethouder Pieter ten Hove (PvdA) vorige week de meerderheid van de gemeenteraad over de streep te krijgen om in te stemmen met het voorbereidingsbesluit voor de bouw van de supermarkt. Dat de bouw doorgaat staat overigens al sinds 1993 - toen de raad daarmee akkoord ging - vast. De bouwvergunning kan, na toe stemming van de provincie, nu op waar schijnlijk korte termijn verleend worden. De kwestie kwam vorige week uitge breid aan de orde in de gemeenteraad, omdat het vereiste minimum aantal raadsleden dat had bedongen. Norma liter wordt een en ander, nadat de com missie R.O. is gehoord, afgehandeld door het College van B. enW., maar een groot deel van de gemeenteraad had - om uiteenlopende redenen - zó veel moeite met het bouwplan dat sommige fracties zich niet de gelegenheid wilden laten ontnemen om hun bezwaren nog eens openlijk en uitgebreid te ventileren. Beschamend Aan de zijde van de "oppositie" - met name Gemeentebelangen, GroenLinks- PS, D66 - is het verzet niet alleen geba seerd op esthetische overwegingen, zo als bij o.a. de fracties van GPV/SGP/ RPF en het CDA duidelijk wél het ge val is, maar op een fotale en principiële afwijzing van de nieuwe supermarkt. Volgens Harry Witte (Gemeente belangen), die het debat opende, was het voorstel van het College "uitermate slecht", omdat B. en W. veel te gemak kelijk over de talrijke bezwaarschriften waren heengestapt en er geen deugde lijk distributie-planologisch onderzoek is gepleegd voor de vestiging van de volgens hem totaal overbodige "weide- winkel". Witte voorspelde dat andere winkels door de komst van de nieuwe AH het loodje zullen leggen en ken schetste het bouwplan als "beschamend" en "afgrijselijk". Jan Visser (GroenLinks-PS) sloot zich daar volmondig bij aan. Hij vond dat AH maar moest wachten op het nieuwe bestemmingsplan, dat onderweg is, en hoopte dat de provincie het gemeente bestuur alsnog op de vingers zou tikken. Hij zou zich in elk geval zelf tot het provinciebestuur wenden om het voor stel daar te laten afkeuren. Ook Wim Roest (D66) was verre van mals in zijn kritiek. Hij sprak over een "planologische blunder van de eerste orde", die veel te veel verkeer zou aan trekken, en constateerde dat Soest niet langer op het kompas van de Structuur- visie kon dichtvaren, omdat "de naald van het R.O.-beleid" was dolgedraaid. Dreigement Wiebe Meilof (GPV/SGP/RPF) wilde niet tornen aan het principe-besluit als zodanig, maar tekende hevig verzet aan tegen de vorm waarin het bouwplan ge goten is. Hij vond dat het College de ruimte moest scheppen om er nog iets anders van te maken, ondanks het feit dat de Welstandscommissie al akkoord was gegaan met het ontwerp, en zette het College onder zware druk met het dreigement dat hij anders tegen zou stemmen. Ook Bart Krol (CDA) zat min of meer op die lijn. Hij noemde het ontwerp "geen hoogstandje" en vond dat de raad alle invloed moest zien te gebruiken om er iets beters van te ma ken. BAM-aanvoerder Rob Joustra liet we ten dat hij - ondanks zijn bedenkingen tegen de vormgeving - het voorstel wél zou steunen en de WD-fractie maakte aan de hele kwestie helemaal weinig woorden vuil. Fractievoorzitter Bert Krijger volstond met de mededeling dat de raad zich aan de gemaakte afspraken moest houden. Ook de PvdA-fractie hield zich nadrukkelijk op de vlakte (Kees Boerkoel - in het dagelijks leven eigenaar van een constructiebedrijf dat bij de bouw betrokken wordt -volgde, kennelijk om "Bolkesteinse" toestanden te vermijden, het hele debat zelfs van uit de wandelgangen). (Lees verder op pagina 3) Anderhalf jaar cel geëist voor poging tot doodslag. Justitie wil dealer laten zitten. Eerbetoon van Zeist aan Amerikaanse militairen. De Rademakerstraat (1). Veteranendag luchtmacht. Stam/SoVoCo toch in eerste divisie. Soest mist flair en brutaliteit. 