'Struikelend over de drempel' V - Thomasvaer en Pieternel 1998 (de laatste ing! RAGlNAt. WOENSDAG 6 JANUARI 1999 SOESTER COURANT PAGINA 13 ielinzameling Spullenhulp 'AH k99tur( Kalligrafiecursus Anna's boomhuis: verboden toegang' Natuur Nabij IVN-wandeling in de Korte Duinen i BEWEGING. Uitgevoerd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Soest op maandag 4 januari 1998 in de Soester raadzaal. Thomasvaer: Wim de Kam. Teksten: Eit Algra en Ab Faas. Pieternel: Els Stolwijk. Regie: AbFaas. Graduale /finale: Rozemarijn Klifman en en Rosamint Faas. Muziek: Henny Stalenhoef. ingloopcentnun j PULLENHULP /De Schans 20 3764 AX Soest Tel. (035) 601 87 30 I uikbare kleding, textiel kunnen naar Spullenhuip voiden of naar de textielhal iustrieterrein. Het kan ook i worden; dan moet u even ikbare kleding en textiel i de textielcontainers bij de itra gedeponeerd worden of 1 worden op het afvalstof- Ie Schans. hessen: De Schans 20 en veg 27 den: Dinsdag t/m vrijdag tot 18.00 uur van 9.00 tot 12.00 uur :htingen kunt u bellen naar 501 87 30. Graduale: Welkom, beste burgers, in het nieuwe jaar, 1 wel kom hier bij Pieternel en Thomasvaer. Ja, ze horen dikwijls het scherpe verwijt dat hun teksten lijden aan vrijblijvendheid, dat zo'n Thomasvaer wel over alles praat, maar het voor de rest aan een ander overlaat, dat onze Pieternel de raad afkraakt, maar dat aan de problemen geen einde wordt gemaakt. Want met een paar grappen en wat creativiteit wordt niks veranderd aan de werkelijkheid. Maar... als u zoiets zegt... dan heeft u het toch mis., want kijk eens hoe heel Soest veranderd is. Ze hebben de draak gestoken met het Groot Soester Dictee. Het resultaat is u bekend: Hans de Widt doet niet meer mee. Rob Joustra was de sigaar, die kon vertrekken, dat is waar. Dan hoef ik u toch niks meer te vertellen: dat komt dus door Thomasvaer! (2x) s Wat hebben ze niet gescholden J op die sloperij van Schut. Nou, die is dan mooi vertrokken, die kon sluiten met zijn hut. De kritiek op Harry Witte was verleden jaar niet mis: de zwemplas en het buitenbad dat er nooit gekomen is. (2x) Dat gecluster met die sportclubs, dat was zeker niet verkeerd. De meeste clubs die zijn dan ook florissant gedegradeerd. Voor die golfballen kliek werd de baan ook goed verziekt. Kodak had een snelle sluitertijd, in een flits je baantje kwijt! (2x) met de stich- in. De meeste bben dit ge- re voorwaarde ïwkundig rap- :en. Uw hypo- <an u helpen NHG in uw t en voordelig ischien nog dit g verbeteren. :n voornemen Igend jaar. t een consu- rare met atie over de van de NHG eitsverbete- >rochure is bij banken potheekver- tar kunnen i ook met >r een inko- erecht. De k een eigen ►or consu- r. 0900 - 11 slotte is de van NHG een goed r een oriën- ppotheken. niet alleen erdegaran- naar biedt ot informa- rschillende rmen en - Vlaximale lening bij 6,0% 286.000 526.900 567.700 570.000 530.200 150.800 170.000 70.000 1AKKERIJ C*- GEZELLIG BIJ ELKAAR (2x) Thomasvaer en Pietemei, Pietemei en Thomasvaer. En de Bam dan en de Bam dan, iou wat hoort men daar nog van dan? "eeft niet Bax hier in de raadzaal ;elijk lopen te schelden, lurgers met een Andere Mening, laar ook verder niets te melden. ,n toen Thomasvaer de woorden sprak: "Dit is niks!", iou, mooi dat Johan Bax iter nooit meer hier geweest is. pus het gaat met Soest nog niet zo slecht, j Pietemei de vinger op de wonde legt. Pp Jan Visser hebben zij bijvoorbeeld grap na grap gemaakt. Nou, die is verleden jaar toch mooi zijn zetel kwijt