R. 0UD« i Verhuur KORTING i 1 PRIKBORD UITVERKOOP Ladtf 3priHg field ^ogteïSm Hulpverleningsadressen s] 60311 19 WOENSDAG 6 JANUARI 1999 SOESTER COURANT PAGINA 17 A-rticles JeanPaul op de gehele wintercollectie h i xx9]aj ;udsg Terpsichore de beste, de lekkerste 'Burgerlijke stand' Unicef-verkoop RIAGG-steungroep voor familieleden van schizofrenen De loper van de week D ierenlief Dierenleed Helpt U mee? Geef bloed word DONOR RODE KRUIS Soest/Soesterberg Tel. (035) 601 39 57 Bloedbank Midden Nederland Hilversum Tel. (035) 624 50 27 Kinderparadijs De Vrije Teugel Activiteiten-programma Maatschappelijk werk j VRIJWILLIGERSHULP NODIG? Informatierubriek voor ouderen Kerkdiensten Muziek in Utrecht Expositie werk Janny Heinsman Medische dienst j V. Weedestraat 4-8 - Soest De volksdansvereniging Terpsichore or ganiseert op vrijdag 8 januari een; nieuwjaarsinstuif o.l.v. Gertruud Kunst in de gymzaal, Spinetpad, Amersfoort- Zielhorst. Zaalschoenen verplicht. Aan vang 20.00 uur. Entree: leden f 5,-; niet-leden f 7,50. Info: Henny Kentie, tel. 0346-352637. BANKETBAKKERIJ Soesterbergsestraat 53, Soest Telefoon 035-6012050 Weekend-opvangdienst Maatschappelijke Dienstverlening Hulp in dringende moeilijkheden op zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen, tel. 6245555. Stichting Hulpdienst Soesterberg Hulp aanvragen dagelijks tussen 9.00 en 10.00 uur, tel. (0346) 351789 of 352097. Nazorg borstkankerpatiënten Informatie: Borstkanker informatiecen trum Utrecht (BIC), tel. 030-2319924, di. t/m. vrij. 10.00-13.00 uur. Werkgroep Kind en Ziekenhuis Behartigt de belangen van kind en ouders vóór, tijdens en na de zieken huisopname. Informatie: mevr. M. Vrie- ling, tel. 6014470. Vrouwenspreekuur Iedere donderdag 20.00-21.00 uur, Stadsring 31A (Vrouwenhuis), Amers foort, tel. (033)4616612. Als je anoniem wilt blijven kan dat. Meidentelefoon Voor specifieke meisjesproblemen. Maandag 19.00-21.00 uur; woensdag 16.00-18.00 uur; donderdag 19.00- j 21.00 uur, tel. (030)2322020. Vrouwen in de Bijstand Vrouwen die problemen hebben op het terrein van de bijstand kunnen daarmee terecht bij de werkgroep Vrouwen in De j Bijstand, telefonisch dagelijks 12.00- 13.00 of na 18.00 uur. Soest: tel. 6017431 of 6018555. Spreekuur: elke 2e vrijdag van de maand, 10.00-11.30 uur, in het Interna tionaal Vrouwencentrum, Smitsweg 313. VTO-samenwerkingsverband Vroegtijdige Onderkenning Ontwikke lingsstoornissen bij kinderen, postbus 240, 3800 AB Amersfoort, tel. (033)4637285. Slachtofferhulp Soest Praatpaal en vraagbaak voor slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen, tel. 6027719. ft Slachtofferhulp Eemland I 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor Soest, Soestdijk Soesterberg; tussen 7.00 en 23.00 uur: tel. 6027719; tussen 23.00 en 7.00 uur: via de meld kamer van de Amersfoortse politie, tel. 033-4666666. Al Anon-groep Soest Steun aan familie van degene die over- matig veel drinkt of dronk, tel. 6012331 |of 5415474 Baarn. Ouders van een overleden kind Landelijke zelfhulp-organisatie. L Contactadres: Eveline Mossel, Weeg- f breestraat 543, 3765 XR Soest, tel. 16014310. ft Thuishulpcentrale Eemland De THC biedt partners en familie van k dementerenden, van chronisch zieken en jj ouders van verstandelijk of lichamelijk gehandicapte kinderen hulp door actief lof passief oppassen door