'Sinterklaasfeest moet weer groot kinderfeest worden'. MHC Soest leert met vallen en opstaan. Op 't Hoogt. Kinderboekenweek. Een achttienjarige Soester heeft bij de politie aangifte gedaan van mis handeling. Een onbekende dader spoot hem op de Dalweg een vloei stof in het gezicht. Daarna kon het slachtoffer, dat misselijk en duizelig werd, met één oog niets meer zien. De jongeman fietste zaterdagmorgen om half één met zijn vriendin op de Dalweg, toen vier zogenoemde 'gabbers' hem tegemoet kwamen. Eén van hen vroeg hem de. weg, maar het slachtoffer verstond dit niet direct. Daarop gebruikte de dader de spuitbus. De politie beschikt over een signale ment van de dader en stelt een on derzoek in. Vermoedelijk doordat de sturen van hun fietsen tegen elkaar kwamen, vielen twee meisjes dinsdagmorgen op het fietspad van de Biltseweg. Een van hen, een vijftienjarige Baarnse, liep daarbij onbekend letsel op. Ze werd naar Me disch Centrum Molendael in Soest ge bracht. Twee Soesters en een Amersfoorter hebben een inbraak bij een bedrijf aan. de Koningsweg en een mishandeling van een jongeman bekend. Het drietal werd na onderzoek aangehouden. Het betreft twee Soesters van zestien en 27 jaar en een achttienjarige Amersfoorter. De inbraak pleegden ze in augustus, toen ze geld meenamen uit een bedrijfs pand. Op 12 juli hadden ze, na onenig heid te hebben gekregen, lichamelijk geweld toegepast op een inwoner van Soest. Volgens de politie viel de ernst van de mishandeling mee. Leo van den den Berg zal niet de rol van Pipo de Clown gaan vertolken. Dit heeft hij desgevraagd bevestigd. Voor het kinderparadijs De Vrije Teugel betekent dit in ieder geval dat ze haar directeur behoudt. Het werk als acteur zou waarschijnlijk moeilijk te combineren zijn geweest met zijn baan bij het kinderparadijs, maar dit is niet de voornaamste reden van het uitblijven van zijn nationale doorbraak. "Het heeft wel meegespeeld, maar meer wil ik er persé niet over zeggen," aldus Van den Berg die begin vorig jaar werd gevraagd om de opvolger van wijlen Cor Witschge te worden. De contacten werden destijds gelegd via Belinda Meuldijk, de vrouw van zanger Rob de Nijs en dochter van Wim Meuldijk, de geestelijke vader van Pipo. Sindsdien werden gesprekken gevoerd, kledingstukken gepast en proef- opnamen gemaakt. Meuldijk was al druk aan het schrijven voor een nieuwe reeks afleveringen en achter de scher men werden alle voorbereidingen ge troffen om de in de jaren zestig en ze ventig razendpopulaire kinderserie nieuw leven in te blazen. Tot voor kort leek niets een tv-carrière van Van den Berg in de weg te staan. De 45-jarige Amersfoorter heeft in het verleden altijd ontdekt willen worden als acteur, al zegt hij dat die ambitie een gepasseerd station is. "Mijn hart ligt hier aan het Vedelaarpad en ik zou het kinderparadijs nooit helemaal hebben kunnen achterlaten. Ik ben nu wel blij dat ik weet waar ik aan toe ben en dat ik hier kan blijven werken. Overigens heb ik veel contact gehad met een casting-bureau, dus je weet nooit wat er nog uitrolt." Volgens een woordvoerster van de afde ling drama van John de Mol Produkties is het nog niet zeker of Pipo, Mamma- lou, Kluk Kluk en de 'Dikke Deur' te rugkeren op de beeldbuis. Ze zegt dat in samenwerking met Ivo Niehe Produk ties de haalbaarheid ervan wordt onder zocht. Evenmin kan ze iets zeggen over welke omroep de serie eventueel gaat uitzenden. "Als er meer duidelijkheid is, zullen we dat vanzelf bekend maken," aldus de woordvoerster. Op de p.r.