'Struik rx Shot luidt 19f9 op sportieve wijze in Gekostumeerd voetbal in de regen Autoschade Service Stalenhoef Soest aru6hocK m AUTOSCHADE KOMT GEGARANDEERD WEER GOED! Thomasvaer e ■riSïj kooteh Goede voornemens: verbeter uw eigen woning! SEC verslaat Nam Knollen met 4-1 R.WESTRA Zonnehemel te huur "Slank-klup" 9--- p.w. Volksuniversiteit Soest/Soesterberg 'TO's/'SO's Dansvloer Jazzconcert - 1 Gadjo Dilo Textielinzameling en Spullenhulp WOENSDAG 6 JANUARI 1S*L SOESTER COURANT In verschillende categorieën is zaterc', getafeltennist om het tennissers namen plaats achter de tafel om de prestatie- of de Soester kampioenschap. De reeks we-trijden was georgani- recreatie-klasse om 1999 op sportieve wijze in te luiden. Deel- seerd door Shot dat gebruik maakte m de sportzaal in het name tijdens de officieuze titelstrijd was dan ook belangrijker Orlando-gebouw aan de Di LassostntJonge en oude tafel- dan winnen. In tweemaal elf minuten heeft een gelegenheidselftal van SEC zondagmiddag op heiligen terrein aan de Bosstraat ge wonnen van een dito team m de Soester carnavalsvereniging De Narre Knollen. Daarmet herleefde een de oude traditie van de gekostumeerde voetbalwdstrijd. De spelers (uiteraard óók tweemaal elf) verschenen inde meest vreemdsoortige uitmon steringen; alleen de scheids/echter bleef nog enigszins herken baar. Uiteindelijk won het SEC-elftal met overtuigende cijfers: 4-1, maar dat deed er niet veel toe. Dat gebeurde allemaal in de striemende regen, waardoor beide teams uiteindelijk ver kleumd en nat de kleedkamers opzochten. Gelukkig stond er daarna in de SEC-kantine - waar de nieuwjaarsbijeenkomst wel een hartversterkinkje voor hen klaar. DIVERSEN BELEGGINGSPANDEN: Wilt u uw beleggingspand (wocfi- huis en of winkel) verkopen? Wij zoeken voor diverse re'a- ties beleggingspanden in slle prijsklassen, (lopende huur contracten worden overgeno men, achterstallig onderhoud geen bezwaar). U kunt con tact opnemen met l/an Breukelen, Vastgoed Assurantiën, Koninginne'aan 40, tel.6017962. Voor auto- tot reisverzekering, van beleggen tot financieren. Onze assurantie-afdeling staat voor u klaar! Bel of kom langs, óók op zaterdag. VAN BREUKELEN, Vastgoed Assurantiën, Koninginnelaan 40, tel.6017962. BLOKFLUITLES voor kinde ren en volwassenen. Bel voor gratis proeflas Yvonne Jacobs, 035-6028802. SLAAP STUDIO. Matrassen (anti-allergisch), lattenbo- dems (elektrisch) senioren le dikanten, boxsprings, Vrooms- hoop slaapkamers, dekbed den, spreien, hoofdkussens, matrasbeschermers. Wasiel Steitner, Lange Brinkweg 38, Soest. Tel. 035 - 601 96 00. PIANOLES, keyboardles, or gelles. Op privéles krijgt u alle aandacht en leert u snel en degelijk een toetsinstrument bespelen. Gratis proefles! Ook thuis les! U krijgt les van een ervaren, enthousiaste, gedi plomeerde muziekleraar. Bel Peter Loef, tel. 035-6027330. Heeft u oude afgedragen KLEDING? Schenk het dan aan Stichting Kleding- inzameling Depot Soest, Molenstraat 112, Soest. Even tueel afhalen is mogelijk. Tel.: 035 - 6021841 tussen 19.00 - 19.30 uur HANDEL Wasiel Steitner, de grootste TAPIJTZAAK van Soest, 200 rollen in voorraad, Lange Brinkweg 38 t.o. Gasbedrijf, tel. 035 - 601 96 00. Goede gebruikte FIETSEN. Fietsshop Soesterberg, Ra- demakerstraat 