vrijwilligers. Informatie: tel. 033-4631334. Contactpersoon Soest: Tineke Brobbel, 5 tel. 6022395. ft Thuiszorg/Maatschappelijk Werk R Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk N.O. Utrecht. Bureau Soest: Burg. Grothestraat 74, 3764 CN Soest, tel. 6036800, fax 6036888. JongerenspreekuurGGD Voor jongeren van 12 tot 20 jaar, maan dag 15.30-16.30 uur, Zonnehof 10, Amersfoort. Psycho-profylaxe Stichting Psycho-profylaxe voorberei ding op de bevalling. Contactadres: M. v.d. Poll, Clauslaan 23, 3761 CX Soest, tel. 6031396. Steunpunt Rouwverwerking Soest e.o. Contactadres: Nelleke Wijnhof, Korte Brinkweg 18, 3761 ED Soest, tel. 6022122 (9.00-11.00 uur) b.g.g. 6014310. Telefonische Hulpdienst Gooi en Eemland g en nacht bereikbaar in psychische en sociale nood, tel. 6245555. Kinder- en jeugdtelefoon, elke dag 12.00-21.00 uur, tel. 6245556. Adviesbureau voor vachtverzorging en vachtproblemen bij honden Rita Pouw, Den Blieklaan 30, 3766 AT Soest. Behandeling volgens afspraak, tel. 6012855. Vrijwilligers Vakaturebank (WB) Informatie over vrijwilligerswerk, Smits- weg 311, dinsdag, woensdag en donder dag van 9.00-12.00 uur, tel. 6012630. Gastouder-project (kinderopvang) Postbus 543, 3760 AM Soest, tel. 6021427. Anonieme Alcoholisten A.A.-werkgroep Soest, de Open Hof, Veenbesstraat 2: dinsdagavond 20.00 uur. Informatie: tel. (0346) 353687 en 6021558. A.A.-werkgroep De Weg Baarn, Eem- nesserweg 10, Baarn: maandagavond 19.30 uur. Informatie: tel. 6013027 en 6022937. Zwangerschapstelefoon Voor problemen rondom de zwanger schap, dagelijks 13.00-17.00 uur, tel. (035) 6260660. Personen-alarmering Een mogelijkheid om hulp op te roepen ingeval van nood. Voor informatie en aanmelding, tel. 6014114 b.g.g. secretariaat SWOS, tel. 6023681. Telefonische hulpdienst diabeten Voor diabeten (mensen met suikerziek ten) dag en nacht bereikbaar, tel. 033- 4725083. VBOK Vereniging ter bescherming van het on geboren kind. Voor hulp bij ongewens te zwangerschap. Tel. 033-4620244 of 06-0730; dag en nacht bereikbaar. Werkgroep Godsdienst-sexueel ge weld/incest Utrecht Voor informatie en pastorale begelei ding. Gereformeerd Provinciaal Cen trum, tel. 033-4613449 (09.00-17.00 uur). Geslachtsziekten Voor algemene informatie over ge slachtsziekten kan men 24 uur per dag (ook anoniem) bellen: tel. (033) 4611692. Opvoedingstelefoon Dinsdag 14.00-16.00 uur, donderdag 10.00-12.00 uur: tel. (033) 4630238. Vereniging van Reumapatiënten Baarn/Soest e.o. Contactadres: mw. G.V. van Ameron- gen, Van Straelenlaan 13, 3762 CS Soest, tel. 6016818. Stomavereniging Harry Bacon Contactadres L. van Breukelen. Van Straelenlaan 7, 3762 CS Soest, tel. 6018267. Moeders voor Moeders Urine-inzameling van zwangeren en vrouwen boven 55, ten behoeve van medicijnen. Contactadres: mevr. G. van Benthem, Baarn, tel. 5415802. Afasiesoos Soest Elke veertien dagen soosochtend voor mensen met afasie in dienstencentrum Honsbergen, Wiardi Beckmanstraat 475, van 10.00 tot 12.00 uur. Inlichtin gen: Henriët Karsten, tel. 6023654, of Pierre Joosten, tel. 6030588. Telefooncirkel Dagelijks contact voor alleenwonende zieken en ouderen. Informatie: Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp, tel. 6031119 (09.30-11.00 uur). Vrijwillige Terminale Zorg (VTZ) Contactadres Soest: Ida Jankowski, Soesterbergsestraat 172A, 3768 MD Soest, tel. 