geraakt. En die toestand in C-Drie gaat zeker mis. En dat komt omdat er nog geen tekstje op geschreven is. bus als u de OZB te hoog vindt fef de drempels weer te laag, "s u Neks soms ook te snel vindt en Ten Hove veel te traag, blijft u dan even zitten Voor Pietemei en Thomasvaer, Want dan komt dat nu in orde, ja dat is echt waar! (entree van Thomasvaer en Pietemei) fT.: Er ligt een zweem van weemoed over ons verschijnen nu wij voor 't laatst in deze ruimte staan. Een oude zede gaat voorgoed verdwijnen. J'k Zie op jouw wang het spoor nog van een traan. P.: Doe niet zo mal, man! Ik kan er niet om treuren dat wij niet meer voor aap hier zullen staan, jver welk euvel wij ook klagend bleven zeuren, nen trok er zich geen sikkepit van aan. T.: Waarom zo somber meisje! Hebben wij niet genoten 'van 't hekelen van wat in Soest zoal ontbreekt aan daadkracht, aan een wijs beleid ontsproten, oals een vos die vroom de passie preekt? iP.: Maar 't haalt geen donder uit! Men blijft die fouten maken, door ons zo klaar en helder aan de kaak gesteld. T.: Wil jij die brute taal toch alsjeblieft gauw staken! k ben totaal verbluft, ja, erger nog, ontsteld! rioet jij bewust zo fel de mensen hier schofferen? fe kunt niet alles zomaar over de Kam scheren! P.: Wat wil jij, klerkenvlerk! Wou jij met mij gaan vechten? Die strijd durf ik gerust, zelfs met één hand, wel aan! k kan die kop van jou in één klap grondig slechten, toals dat met heer Halewijn heel vroeger is gedaan. T.: (luid roepend) ^rolitie! Politie! Help! Ik word gemolesteerd! 'hij rent naar de zijdeur en kijkt zoekend om hulp) Hoezo prioriteit? O, buiten de vakken geparkeerd! (terug in de zaal, wijzend:) Dus staat de sterke arm nu in de kou daar buiten. Wat gaat hij daar te keer, die dap're oom agent! Bij leden van de pers is hij niet meer te stuiten. Hun autoruit versierd met dure nieuwjaarsprent! P.: Zeg, Thomasvaer, het spijt me van daar even. Ik liet me even gaan. Het spijt me! Laten wij maar niet een voorbeeld nemen aan 't taalgebruik dat in de raad in zwang gekomen is. Het wordt gewoon elkaar hier duchtig af te zemen met termen die doen denken aan bedorven vis! T.: Een nieuw' insectensoort hoort men bij name noemen. Met 'kloot' en 'hommel' komt dat in de krant. Bepaald geen beest dat vrolijk opgewekt zal zoemen! Zo'n woordgebruik past zeker van geen kant. P.: Maar daarvoor was beslist een hele goede reden, want dirigentje Witte had 'n nieuwe knaap geleerd: als jij heel vals gaat zingen ben ik pas tevreden en worden duitendieven misschien nog wel bekeerd! T.: En daarom stond er in de Soester krant te lezen "Boerkoel en Middelkoop niet onbevlekt ontvangen?" Dat moet beslist een spraakverwarring wezen. 't Ging om verstrengeling van boer- en bouwbelangen. P.: Is het toch niet een ietsie-pietsie overdreven? Waarom toch gaf de raad van zoveel woede blijk? Moet men er dan per se zoveel aandacht aan geven? Een zwarte ziel van Witte, of had hij soms gelijk? T.: Jan Smeeing heeft gezegd: Als Witte dit nog één keer doet verbouw ik hem en stop zijn club voorgoed in de petoet. Hij heeft daarvoor zelfs een witte boerderij gekocht als pension en hangplek voor dat gifgroen bocht. P.: Toch vind ik dat je GGS niet al te hard moet slaan. Het valt hun zwaar, zo'n zetelloos bestaan. Bij 't vormen van 't college hardhandig gefrustreerd, wordt menig mooie hommel als "kloot'rig" getypeerd. T.: Zeg, zou die Smeeing tegelijk met de koop van dat witte cachot ook een sleutel hebben gekregen met een grendel en een