17, tel. 0346 - 35 15 64. INFO PLUS computershop. De zaak voor al uw computer- printer- en fax benodigdhe den. Dillenburglaan 2a, Soest, tel. 035-6032224. Dorresteinwweg 60 Soest Telefoon 601 32 88 koopt LOMPEN, IJZER, PAPIER en METALEN Zaterdag na 12.00 uur GESLOTEN. metgezichtsbruiner 3 weken f 15o,- 6 weken f250,- (ook voor de koop) TROPICAL (035) 542 23 92 AJ.W. Bedrijfsftygiëne Ongediertebestrijding HOUTWORM/BOKTOR Bel. 033-2462248/ 06-53446804 KORTINGSBON /e korting op het Ö.- inschrijfgeld t/m 13 januari '99 Al 10 jaar een vertrouwde naam in Nederland Beheer Inschrijfgeld: 29,95 - Elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet - Speciale aanvulling voor heren, tieners, aanstaande moeders en vegetariërs - Goede begeleiding in kleine groepen. Ook lid worden, kom dan naar: De Burgstede, Soesterberg Woensdagavond van 18.30 -19.30 uur. Veilig en vakkundig autoschade herstel, met twee volle jaren schriftelijke garantie, plus over name fabrieks garantie Taxaties en alle verzekeringshandelingerT Totale schadereparaties Vervangende auto ter beschikking Eigen schadevervoer, 24-uurs afsleepdienst NIEUWEGRACHT 29 - TEL 035 - 602 27 44 TO i E R S T E L CLASS FICAT E 1 EUROGARANT Di Lassostraat 65', tel. 6022195 Porselein Op veler verzoek start de cursus Porse lein beschilderen dit seizoen voor de tweede keer en wel op maandag 25 ja nuari, 19.30-21.45 uur. Deze cursus is een kennismaking met de schil dertechniek op porselein en aardewerk. Door middel van grafietpapier kun je de meest prachtige tekeningen op porselein overbrengen. Met speciale verf worden de lijnen overgetrokken en ingekleurd. Vervolgens wordt het resultaat op 850° ingebrand. U werkt met leuke afbeel dingen en prenten naar eigen keuze. Tij dens de cursus zijn voorbeelden aanwe zig, maar u mag ook materiaal meebren gen of zelf iets tekenen. Een origineel cadeau-idee: serviesgoed met tekenin gen Van kinderen of kleinkinderen. De cursuskosten bedragen f 45,- f 26,- (materiaalkosten). De cursus bestaat uit twee lessen van 21/» uur. Bij voldoende belangstelling is verlenging van de cur sus mogelijk. Patchwork Machinaal handwerk! Daarvan is spra ke tijdens de workshops Patchwork op, de naaimachine en Quilten op de naai machine. Donderdag 28 januari, 10.00- 16.00 uur, wordt de workshop Patch work op de naaimachine gehouden. U houdt van patchwork maar u hebt geen tijd of geen zin in het tijdrovende klas sieke patchwork, waarbij lapjes stof met behulp van sjablonen worden uitgeknipt en met de hand aan elkaar genaaid. Tij dens deze workshop leert u technieken, waarmee u zonder sjablonen en met de naaimachine sneller tot hetzelfde resul taat kunt komen. Kortom u neemt 4 a 5 verschillende, bij elkaar passende, lapjes stof mee en u komt met een prachtig werkstuk weer thuis. Cursuskosten: f70,-. Quilten Dinsdag 2 februari, 10.00-16.00 uur, volgt de workshop Quilten op de naai machine. Quilten zonder pijnlijke vin gertoppen! Een goede reden om machi naal quilten uit te proberen. Bovendien gaat het sneller en is het resultaat ster ker. Cursuskosten: f 70,- f 20,- (ma teriaalkosten). Op het kantoor van de Volksuniversiteit kan men de eindresultaten van deze workshops bekijken. Ze zijn zeer de moeite waard. Voor beide workshops geldt