Vroege vogel aanbiedingen bij C1000 Nu 10-25% JUBILEUMKORTING fla... W#RTMANN Vrije Teugel aast op witte boerderij Soest gaat illegale annexaties gemeentegrond harder aanpakken Meerderheid raad akkoord met nieuw ontwerp van AH Rotonde bij Braamhage volop ter discussie Soesterbergse overvaller moet drie jaar gaan zitten 6027493 75e JAARGANG NO. 12 HET VLEESCENTRUM Straatverkoper licht Soester op met gipsblok Kettingbotsing op Soesterbergsestraat Oppositie is fel tegen Aardappelen Bildstar 7CA Rundergehakt Verse slagers rookworst 1000 VAN DE GRAAF Zuidpromenade 6 - Soest fWOENSDAG 13 NOVEMBER 1996) 15 Soesterberg 22 Cultuur 17 Sport 21 Op Soest Van den Berg noemt locatie op de Eng 'meest ideaal' 3 Actueel Eindelijk is het dan zover! A. van der Lee an Breukelen 5 Vast-goed geldig t/m vrijdag 22 november 1996 SB Al 75 Soesters betrapt op 'landje-pik' KLAREN I 1IE XCLUSIEVE UIdames- EN HERENMODE Birkstraat49 - Soest - Tel 6012477 Dikke riblappen 0 per kiloO?5 Schouderkarbonade per kilo5?5 Schouderrollade 0 (heerlijk gekruid), per kilo O? Zie onze adv, op pag. 2 Altijd kwaliteit en betaalbaar Geef Brink maar de ruimte Kantoorinrichters voor een kompleet kantoor FAXEN C0P1ERS MEUBELEN ETC. NIJVERHEIDSWEG 9, 3762 EP SOEST TEL. 035 6014706 FAX 6026856 Bij het aanhoren van het verhaal, is de gedachte 'eigen schuld, dikke bult' niet onlogisch. In elk geval is een 24- jarige Soester er vorige week inge luisd door een 'straatverkoper'. De onbekende sprak op de kruising van de Dalweg en de Vermeerlaan van uit zijn auto de Soester aan en vroeg hem de weg. Het tweetal raakte aan de praat en de straatverkoper bood een autoradio-cd speler te koop aan. De mannen kwamen een bedrag van vijfhonderd gulden overeen. De Soester maakte één fout. Voordat hij het geld overhandigde, had hij nog niet in de verpakking gekeken. Dit deed hij pas, toen hij thuiskwam. Tot zijn grote schrik bleek er geen appa ratuur, maar een zwart geverfd gips blok in te zitten. De verkoper vroeg op dat moment waarschijnlijk al weer ergens anders de weg. Vijf auto's zijn dinsdagmorgen bescha digd geraakt bij een kettingbotsing op de Soesterbergsestraat. Het ongeluk werd veroorzaakt door een negentien jarige Soester die te laat ontdekte dat hij moest remmen. Ter hoogte van het voormalige Zonnegloren-terrein botste hij achterop een andere auto, waarna een kettingreactie ontstond en ook de drie auto's daarvoor blikschade oplie pen. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Op het moment van de aanrijding stond op de Soesterbergsestraat en de Van Weerden Poelmanweg een file tot aan Soesterberg. Verder stond onder meer ook deBiltseweg helemaal vol met au to's. Ze waren omgeleid in verband met een brand ter hoogte van Eemnes op de Al. Een vrachtwagen met boter als lading brandde daar uit, waardoor de snelweg tijdelijk werd afgesloten. Of er een rotonde moet komen om de ontsluitingsweg voor de nieuwe AH in Soestdijk te laten aantakken op de Burgemeester Grothestraat, en hoe groot die dan moet worden, dat is allemaal nog niet duidelijk. Een meerderheid van de gemeente raad is het wel alvast eens met de grondruil tussen Braamhage en de gemeente, die daarvoor nodig is. Veel tijd hadden de commissies Ruim telijke Ordening en Financiën er donderdagavond niet voor nodig om vast te stellen dat de grondruil in ieder geval moet doorgaan. De fracties van WD, CDA, PvdA en BAM zijn het in elk geval op dat punt eens met het Col lege van B. en W. Niet alzo echter de oppositie, aange voerd door Jan Visser (GroenLinks- Progressicf Soest), die vooral viel over een zinsnede in het raadsvoorstel waar uit zou blijken dat voor het College het bestemmingsplan - waarop de vestiging van de omstreden supermarkt vooruit loopt - óók al in kannen en kruiken is. Een beetje ongelukkig hadden B. en W. de raad het voorstel aangeboden "ter uitvoering van het bestemmingsplan" en volgens Visser kón dat helemaal niet, omdat dat plan - dat hij overigens al een maand of tien onder zijn kussen had lig gen - nog nooit en nergens besproken was, laat staan vastgesteld. Visser"vond dat het College de verden king op zich laadde het hele bestem mingsplan er ook gelijk maar even "doorheen