slot? Want zonder een goede 'locker' en een 'key' vliegen die hommels snel wel naar een andere 'bee'. P.: Zeg, over een "Locker en een" "bee" gesproken, in dat Libisch uitschot wordt heel wat geld gestoken! Heel Soesterberg wordt omsingeld en afgegraven, zodat die Schotse rechters zich ongezien aan whisky kunnen laven. T.: Inwoners van Soesterberg voelen zich tekort gedaan. Vandaar Tammer's rotonde en een multifunctionele baan. Mocht het dan ijs en weder dienende niet vriezen, krijgt onze burgemeester ook dat weer voor zijn kiezen. P.: Om de Soesterbergers voorgoed de mond te snoeren, ligt er een plan om ze wat bij te voeren: een millennium-groot-Soester-schransdiner. 1 januari 2000, een Hans de Widt-idee! T.: Kom, Soesterbergers, wil toch niet vergeten: Hans de Widt, een man om op te eten! En vraag niet wie dit alles nu betalen gaat. Wees blij dat er iemand op tafel staat. P.: Wat mij betreft, je mag gerust wel weten dat ik 't belachelijk vind dat zo met geld wordt gesmeten. T.: Van Soesterberg naar Soest zijn kleine stapjes en in Soest kijken ze niet op een paar flapjes. Een flap heet flop en die komt als VOP op tv. Omroep Veronica berichtte van het1 monstre sacré P.: Ssss! Thomasvaer kijktSsssst! T,:Maar Pieternel, wat zit je nu te sissen, Soest volop in beeld, ik had het echt niet willen missen. Prachtige beelden van een roodbruin zebrapad, zo vooruitstrevend, waar vind je dat? Winkelgebied Van Weedestraat, eindelijk voltooid! En het programma heette? P..* (mompelend) Geld over de balk T.: Hè? P.: (luid en duidelijk) Geld over de balk gegooid! T.: Ach, dat gezever over twintigduizend gulden schijnveiligheid! Mag er eens iets fout gaan, met zo'n gecompliceerd verkeersbeleid? Het boetekleed werd keurig aangedaan. "'t Kan gebeuren als je je tijd vooruit wilt gaan!", sprak het orakel van de Soester raad met een glimlach op zijn doorploegd gelaat. Hoe je dan als Soester zwelgt van trots! Onze Bert, een Soester krijger, een branding in de rots! P.: Ja, als Bert zich neerbuigt en zo Veronica behaagt, voorkomt hij dat er wordt doorgevraagd. Onder ons gezegd, gezwegen, het maakt me zo verlegen, bij voormalig Albert Heijn had al eens een drempeltje gelegen! En het wordt nog pijnlijker als men beseft dat dit drempeltje een jaar daarvoor pas was verlegd. Na een halfjaar studie sprak een verkeersbolleboos: "Een drempel voor een stoplicht? Volkomen nutteloos!" T.: Onze Bert is slim! Drie blunders op een rij! Twee veegt hij onder tafel en bij die ene kijkt hij blij. Geld over de balk, dat ziet men echt verkeerd. 't Ligt volkomen anders, voor wie het financiële plaatje bestudeert. Soest heeft geld als water, mijn liefste gemalin. 't Probleem is echter: Ze gooien het erin! Rioolwerkzaamheden in het Hart, oh, wat frivool! Het budget een pietsie overschreden: zevenhonderduizend gulden, door een putje in 't riool. P.: Ik ben nog even wezen kijken in het Riezenveld, maar ik vrees, we kunnen fluiten naar al ons geld. T.: Aqua outdoor, zogezegd! Aqua indoor, niet te hopen dat het lekt of dat iemand de stop uit het subsidiewater trekt. Dan wordt de toestand echt extreem, stroomt er weer vier ton richting Eem. Steuntrekkers, bijstandsmoeders, een ieder die van een uitkering rond moet komen, ons advies.... u kunt het beste aan de Eem gaan wonen. P.: Het waterschap Eem- en vallei heeft alreeds besloten de capaciteit van het gemaal aanzienlijk te vergroten. Maakt u zich geen zorgen dat de geldstroom stremt, de vijvers van C-3 worden continu met geld