dat ervaring op de naaimachine noodzakelijk is. S.v.p. eigen naaimachi ne meenemen en een lunchpakket. Voor informatie en inschrijving: Volks universiteit Soest/Soesterberg. Di Las sostraat 65, 3766 EB Soest, tel. 035- 6022195. Openingstijden: maandag 13.00-16.00 uur, dinsdag, woensdag en donderdag 10.00-13.00 uur. Steenhoffstraat 46, tel. 601 95 77 Vrijdag 8 januari: Na een geslaagde '80's-Disco als zoge naamde try-out j.1. december, is het vrij dag 8 januari a.s. tijd voor een ouder wetse '70's/'80's-Disco. Wederom on der de bezielde leiding van DJ Jan, ook ditmaal bijgestaan door zijn dierbare college DJ Robin, kan het reeds in de cember aangekondigde spektakel verder uitgebouwd worden. Iedereen die gru welt van de jaren '80 kan vrijdag dus genieten van een flinke portie jaren '70- geweld. Schroom niet en komt allen! Aanvang: 21.00 uur. Gratis toegang. Zaterdag 9 januari "Verandering van het oorspronkelijke". In het Sanskrit is één woord voor dit zeer omvangrijke proces: Bhedam. Men moet zowel het origineel doorgronden en methodes bedenken om het te kun nen veranderen. Het in maart '98 opge richte, hedendaags jazz ensemble Bhe dam gaat deze uitdaging aan. Het uitgangspunt vormt een unieke combinatie van stijlen en tradities waar onder jazz, hedendaagse klassieke en geïmproviseerde muziek en karnatische muziek (klassieke muziek van zuid-In- dia). Dit laatste is niet zozeer in het in strumentarium alswel op het gebied van vorm, structuur en ontwikkelingscon cepten in de composities terug te vin den. De eerste cd zal medio februari '99 wor den opgenomen. Aanvang: 21.00 uur. Entree f 10,-. PAGINA?; WOENSDAG 6 JANL Dit is Sofia. Zij weet uit eigen ervaring wat schending van de mensenrechten betekent. Wilt u dat ook weten? Vraag het haar. Kijk op www.amnesty.nl/10000 10.000 (INTERIACTIEVE LEDEN IN ÉÉN MACHTIGE BEWEGING. Maandag 11 januari: Muziek is een van de drijfveren van Tony Gatlif, de Algerijns/Franse regis seur die zelf van zigeunerafkomst is. Gadjo Dilo, wat letterlijk rare vreemde ling betekent, is het laatste deel van een drieluik over zigeuners dat in 1982 be gon met Les Princes en in 1993 gevolgd werd door de documentaire Latcho Drom. Tussen deze trilogie door maakte Gat lif documentaires over Cubaanse mu ziek en Corsicaanse samenzang. Gatlif heeft in zijn zigeunerfilms altijd gekozen voor een combinatie van portretten van zigeuners en kritiek op de strenge zigeu nertradities die vaak -niet meer in deze tijd passen. In Gadjo Dilo volgen we de jonge Pa- rijzenaar Stephane die met een cassette met muziek van zijn vaders favoriete zigeunerzangeres Nora Lucca op zak, naar Roemenië afreist om deze zange res te vinden. Stephane treft de oude Izidor, een sympathieke zigeunerdronk aard die zich over hem ontfermt en hem wegwijs maakt in de mysterieuze wereld van de Roma, de Zuid-Europese zigeu ners. Stap voor stap wordt Stephane in gevoerd in hun leven, hij drinkt vrolijk mee, draagt ringen aan zijn vingers en verlies zich in de wonderschone Sabine. Een ommekeer in de film ontstaat wan neer de zoon van Izidor terugkeert uit de gevangenis en een confrontatie aan gaat met de Roemenen uit een naburig dorp, die hem verraden hebben. In deze confrontatie wordt duidelijk wat zigeu ner zijn