-af deling van John de Mol Produkties is volgens een andere woordvoerster hele maal niets bekend. Leo van den Berg zal straks niet dage lijks of wekelijks op de beeldbuis te zien zijn. 500 gram ..1 1 Van Weedestraat 149 - Soest - tel. 035 - 601 52 88 i bij inlevering van deze advertentie. I I Soesterbergsestraat 3, Soest, Telefoon 035 - 602 19 33 I l (zie pag. 2 in dit blad) Autobedrijf UIIHUtN Officieel Citroën-dealer Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 Zie pag 20 onroerend goed Bemiddeling Hypotheken Taxaties Wij maken er meer van! Ook 's avonds en in 't weekend Burg. Grothestraat 54 zie pagina 3 Birkstraat 49 - Soest - Tel. 6012477 Biefstuk Stroganoff per kilo20?" Zie onze adv. op pag. 2 Altijd kwaliteit en betaalbaar morgen, donderdag 26 september per stuk 1.00 max. 20 per klant, zolang de voorraad strekt. banketbakkerij van weedestraat 76 Geef Brink maar de ruimte Kantoorinrichters voor een kompleet kantoor FAXEN C0P1ERS MEUBELEN ETC. NIJVtRHEIDSWEG 9,3762 EP SOEST TEL 035 6014706 FAX 6026856 Vermoedelijk stond ze er zelf nog het meest van te kijken: een konink lijke onderscheiding bij haar af scheid van de gemeenteraad, terwijl ze altijd van plan was geweest zo'n lintje te weigeren. Toch gaat Leidje Tomassen - jarenlang raadslid voor GroenLinks-Progressief Soest - sinds vorige week als ridder door het leven. Stiknerveus, zoals ze liet weten, was ze naar haar laatste raadsvergadering ge komen. Hoewel de raadsagenda weinig om het lijf had duurde het - door de politieke soesah rondom de nieuwe Albert Heijn-supermarkt - nog minstens een uur voordat burgemeester Hans de Widt haar met zichtbaar genoegen de versierselen van het ridderschap van Oranje Nassau kon opspelden. Daarvoor had hij vastgesteld dat hij wel even moest wennen aan de gedachte dat Leidje Tomassen niet meer op haar ver trouwde plaats in de raadzaal zou zitten, omdat ze altijd heel duidelijk aanwezig was. Hij schetste haar als. een sociaal voelend mens, die de dingen graag recht-toe recht-aan zei en zowel in als buiten de raad veel werk had' verzet voor het milieu, de natuur, de vrede en vooral de Derde Wereldgroep, waarvan ze voortrekker en jarenlang voorzitter was. Volgens De Widt had ze haar moeilijk ste raadsperiode gehad toen haar fractiegenoot Jan Visser wethouder was, waarbij de fractie nog wel eens verdeeld stemde. "Dat mag in een democratie," aldus de burgemeester. Volgens hem was ze, altijd met het hart op de goede plaats, vooral begaan geweest met de zwakkeren hier en elders in de wereld. "Wij verliezen u niet uit het oog." Beschaafd boegeroep Als nestor van de raad (voor zover de overige raadsleden zich in zijn toespraak konden vinden) én als fractievoorzitter van GroenLinks-PS (als ze het niet met hem eens waren) hield vervolgens Jan Visser een toespraak, waarbij hij de raadsleden de gelegenheid gaf hem het zij met het Engelse "Yeah! Yeah!" bij te vallen, hetzij met "zacht en beschaafd boegeroep" blijk te geven van hun af- i keuring. Beide uitingen vielen hem - na enige oefening - ten deel, zoals verwacht mocht worden. Visser ging in het eerste deel van zijn speech in op de "kleine burgeroorlog" die zich in de afgelopen maanden vol gens hem in de provincie heeft afge speeld rondom de bestuurlijke vernieu- ZIE PAGINA 3 kilo J59T V i. 6 ijsjes met aardbeiensmaak 500 gram mand 1 kilo wing en de gemeentelijke herindeling (schaalvergroting). Hij nam de gelegen heid te baat voor een pleidooi