gedempt. En Neks keert zichzelf en haar portefeuille binnenstebuiten om iedereen te laten genieten van de verspilling van haar duiten. T.: Zeg, Pieternel, op radio Soest is men echt te ver gegaan. Als trouwe luisteraar, ik stem af, ik zet hem aan: ik hoor Van Os, nee, dit baart mij zeker zorgen: "Hier volgen de waterhoofden van hedenmorgen: Pieter ten Hove: onveranderd; Neks Blommers: min twee; Boerkoel beneden de sluis: plus één; Van t Holt: een afwijking van betekenis." P.: Zeg, die prins Willem Alexander heeft toch waterbeheer gedaan? Zou hij iets zijn voor Sóest, een nieuw leertje in de kraan? Na afloop van de voorstelling werden de spelers en de auteurs door burgemeester De Widt in de bloemetjes gezet. T.: Nee, wij hebben onze eigen babyboomer, Bartje Krol, net uit de luier, nog niet droog achter zijn oren en nu al water in zijn portefeuille. P.: Wat heeft Soest toch met water? Na een fikse regenbui of smelten van het ijs word ik op de Nieuweweg gecontroleerd op een geldig vaarbewijs! Buurtbewoners die zich storen aan een wateruitkijktoren. Water, ik vraag u, lieve dames, beste heren, zeven-en-een-half miljoen om wat water in de brandweergarage te parkeren! T.: Maar Pieternel, de brandweerkazerne! Ontegenzeggelijk een mooi gebouw en architectonisch valt het in de prijzen. R: In de prijzen? Je bedoelt de kosten die de pan uitrijzen! T.: Het is niet alleen een kazerne, er zijn ook bijgebouwen. P.: Ja, met een bar om de belendende personeelsleden nat te houden Doen B&W dan niets tegen het overschrijden van een begroting met tonnen of een paar miljoen? Is het dan niet hun taak dat euvel te bestrijden? Daar moet men nu meteen kordaat iets tegen doen! T.: Je zult verbaasd staan, Pieternel! Als nooit tevoren trad het college ditmaal vastberaden op! Men heeft voor 't komend jaar het budget echt bevroren. Heel het gemeentehuis staat daarvan op zijn kop! (klompen ijs met ingevroren munten worden binnen gebracht) P.: Nu vloeit met recht het geld niet meer in grote stromen. Het vloeit niet meer, het druppelt mondjesmaat. Wie is er in dit huis op dit idee gekomen? Die krijgt een grote plus op zijn conduitestaat! T.: Zeg, Pieternel, wordt het niet weer eens tijd voor een positief geluid? Neem nou onze Bartje, die steekt nu al met z'n kopje boven and're hoofden uit! Onze plaatselijke lintjesknippermaniak! Zeg, Ankie, beschikt hij echt maar over één zwart pak? Dat hij zo'n megastore van Dima een echte aanwinst wist! Misschien ligt het aan mij, maar ik had het nog niet gemist. De kleine middenstand verdwijnt met stille trom. Bart Krol denkt.... als ik maar in de HEMA kom. P.: Er is dit jaar ook weer verheugend nieuws te melden. Het kinderdagverblijf bij Tuzla is nu klaar, ook mede dankzij een bedrag aan Soester gelden. Dat bracht men hier toch maar mooi even voor elkaar. Een kind dat vluchten moest en niet begreep waarom, kan zich in dat gebouw van harte welkom weten, waar het zich veilig voelt,daar ging het ons toch om, er even soms misschien het oorlogsleed vergeten. T.: Ja. maar de vriendschap met de Polen die kan ons blijkbaar worden gestolen. De raad legt het nu weer met Duitsers aan en is op bedevaart naar Soest P.: Daarom wou Hans de Widt 't volkslied propageren. Het is een schande dat haast niemand dat goed kent. En dus moest ied're Soester het van buiten leren, omdat je dan pas echt een Nederlander bent. T.: En had het ook succes? Dat gaan we nu proberen! Ik zal op goed geluk een proefpersoon aanwijzen Die kan dan 't resultaat van al zijn driftig leren met 't zeggen van ons volkslied zonneklaar bewijzen. U daar, meneer! U mag uw kennis demonstreren! (de aangewezene staat op, neemt de houding aan en reciteert:) M.: "Jantje zag eens pruimen hangen, o, als eieren zo groot! 