betekent, namelijk altijd opge jaagd worden, altijd klaar moeten staan om te vluchten. Aanvang: 20.30 uur. Entree f 9,-; CJP/ 65+ f 7,-. Reserveren van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-13.00 uur. Plaats een "kleintje" in de Soester Courant kringloopcentrum l SPULLENHULP J De Schans 20 3764 AX Soest I Tel. (035)60187 30 I Nog bruikbare kleding, textiel en schoenen kunnen naar Spullenhulp gebracht worden of naar de textielhal op het industrieterrein. Het kan ook opgehaald worden; dan moet u even bellen. Onbruikbare kleding en textiel kunnen in de textielcontainers bij de winkelcentra gedeponeerd worden of afgegeven worden op het afvalstof- fenpark De Schans. Afleveradressen: De Schans 20 en Industrieweg 27 Aflevertijden: Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur Voor inlichtingen kunt u bellen naar nummer 601 87 30. BAKKERIJ L* NIEUWE MOGELIJKHEID VOOR WONINGBEZITTERS Veel mensen starten het nieuwe jaar weer met een handvol goede voornemens. Voornemens om die chocoladerepen in de winkel te laten liggen, rustig te blij ven tijdens gesprekken en te stoppen met roken. Een terugkerend plan is om de nodige zorg aan je huis te besteden. Je weet dat er dringend iets aan het dak gedaan moet worden. Je vermoedt al een tijd dat er iets aan de riolering man keert. En je had een andere keuken voor ogen toen je verhuisde. Maar met groot onderhoud zijn vaak ook grote bedragen gemoeid. Vanaf 1999 reikt de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) een oplossing aan voor de onderhoudsbehoefte van woningeigenaren. Met de nieuwe NHG voor kwaliteitsverbetering kunt u voor taan een voordelige lening krijgen voor de kosten van onderhoud aan uw huis. Deze hypotheekgarantie geeft bovendien een veilig gevoel bij de lening: u loopt minder risico. Lagere hypotheekrente De NHG is een regeling die er naar streeft om een eigen woning voor meer mensen mogelijk te maken. Ook wil de NHG de risico's van eeri eigen huis beperken. De NHG is ontstaan in samenwerking met de overheid, banken en 'vereniging eigen huis'. Wan neer u een huis koopt of geld leent om (achterstallig) onder houd aan uw huis uit te voe ren, kunt u NHG krijgen bij de lening. Met deze hypotheek garantie staat het Waarborg fonds Eigen Woningen borg voor terugbetaling aan de financier. Deze borgstelling brengt veel voordelen met zich mee. Allereerst krijgt u van de geldverstrekker een lagere hypotheekrente. U krijgt deze korting omdat de financier door de borgstelling extra zekerheid heeft. Uw rentevoordeel kan oplopen tot een half procent. Geen slapeloze nachten De borgstelling van de NHG is niet alleen financieel aantrek kelijk, maar voorkomt ook sla peloze nachten. Mochten on voorziene omstandigheden ertoe leiden dat u de hypo- theeklasten niet meer kunt betalen en de woning moet worden verkocht, dan betaalt het Waarborgfonds een even tueel tekort aan de financier. Het Waarborgfonds heeft dan formeel een vordering op u. Maar als u geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop en het verlies zoveel mogelijk heeft beperkt, dan scheldt het Waarborgfonds u de rest schuld kwijt. Een veilig ge voel. INKOMENSTABEL NHG Maximale lening voor een éénverdiener (1999) (alle bedragen in Toets- Maximale