6017122. Contactadres Soesterberg: Roswita Jolink, Buys Ballotlaan 55, 3769 GL Soesterberg, tel. 0346-353766. Reumapatiëntenservice Advies en informatie over leven met reuma, tel. 0900-2030300 (werkdagen 10.00-16.00 uur). Huilbaby's Touch and Play, hulp bij huilbaby's en ex-couveusekinderen. Contactpersoon: Albertine van der Zee, tel. 6027231. Zorgloket Bezoekadres: Stichting Welzijn Ouderen Soest, Dalplein 6; openingstijden: maandag-vrijdag 13.00 - 16.00 uur, tel. 6090004. Kindertelefoon Telefonisch advies en informatie voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar, tel. 0800-0432 (gratis). Seniorenbus Informatie en opgave: elke werkdag 09.30-16.00 uur, tel. 6019190. De volgende gegevens zijn ons verstrekt door de gemeente Baarn. GEBOREN: Merve, dochter van I. Emik en E. Emik. Romy, dochter van P. Willemsen en H. Zwaan. - Maud, dochter van J.W. Smeeing en N. de Kruyf. - Jan, zoon van H. Malestein en M.W. Koelewijn. - Maria Ali Abdi, dochter van Ali Abdi Mohamed en Dahabo Abubakar Abdi- nuur. - Daphne Everarda Jennifer, dochter van R.A.W. Voskuilen en S.C. van de Wolfshaar. - Jasmijn Melanie Petronella, dochter van J.J.J. Meeuwis- sen en M.H.J. van der Veeken. - Rem- co, zoon van E.R. Westerveld en J.E. Buijs. - Abel Gustaaf Thomas Marie, zoon van B.P.M. Canoy en A.M.A. Weyn Banningh. - Max Cornelis, zoon van C. Halling en F.W.M. Hartog. - Maud, dochter van J.K. Castelijns en H. van den Heuvel. -*Esma en Melissa, dochter van S. Cevik en M. Cevik. - Marja Eva, dochter van T.P. Mostert en C.E. van Uitert. - Talitha Anne Maria, dochter van E.C. Bakker en T.M. van der Giezen. - Julian Goozen, zoon van G.L.H. van Doorn en P. Mooij. - Pa- trick Martijn, zoon van H.A. Oetelmans en N.E. van den Dikkenberg. - Daph ne Charlotte Michelle, dochter van P.J.A. Dumas en LJ. van Manen. - Hes- sel Tobias, zoon van P.M.F. Tabor en B.M. Slemmer. - Naomi Dewi, dochter van J.D. Nagel en G.P.A. van Zijtveld. - Daan Willem, zoon van P.W.C. Alexander en P.M. van den Deijssel. - Noha, dochter Van M. Asag-Gau en N. Akhayad. De Unicef-verkoopcijfers zijn afgelopen jaar aanmerkelijk hoger uitgekomen dan het vorige jaar. Dankzij de inspanningen van de vele vrijwilligers werd dit resul taat behaald. Unicef dankt al deze vrij willigers, de AH-medewerkers, de We reldwinkel, Fa. Wortman en de boek handels Van de Ven en Jongerius (voor de agenda's) voor hun medewerking. Bij de Unicef-winkel aan de Lange Brinkweg 62, zijn nog enkele agenda's te koop. De kunstagenda is bijzonder geschikt als dagboek of memorandum. De winkel is ook voor andere kaarten en geschenkartikelen altijd te bereiken (tel. 6010466). In Nederland lijden er ongeveer 150.000 mensen aan schizofrenie. Het aantal direct betrokkenen is een veel voud hiervan. Partners en familieleden van mensen met schizofrenie hebben het meestal moeilijk. Vaak leveren ze een groot gevecht voor en met de patiënt om de patiënt er weer bovenop te helpen. Dit is voor velen een eenzame strijd. Voor de omgeving is een psychiatrische ziekte als schizofrenie vaak nog een ta boe, er valt heel moeilijk over te praten; De patiënt zelf is erg moeilijk te berei ken en hulpverleners richten zich in eer ste instantie op de patiënt. Speciaal voor familieleden van mensen met schizofrenie organiseert het RIA GG Amersfoort Omstreken in het voorjaar 1999 weer een ondersteunings