te willen jassen" en voor spelde dat het daarbij ook de provincie op zijn weg zal vinden. De opmerkingen van College-zijde over "inspraak" en "samenspraak" vond hij belachelijk. Hij was in elk geval ronduit tegen de grond ruil. Ook Wim Roest (D66) en Hans van Wuijckhuijse (Gemeentebelangen) lie ten daarover geen twijfel bestaan, ook al omdat ze de rotonde - op een tekening die nog niet voor publicatie is vrijgege ven - veel te groot vonden. "U ver wachtte toch niet écht dat we ja zouden zeggen?" vroeg Roest de wethouder Blommers en Ten Hove, die inderdaad niet verrast opkeken. Volgens CDA-fractievoorzitter Bart Krol deugde de discussie niet, zoals die van de zijde van Visser c.s. werd ge voerd. Er was geen sprake van "erdoor heen jassen" en de procedure was nor maal, vond hij. Inspraak, voorspraak en samenspraak mochten volgens Krol niet verhinderen dat het in dit geval ging om een afspraak. "We willen een Albert Heijn, dan willen we ook dat-ie ontslo ten wordt." Hij drong verder aan op het "dichttimmeren" van het convenant met Braamhage en op een duidelijke plan schaderegeling. Wel érg groot... Over de rotonde zelf liet Krol het ach terste zijner tong nog niet zien. Dat gold ook voor Kees Boerkoel (PvdA), die het ding wel wat érg groot vond en lie ver wat meer afstand tot het bejaarden centrum zou zien, en voor Rob Joustra Het kruispunt van de burgemeester Grothestraat en de Inspecteur Schreu- derlaan met op de achtergrond Braamhage. Foto: Herman van Dam (BAM), die ondanks aarzelingen zich uiteindelijk niet tegen de grondruil wilde verzetten. Volgens Sander Brunekreef (WD) ging het op dit moment alleen daarover en zouden de details van de rotonde later nog wel aan de orde ko men. Het College kreeg dus toestemming voor de grondruil, die volgens wethou der Pieter ten Hove ook nodig is voor de nieuwbouw van Braamhage. Daar over waren, zoals Krol nog onder streepte, immers bij de Structuurvisie al afspraken gemaakt. "Dit voorstel komt dus niet uit de lucht vallen," aldus de CDA-er. De uitvoering en de omvang van het nieuwe kruispunt/rotonde wa ren ook volgens Ten Hove nog niet aan de orde. Donderdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen van 8.00 - 10.00 uur: zak 20 kilo Donderdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen van 8.00 - 10.00 uur: kilo 6.98, 2 kilo Donderdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen van 8.00 - 10.00 uur: 4 stuks 1 Redactie en administratie Van Weedestraat 227 Postbus 57 3760 AB Soest Telefoon 035-6014152 Telefax 035-6024904 Postbank 126156 IJsvereniging klaar om vorst op te vangen. Herman van Rooyen kwam, zag en liep. Grote belangstelling voor helicopters. Odeon geeft jeugd muziekles. De Rietpluim brengt blijspel. Familie Jansen in jubileumconcert SOV. Fossielen in museum Oud-Soest. Gedisciplineerd BDC neemt lastige horde. SoVoCo na vijf neder lagen 'op schema'. Tordoir gooit roer om bij MHC Soest. Titel binnen handbereik voor Shot. Ruim 20 reacties op hoofdwegenplan. Soest gaat mogelijk heden voor beter winkel centrum Overhees onder zoeken. Abonnement: Soest/Soesterberg per halfjaar f 15,- Buiten Soest f 30,- Losse nummers 85 ct. Geconfr. opl. 11.700 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG Zie pagina 9 Autobedrijf v.i i nucn Officieel Citroën-dealer Kerkstraat 58 Soest - tel. 601 25 00 Zie pag 20 zie pagina Zaterdag ontvangst van Sint. "Het kindertheater van Soest stond er al, het moest alleen nog ontdekt worden." Directeur Leo van den Berg van kinderparadijs De Vrije Teugel heeft zijn oog laten vallen op de witte boerderij op de Eng van de familie Lanser. De welzijnsinstelling heeft de voorkeur om te verhuizen, nu de politiek heeft gesteld dat er aan het Vedelaarpad geen mogelijkheden tot uitbreiding meer zijn. "Dit zou voor ons de meest ideale locatie zijn," al dus Van den Berg. De suggestie om het kinderparadijs naar de witte boerderij te verplaatsen, werd vorige week dinsdag in de commissie ruimtelijke ordening gedaan door CDA- fractievoorzitter Bart Krol. Het idee is afkomstig van zijn partijgenoot Arie van den Breemer. Van den Berg trok vrijdagmorgen de stoute schoenen aan en nam een kijkje bij Lanser. Wild