't Scheen dat Jantje zou gaan plukken T.: Meneer! Wat heb ik nu! Ons volkslied zo verkrachten, wie bent u helemaal! Dat staat ons heel slecht aan! P.: Pas op toch, Thomasvaer, nu moetje even wachten. Mischien is deze heer een Soester Marokkaan en heeft hij, ondanks inzet van zijn beste krachten, wat jij hem daarnet vroeg toch niet zo goed verstaan T.: Je kunt ervan op aan, die man woont hier al jaren en spreekt nog altijd niet behoorlijk onze taal. Hoe komt dat, denk je, kun jij me dat verklaren? Ik vind het zonder meer gewoon een grof schandaal! P: We haalden ze hierheen om knoppen te bedienen, en hier de hele dag achter machines staan. Ze hoeven om daarmee een weekloon te verdienen alleen twee woorden goed te kennen: 'uit' en 'aan'. T.: Het wordt de hoogste tijd voor and're minderheden. Homo's en lesbiennes, wat vind je daar wel van? P.: Dat spottersmikpunt hoort voorgoed tot het verleden. Daar is, om zo te zeggen, beslist geen bal meer an. Het eerste homohuwelijk is al in Soest voltrokken! Dat is geen item meer, wij zijn moreel al groot! T.: Al is een enkeling daar toch wel van geschrokken. En alle rijwielpaden in Soest zijn rozerood. P: Maar wel brak er dit jaar een godsdienstoorlog uit. Als inzet van de strijd dienden de kerkgebouwen, niet in een ver vreemd land, gewoon bij ons in Zuid. De Wilhelminakerk wil men voor 't volk behouden! T.: De Wilhelminakerk? Een kerk? Dat mocht men willen! Gewoon een restaurant is 't met een preekvergunning. De banken kwellen weliswaar daar niet de billen, maar 't is van wat ik wens bepaald niet de vervulling! Nee, dan de Oude Kerk! Dat is een brok historie! Dat is 't nu wat je noemt; een kostbaar monument, het een'ge dat getuigt van lang vergane glorie al zijn daar ooit de beelden met woest geweld geveld. P.: (binnensmonds mompelend:) Beelden? Zeg, die Boerenstreek, geleverd door Nout Visser, dat was 't vorig jaar een kapitale misser. Zo'n muzentempel vol druïden en heksenkruiken bracht Soest tot op de rand van heidense gebruiken. T.: Gelukkig heeft die Nout zijn bakens nu verzet. De hergegroepeerde spanten hebben ons gered. Christelijk Soest heeft nu dan toch zijn zin. Met enig kunstbesef steekt er een walvis in en, zo beweert een knappe godgeleerde, dat was de plaats waar Jona eens kampeerde. P.: Heel Soest is nu verrukt van Visser's artistieke dromen, was massaal met twee mensen op de presentatie afgekomen. Die mooie stalen bruggen en hoe ik hunker naar een echte vleermuisbunker! Edoch, kan men van jeugd en vleermuizen verlangen dat ze op de aangewezen plek gaan hangen? T.: De tijd van jong'renclubs behoort tot het verleden. Geen tiener is van plan daar nu nog heen te gaan. De doffe dreun van disco's, die bepaalt het heden. P: Toch zag ik onlangs nog dit fraaie opschrift staan: "Voor club en kerkpapier krijgt men tien cent alhier. Maar wat mij opvalt in de raad dat het een heksenketel wordt als het over huisvuil gaat. T.: Zeist en Soest willen viezigheid fuseren, dat wil zeggen, ze gaan er op studeren. Aangezien er niemand na de lagere school heeft doorgeleerd, wordt er honderd-twintig-duizend gulden aan een concept-bedrijfsplan gespendeerd. Wat zijn ze met z'n allen ongelofelijk naïef, want wie betaalt dan straks het sterk verhoogd tarief? Wie, o