Toets- Maximale inkomen lening inkomen lening bij 6,0% bij 6,0% 30.000 101.700 50.000 204.300 31.000 110.300 55.000 224.700 32.000 117.800 60.000 247.600 33.000 126.500 65.000 269.200 34.000 134.200 70.000 293.800 35.000 138.600 75.000 322.100 40.000 162.300 80.000 360.200 45.000 183.200 85.000 370.000 Een lening met hypo theekgarantie is een verantwoorde lening. Om te bepalen hoe hoog uw lening mag zijn, houdt NHG rekening met uw inkomen en de actu ele rentestand. De normen hiervoor zijn in samenwerking met het Nationaal Insti tuut voor Budget voorlichting (NIBUD) opgesteld. Door de inkomensnormen is de lening verant woord: u weet zeker dat u bij'een normaal uitgavenpatroon na aftrek van de woon lasten voldoende geld overhoudt voor bijvoorbeeld verzeke ringen, een auto, boodschappen en kleding. Fiscaal aftrekbaar De kosten van NHG zijn fiscaal aftrekbaar; u krijgt een deel terug van de belas ting. Hierdoor verdient u de kosten voor NHG meestal al binnen een jaar terug. Bent u dus van plan om (ach terstallig) onderhoud aan uw woning uit te voeren, dan is het de moeite waard om meer informatie over de voorwaarden van NHG aan te vragen. Een belangrijke voorwaarde voor de NHG voor kwaliteitsverbetering is dat u in een gemeente woont die een overeenkomst met de stich ting is aangegaan. De meeste gemeenten hebben dit ge daan. Een andere voorwaarde is dat u een bouwkundig rap port laat opmaken. Uw hypo theekadviseur kan u helpen beoordelen of NHG in uw situatie mogelijk en voordelig is. Zo kunt u misschien nog dit jaar uw woning verbeteren. Dat betekent een voornemen minder voor volgend jaar. De NHG heeft een consu- mentezibrochure met meer informatie over de voorwaarden van de NHG voor kwaliteitsverbete ring. Deze brochure is verkrijgbaar bij banken en andere hypotheekver strekkers. Daar kunnen consumenten ook met vragen of voor een inko- menstoets terecht. De NHG heeft ook een eigen helpdesk voor consu menten: tel.nr. 0900 - 11 22 393. Ten slotte is de Internetsite van NHG (www.nhg.nl) een goed startpunt voor een oriën tatie op hypotheken. Deze site heeft niet alleen informatie over de garan tieregeling, maar biedt ook toegang tot informa tie over verschillende hypotheekvormen en - verstrekkers. INKOMENSTABEL NHG Maximale lening voor tweeverdieners (1999) (alle bedragen in Toets- Toets- Maximale inkomen inkomen 30.000 30.000 30.000 35.000 35.000 35.000 40.000 40.000 40.000 20.000 25.000 30.000 20.000 25.000 30.000 20.000 30.000 40.000 lening bij 6,0% 169.500 186.500 203.400 217.800 237.600 257.400 243.500 284.100 324.600 Toets- Toets- Maximale inkomen inkomen lening 1 2 bij 6,0% 50.000 20.000 286.000 50.000 30.000 326.900 50.000 40.000 367.700 50.000 50.000 370.000 60.000 20.000 330.200 60.000 25.000 350.800 60.000 30.000 370.000 70.000 20.000 370.000 Graduale: Welkom, beste burgers, in het nie welkom hier bij Pietemei en Thoi Ja, ze horen dikwijls het scherpe dat hun teksten lijden aan vrijblij dat zo'n Thomasvaer wel over all maar het voor de rest aan een an dat onze Pietemei de raad afkraa dat aan de problemen geen einde Want met een paar grappen en u wordt niks veranderd aan de wer Maar... als u zoiets zegt... dan he want kijk eens hoe heel Soest vei Ze hebben de draak gestoken met het Groot