enthousiast keerde de directeur later op de dag terug op het terrein in Overhees. "We gaan het college in een brief vragen of ze dit serieus willen on derzoeken," zei Van den Berg des gevraagd. Hij heeft al contact gezocht met de gemeentelijke afdeling welzijn en CDA-er Krol. Lanser, die Van den Berg vrijdag ontving, wil nog niet reageren op diens ideeën. Het prijskaartje is dan ook niet bekend. Evenmin bekend is hoeveel geld het kost om de boerderij te verbou wen, want volgens Van den Berg is een opknapbeurt wel nodig. Financiering De financiering van een eventuele ver plaatsing van het kinderparadijs zou moeten worden gerealiseerd met de ver koop van het huidige terrein, waar De Vrije Teugel de beschikking heeft over Het Amsterdams gerechtshof heeft vrijdag een gevangenisstraf van drie jaar opgelegd aan een 41-jarige in woner van Soesterberg. De man, die ten tijde van het tenlaste gelegde in Soest woonde, stond terecht voor het medeplegen van twee overvallen op medewerkers van supermarkten in Baarn en Soest in 1994. De eerste overval vond plaats bij de Rabobank aan de Eemnesserweg te Baarn op 29 januari 1994. Daar beroof den drie mannen een plaatselijke supermarkthouder onder bedreiging van een vuurwapen van een geldcassette met 13.000 gulden. Bij de tweede overval, op 28 februari 1994, werd een medewerker van de C1000 in Soest klemgereden. De daders sloegen een ruit van zijn auto in en na men een boodschappentas mee waar echter niet meer dan enkele broden en een pak vla in zaten. De overvallers werden korte tijd daarna ingerekend en hebben de verdachte genoemd als de gene die met het idee van de overvallen was gekomen. Hij zou onder meer het terrein hebben verkend en voor vervoer hebben gezorgd. De verdachte was hiervoor op 11 mei 1995 door de Utrechtse rechtbank ver oordeeld tot 18 maanden gevangenis straf. Zowel het Openbaar Ministerie als de verdachte hadden hoger beroep aan getekend. Het hof heeft, overeenkomstig de eis van procureur-generaal mr. J. Vermeu len, een zwaardere straf opgelegd dan waartegen de man in beroep was geko men. Men woog onder meer mee dat hij door zijn leeftijd gezag had over de jon gere mededaders, en dat hij eerder voor soortgelijke delicten is veroordeeld. Wij maken er meer van! Ook 's avonds en in 't weekend Burg. Grothestraat 54 zie pagina 3 PIERO ERBACC1 B.V. leverancier en groothandel in tassen houdt op: dinsdag 19 november a.s. van 10.00 tot 21.00 uur MONSTER- VERKOOP In de nieuwe showroom vindt u verschillende winterkollekties in leder, kunstleder en andere materialen. En met de feestdagen in het vooruitzicht Is er tevens voldoende keus in party-, avond- en toilettasjes. Ook in reis- en sporttassen is er een ruim aanbod. Birkstraat 101A (rechts naas»- Telefoon 601 BAARN Laanstraat 65 (035) 541 54 18 L U S I E V E EN HERENMODE 3761 CJ SOESTDIJK Burg. Grothestraat 7 (035) 601 44 88 Bemiddeling Hypotheken Taxaties De meest ideale plek voor het kinder paradijs is volgens directeur Leo van den Berg de in 1943 gebouwde witte boerde rij op de Eng. Foto: Herman van Dam. 11.000 vierkante meter. Van den Berg: "Ik heb me laten vertellen dat grond voor woningbouw 300 gulden de meter opbrengt, dus reken maar uit. Ik hoop dat we dit met gesloten beurzen kunnen regelen. Het moet in ieder geval worden onderzocht." De welzijnswerker is vooral gechar meerd van de grote zolder van de boer derij. "Het is een prachtruimte voor het kindertheater. Zelfs C-drie zou erin kunnen met z'n voorstellingen en bij slecht weer zou zelfs het openlucht theater ernaar toe kunnen uitwijken. Wij hebben er de mogelijkheid onze voor stellingen voor scholen te geven en we zouden nog meer verjaardagspartijtjes en schoolreisjes kunnen boeken." Voor de natuureducatielessen is in de boerderij tweemaal zoveel ruimte als op de zolder aan het Vedelaarpad, waar Titia Tabak de basisscholieren nu ont vangt. Van den Berg: "Als dit een mo gelijkheid voor ons is en je behoudt daardoor een prachtig pand, wat wil je dan nog meer? Er is een weiland en voldoende ruimte voor parkeren." Zie ook pagina 3). De 75 Soesters die bij een (vluch tige) inventarisatie onlangs zijn be trapt op illegale annexatie van