voor de handhaving van kleinere gemeenschap pen, o.a. vanwege hun "vertrouwdheid" en "eigen identiteit". Volgens hem zou het Leidje Tomassen in elk geval wel aanspreken dat Soest, ook in de ko mende 25 jaar gewoon Soest blijft, al voorspelde hij nog heel wat strijdgewoel in het Utrechtse. Hij beschreef zijn fractiegenote als ie mand die zich altijd "links", soms zelfs "uiterst links" had opgesteld, maar liet weten dat hij ook een andere kant had leren kennen. "Hoe vaak heb ik niet het genoegen gesmaakt van haar uiterst rechtse voorkeur voor lekker eten en drinken. Linksom of rechtsom, je kunt beter met haar eten dan ruzie maken..." Contradicties Volgens Visser is de oude tegenstelling links-rechts trouwens aan het vervagen. "Voor een gelukkige gemeenschap wor den steeds belangrijker de politieke con tradicties creatief-volgzaam, betrokken- heid-desinteresse, ruime gemeenschaps zin-enge partij belangen, warm gevoel- kille zakelijkheid en inzicht-kortzich tigheid." Leidje had aan de positieve kant van die kwalificaties altijd op haar volstrekt eigen manier bijgedragen. "We zullen je missen," aldus Visser, die haar in zijn rol als Nestor een persoonlijke onderscheidng gaf - oorbellen in de vorm van een duif (refererend aan haar tweede voornaam: Duifje). Hij eindigde met het speciaal aan haar opgedragen gedicht "Politica", waarin Met zichtbaar genoegen liet Leidje Tomassen zich door burgemeester De Widt haar ridderorde opspelden. hij vaststelde dat ze temidden van al het politieke spel steeds zichzelf gebleven was. "Politiek is vuurvrèten op gedoofde brandstapels, een doodlopende weg ver kennen, links rechts spoorzoeken in ge loof en bijgeloof - politiek is stikken, Uk ken, wikken, pikken in andermans raad sels, politiek is dol, dwaas, dikwijls, dwars, doorkneed en doordrongen - beheerst je leven, je lijf, je longen, je lot en je lariekoek. Maar jij, jij bleef jezelf." Leuk Leidje zelf toonde zich - nadat ze haar sprakeloosheid enigszins had overwon nen - ingenomen met alle lof, evenals met het lintje, al wist ze niet goéd wan neer ze het moest dragen. "Vroeger zei ik altijd dat ik zo'n lintje zou weigeren, omdat er zo veel mensen zijn die het méér verdienen. Maar ik vind het leuk." In haar politieke loopbaan had ze ove rigens wel leren relativeren, zei ze. Ze hoopte dat haar opvolger Nel Kos ter - die in dezelfde vergadering offici eel werd benoemd en volgende maand wordt geïnstalleerd - minstens evenveel vertrouwen van de rest van de raad zou krijgen en zag verder af van een "bood schap", al liet ze nog even weten weinig te zien in een toekomst met kille com puters, Internet, digitale communicatie en meer van dat fraais. "Vergeet de mens achter de computer niet," hield ze zowel de bestuurders als de ambtenaren voor. "Ik ga net op tijd weg..." Vanaf 25 september tot en met 5 oktober 1996 is het platen 10- daagse. Dan krijg je bij besteding van f 39,95 de cd 'The Best Live' kado. Barstensvol unieke live-opnames van topartiesten. Steenhoffstraat 13a-15 - Soest Tel. 035-601 21 32 VRIJDAG 27 SEPTEMBER^ VIN 1.1.00 TOT 21.00 l!!*R ZATERDAG 28 SEPTEMBER VAN 10.00 TOT 17.00 WIR Het oergezellige najaarsevenement van uw tuinadviescentrum met volop festiviteiten voor jong ïen oud: winterbloeiers, fruitbewerking, snoeidemon- straties. de "bloembollenwagen", grtuid in het najaar, kramen met herfstdecoraties, buxus op gaasiiguren, oosterse tuin, de smid, de Vaarderlroogt-bar, de warmebakker en (op zaterdag) de deinende Jazz-Swing-Band, lekkere herfstdrankjes en hapje:

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1996 | | pagina 1