wie, kan deze dwaling nog verhinderen? Burgers van Soest, Schans-arme kinderen! P: Zeg, Thomasvaer, wordt het zo zoetjes aan geen tijd dat er een eind komt aan ons ellenlang gepraat Want wijs is die op tijd tot weggaan is bereid en die beseft op welk moment voor hem de bel gaat. T.: Maar die meiden aan 't begin, met toeters en met bellen... P.: Wat hoor ik daar, noem jij die dames totebellen? T.: Jij luistert niet naar mij, "Met toeters en met bellen!", die hebben nogal wat van onze tijd gepakt! En jij wil mij dan nu doodleuk zomaar vertellen dat ieder in de zaal nu al naar 't einde snakt? P.: Dat is het niet, mijn allerbeste Thomasvaer Een nieuwe tijd, een nieuwe eeuw, gaat zo beginnen want onze tijd van heengaan is nu werk'lijk daar. En in die tijd zal men iets anders gaan verzinnen bij 't afscheid van een oud,'t begin van een nieuw jaar. T.: Er is zoveel te zeggen nog, zoveel bizarre zaken, die moet ik toch beslist vanavond hier nog kwijt! Niets over Kodak zeggen, dat kun je toch niet maken? O, wat had dat bedrijf een snelle sluitertijd! Het nieuwe jaar beginnen zonder Thomasvaer en Pieternel dat valt niet mee! Maar traditie met Nieuwjaar wordt nu verhoogde OZB! P.: Mijn beste Thomasvaer, nu niet meer langer dralen, 'k Begrijp heel goed de moeite die het afscheid kost. Maar als jij nu een tekst van net al gaat herhalen, dan is 't de hoogste tijd dat je wordt afgelost! T.: (loopt aarzelend naar de collegetafel) Wat had Harry Witte hier dolgraag willen zitten, of daar.... of daarmisschien wel daar! Maar dat duurt op z'n minst nog wel drie jaar! P: 'k Ben zeker niet van plan daar zo lang op te wachten! Neem nu een kloek besluit, ga rustig met mij mee. T.: Je hebt al weer gelijk, 'k Verander van gedachten. Gun mij die vreugd en spreek nog eenmaal met mij mee: T. en P.: O, dierbaar Soest, gegroet, vaarwel voor goed, tabee! Finale: En zo nemen we dan afscheid van Pieternel en Thomasvaer. Ach, aan alles komt een einde en dit was hun tiende jaar. O, wat spijt dit het publiek, zo'n berijmde spotkroniek hoort bij de Soester politiek als vis bij water. Waarom doet men toch zo stoer, kiezend voor een nieuwe toer? Is het nu voor goed 'bonjour'? Dat wordt een kater! En dan moetje toch wel vragen: waarom laten we hen weg gaan? Waarom grijpt de Soester burgerij niet in? Gaat dan niemand protesteren? O, dat kunnen wij niet uitstaan! Denkt u echt waar, dat heeft helemaal geen zin? refrein: Omdat we van die stomme Soester knollen zijn, omdat we van die stomme Soester knollen zijn! Ja, we weten het zo goed, maar niemand die iets doet, omdat we van die stomme Soester knollen zijn! Als er iets is dat we haten is het vieze autostank. En dan rijdt men in die karren na genot van sterke drank. U bepaalt toch zelf de maat, zolang je op je benen staat, want mateloos mobiel zijn is de leuze! Met z'n allen in een bus, dat is zo intiem en knus! Heus probeert u het maar 's, een goede keuze! Laat je openbaar vervoeren met de steun van de gemeente. U bent met de fiets gekomen? Dat is fijn! Mag ik vragen naar de eigenaren van die dure auto's, die er staan daarbuiten op het Raadhuisplein? refrein Hier in deze fraaie ruimte komt de Soester raad bijeen Maar op de publiekstribune daar zit vrijwel steeds geeneen want de Soester politiek boeit maar matig het publiek. Er zit geen cent muziek in wat ze hier vertellen. Heel vaak wordt er hier gestemd, zo te zeggen: ongeremd! En de uitslag is bij voorbaat te voorspellen. Volle bak is het vanavond, drank en hapjes