gemeentegrond krijgen allemaal een schriftelijke waarschuwing. Als ze het ingepikte perceel niet binnen 30 dagen in zijn oorspronkelijke staat terug brengen zal de gemeente dat doen en de kosten verhalen op de illegale gebruiker, desnoods met een gerechtelijke procedure. Het gemeentebestuur maakt zich zorgen over de ontwikkelingen op dit punt. Met name de medewerkers van de bui tendienst (Groen en Milieu) constateren de laatste tijd voortdurend dat een flink aantal Soester burgers er kennelijk geen been in ziet om strookjes gemeente grond - meestal stukjes plantsoen - aan hun eigen tuintje toe te voegen, zonder dat ze daar ook maar één cent voor be taald hebben. De 75 "toevallig" betrapte burgers vormen waarschijnlijk slechts het topje van een ijsberg, want van een systematische inventarisatie is het nog niet gekomen. Tot nu toe kreeg de aan pak van dergelijke annexaties ook geen prioriteit - afgezien van een eenmalige actie - omdat zo'n aanpak via de gebrui kelijke civielrechtelijke kanalen te veel tijd en menskracht vergt. De capaciteit ontbrak daarvoor. Frustrerend Toch vindt het College van B. en W. het niet aanvaardbaar dat er niet wordt op getreden. Voor de medewerkers van de buitendienst is het zelfs "frustrerend", zo staat in het ambtelijk advies te lezen, dat er "op redelijk grote schaal" annexaties plaatsvinden. Het College zal daarom in gevallen van "overduidelijke annexatie" overgaan tot het aanschrijven van de be trokkenen, waarbij zij gesommeerd wor den de eigendomsgrenzen in acht te ne men en de percelen in hun oorspronke lijke staat terug te brengen. Doen ze dat direct, dan is er geen vuil tje aan de lucht. Doen ze het niet, dan zal de gemeente die taak op zich nemen, maar dan zonder voorafgaande aankon diging. De kosten van de werkzaamhe den worden in dat geval uiteraard wel op de betrokkenen verhaald. En als het tot een gerechtelijke procedure mocht komen betalen ze ook de kosten daar van plus de wettelijke rente. Geen vergoeding "Wij gaan er evenwel van uit dat u het niet zo ver laat komen," aldus de brief die B. en W. aan de boosdoeners ver stuurd heeft of binnenkort zal versturen, en die eindigt met de - ondanks de stadhuistaal - opmerkelijk vriendelijk gestelde waarschuwing dat ze voor hun kosten natuurlijk niet op een vergoeding hoeven te rekenen. "Met de inrichting van de onderhavige gemeentegrond zijn, naar wij aannemen, kosten gemoeid geweest. U zult er be grip voor hebben dat de gemeente, we gens het ontbreken van enige toestem ming tot ingebruikneming, voor de fi nanciële gevolgen hiervan geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren. Het zonder toestemming onrechtmatig in gebruik nemen van gemeentegrond is namelijk voor eigen rekening en risico geschied," aldus de brief. Het nieuwe ontwerp voor de Albert Heijn-vestiging aan de Burgemees ter Grothestraat heeft de instem ming gekregen van het gemeentebe stuur. Een meerderheid van WD, CDA, PvdA en BAM stemde voor. Tegen waren GGS, GL/PS en D66. De gemeente gaat nu de provincie vra gen of ze mag afwijken van het bestem mingsplan. Hiermee wil Soest de weg vrijmaken voor de bouw van de super markt. Het provinciale bestuur heeft hierin de beslissende stem. Indien het geen bezwaar heeft, kan de aanvraag voor de bouwvergunning bij de ge meente worden ingediend en behan deld. Wie in elk geval wel bezwaar heeft, is een groot aantal burgers dat aan de oos telijke dorpsrand woont. De onlangs op gerichte vereniging Vrij Polderland heeft al acties tegen de artikel 19-procedure aangekondigd. De vereniging is tevens tegen de weg die nodig is om de super markt te zijner tijd te ontsluiten op de rondweg. Totdat deze rondweg er komt, zullen de bezoekers via de Burgemees ter Grothestraat naar en van de kruide nier moeten rijden. GGS, GL/PS en D66 hopen dat de tegenstanders hun zin krijgen, want deze raadsfracties zijn eveneens tegen de vestiging van Albert Heijn. De drie college-partijen en BAM den ken er anders over. Zij vinden dat het nieuwe ontwerp beter is dan het vorige en zien geen enkele reden meer de pro cedure te vertragen. (zie pag 24 in dit blad)

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1996 | | pagina 1