Soester Dictee. Het resultaat is u bekend: Hans de Widt doet niet meer mc Rob Joustra was de sigaar, die kon vertrekken, dat is waar. Dan hoef ik u toch niks meer te dat komt dus door Thomasvaer! Wat hebben ze niet gescholden op die sloperij van Schut. Nou, die is dan mooi vertrokken die kon sluiten met zijn hut. De kritiek op Harry Witte was verleden jaar niet mis: de zwemplas en het buitenbad dat er nooit gekomen is. (2x) Dat gecluster met die sportclub; dat was zeker niet verkeerd. De meeste clubs die zijn dan oo florissant gedegradeerd. Voor die golfballen kliek werd de baan ook goed verziek1 Kodak had een snelle sluitertijd in een flits je baantje kwijt! (2x GEZELLIG BU ELKAAR (2j Thomasvaer en Pietemei, Pietemei en Thomasvaer. En de Bam dan en de Bam dar nou wat hoort men daar nog vt Heeft niet Bax hier in de raadz vreselijk lopen te schelden, Burgers met een Andere Menii maar ook verder niets te melde En toen Thomasvaer de woord I nou, mooi dat Johan Bax later nooit meer hier geweest i? Dus het gaat met Soest nog ni< zolang Pietemei de vinger op c Op Jan Visser hebben zij bijvoc Nou, die is verleden jaar toch i En die toestand in C-Drie gaa En dat komt omdat er nog get Dus als u de OZB te hoog vin of de drempels weer te laag, als u Neks soms ook te snel vi en Ten Hove veel te traag, blijft u dan even zitten voor Pietemei en Thomasvaer want dan komt dat nu in orde ja dat is echt waar! (entree van Thomasvaer en Pit T.: Er ligt een zweem van wee nu wij voor 't laatst in deze ru Een oude zede gaat voorgoed 'k Zie op jouw wang het spoo P.: Doe niet zo mal, man! Ik 1 dat wij niet meer voor aap hic Over welk euvel wij ook klag< men trok er zich geen sikkepi T.: Waarom zo somber meisje van 't hekelen van wat in Soe aan daadkracht, aan een wijs zoals een vos die vroom de pi P.: Maar 't haalt geen donder door ons zo klaar en helder a T.: Wil jij die brute taal toch Ik ben totaal verbluft, ja, ergi Moet jij bewust zo fel de mei Je kunt niet alles zomaar ove P.: Wat wil jij, klerkenvlerk! Die strijd durf ik gerust, zelf Ik kan die kop van jou in ééi zoals dat met heer Halewijn T.: (luid roepend) Politie! Politie! Help! Ik wor (hij rent naar de zijdeur en ki Hoezo prioriteit? O, buiten (terug in de zaal, wijzend:) Dus staat de sterke arm nu i Wat gaat hij daar te keer, di< Bij leden van de pers is hij r. Hun autoruit versierd met d R: Zeg, Thomasvaer, het sp Het spijt me! Laten wij maa aan 't taalgebruik dat in de Het wordt gewoon elkaar hi met termen die doen denke T.: Een nieuw' insectensoor Met 'kloot' en 'hommel' koi Bepaald geen beest dat vrol Zo'n woordgebruik past zei R: Maar daarvoor was besl want dirigentje Witte had 'i als jij heel vals gaat zingen en worden duitendieven mi T.: En daarom stond er in "Boerkoel en Middelkoop i Dat moet beslist een spraal 't Ging om verstrengeling v R: Is het toch niet een ietsi Waarom toch gaf de raad Moet men er dan per se zo Een zwarte ziel van Witte, T.: Jan Smeeing heeft gezeg verbouw ik hem en stop zi; Hij heeft daarvoor zelfs ee als pension en hangplek v( R: Toch vind ik dat je GG Het valt hun zwaar, zo'n zi Bij t vormen van 't colleg< wordt menig mooie homm T.: Zeg, zou die Smeeing i

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 12