zijn nu gratis. Daarom komt ook iedereen hier, rijp en groen. Wat je dan toch wel verbaast en op z'n minst een beetje raar is, waarom ze dat nu niet elke avond doen. refrein Cultureel Centrum Willaertstraat 49, tel. 602 21 88 Een beetje lettergek moet je wel wezen! Kalligrafie kan in principe iedereen le ren, ook al heeft men een slecht of slor dig handschrift. De cursus van cultureel centrum C-drie leert iedereen die wil de benodigde vaardigheden. De cursisten zijn gedurende de cursus bezig met het streek voor streek opbouwen van een letter. En, net als bij alle andere vaardig heden, moet er veel geoefend worden. Kalligrafie is onuitputtelijk en daardoor zo fascinerend. De docente beschouwt zichzelf nog steeds al een "kalligraaf- onderweg"! De cursus start maandag 18 januari in de openbare bibliotheek aan de Albert Cuyplaan 202. De tien lessen zijn van 18.30 tot 20.30 uur. Voor de eerste les neemt u mee: lay-out papier (A3-for- maat), zwarte vulpeninkt, inktlap, HB- potlood, gum, lineaal van minimaal 40 cm. En papieren tissues. Losse kalli- grafeerpennen en penhouders kan men bij docente Pluis van Stapele-Krone kolen. De cursus kost f 150,-. Inschrijf formulier uit de folder volledig ingevuld aan C-drie toesturen. Heeft men de fol der niet, dan kan men bellen met de cursusadministratie, uitsluitend tussen 13.00-17.00 uur, op nummer 6022188. Woensdag 13 januari In de perenboom boven het kippenhok heeft Anna's opa een hut gebouwd. Daarin heeft Anna zich opgesloten want ze is woedend. Haar opa is er zomaar op een nacht vandoor gegaan. En dat was tegen de afspraak. Thea, de oude krielkip, weet dat opa lang geleden een geheim in de tuin heeft verstopt. Maar waar? In het kippenhok, de waterput of in het ooievaarsnest? Mopperend kippen, een blaaskaak van een gans, een neurotische kikker en een dikke rat hinderen en helpen Anna bij haar zoektocht. Het verhaal speelt zich af in de bloementuin van een boerderij. Speciaal gecomponeerde countrymuziek geeft, samen met de belichting, de voor stelling een bijzondere sfeer. Het verhaal wordt gespeeld door Ella Snoep's Marionettentheater en is ge schikt voor iedereen vanaf 5 jaar. Te zien op woensdag 13 januari 1999 in het theater van C-drie, Willaertstraat 49. Aanvang: 14.00 uur. De toegang is f 7,50/f 6,- (strippenkaart); f 10,- (vol wassenen). Ella Snoep met "Anna's boomhuis" BAKKERIJ NalmyboscharritngMducoti Op zondagmiddag 10 januari wordt in Soest een natuurwandeling gehouden in het stuifduinen- en bosgebied "De Korte Duinen". Gidsen van I.V.N. Eemland verwachten de deelnemers om 14.00 uur bij het restaurant de Korte Duinen, naast Avia aan de Birkstraat, bereikbaar met Midnet-lijn 70. Het stuifzandgebied de Korte Duinen is landschappelijk mooi, het is ook een bijzonder landschap. Het verandert voortdurend. Nog steeds wordt door de wind zand op de ene plaats weggebla zen en ergens anders weer neergelegd. Het is een bewegend landschap. Soms moest de mens zelfs maatregelen nemen (dammen opwerpen) om te voorkomen dat het zand akkers en weiden onder- stuift. Het gebied heeft een karakteristieke begroeiing met veel planten die gebon den zijn aan de vaak barre leefomstan digheden in het stuifzand. Maar niet ai- leen bepaalt het landschap de planten groei: omgekeerd bepaalt de planten groei mede de verdere vorming van het landschap. Een mooie wandeling in een boeiend gebied, waarvan de gidsen u veel kunnen vertellen. Informatie: tel 6014410.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 13