groep met als doel het uitwisselen van ervaringen over het leven met een fami lielid met schizofrenie en met de hulp verlening. Er is ruim gelegenheid voor het geven van onderlinge steun. Ook wordt er informatie gegeven over onder andere medicatie, juridische zaken, schi zofrenie, belangenverenigingen voor fa milieleden van mensen met schizofrenie en andere psychiatrische ziekten. De deelnemers kunnen ook zelf onderwer pen aandragen. De ondersteuningsgroep omvat acht bij eenkomsten op maandagavond van 19.30-21.30 uur op de volgende data: 8 en 22 februari, 8 en 22 maart, 12 en 26 april, 10 en 31 mei 1999. De bijeenkom sten vinden plaats in het RIAGG ge bouw, Westsingel 41 te Amersfoort. De kosten voor deelname aan deze groep bedragen f 25,- per persoon. Voor meer informatie en aanmelding kan men con tact opnemen met de heer G.J. Poste- ma of mevrouw A. Krale, RIAGG Amersfoort Omstreken, telefoon 0330-4603500. Wie hulp zoekt, maar het juiste adres niet kan vinden, kan altijd telefonisch informe- ren bij het Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Soest/Soesterberg, elke werkdag 9.30- 11.00 uur, tel. 6031119. "Dat mag in de krant," hoor je de mensen wel eens zeggen als iemand een mooie prestatie heeft geleverd. Dat vinden wij ook en daarom zwaaien we hier graag lof toe aan "de lopers van de week". Dat zijn de jongens en meisjes die de krant rondbrengen en daarbij een tijd lang - twee maanden - geen enkele klacht hebben gekregen. Ze krijgen een extraatje (voor het goede voor beeld) én een eervolle vermelding. Deze week is het: Jeffrey Hagelen Verkoop Verhuur - Reparatie van gereedschappen en machines voor de vakman en de doe-het-zelver Industrieweg 37b - Tel. 6019589 Amivedi Tel. 035-60134 87, bgg 035-60199 11 VERMIST: Rood-cyperse kater, kaal plekje op voorpoot, witte voetjes, vrij groot voor leeftijd, jong. Schaepmanstraat,.Soest. Cyperse kater, zwart/grijs gestr., geen aftek., licht beige op buik, 1 wit puntje in bef, chip, loenst, sabbelt aan oren. Burg. Grothestr., Soest. Rode kater, groot, vrij dunne staart voor grootte, op kop donkere rode baan, gele ogen, getat. erg schuw. Heemskerklaan, Baarn. Zwarte kater, langharig, oranje/gele ogen, getat. (buitenl.), zyvart halsb. koker (buitenl. tel.nr.), jong. Soester- engweg, Soest. Zwarte kater, 4 witte voetjes, witte kin, half pers, iets platte kop. Turfstreek, Soest. Licht-rood-cyperse poes, abrikooskl, klein/smal, lijkt kitten. Meerkoetweide, Baarn. Cyperse poes, wit om bekje, witte bef/ buik/sokjes, over rug bijna egaal zwart, staart/poten dwars gestr., op wangen naar oren opv. donk. strepen, zw. halsb. peervorm. bel naamkoker. De Beau- fortln., Soestduinen. GEVONDEN: Zwart-witte kater, ongecast., witte on derkaak, neus, streep tussen ogen, wit te halsb. van haar, vlekje op borst/ kruin, witte voetjes voor/laarsjes achter. Hoek Snipstraat/Wulpstraat, Baarn. Zwarte kater, ongecast., geen aftek. Kortenaarlaan, Baarn. Rood met witte kater, ongecast., oud! Kerkpad zz, Soest. Rood-wit cyperse kater, gecast., witte str. over neus, witte voetjes voor/achter wit tot hak. Kolonieweg, Soest. Dwergkonijn, bruin/grijs gemel. Vijver Sweelinckln., Soest. Konijn, grijs/bruin (Pooltje), Bartolot- tistr., Soest. Ook te beluisteren op Radio Soest elke maandag tussen 13.00 en 14.00 uur. Vedelaarpad 53, tel. 6018136 Donderdag; 's Ochtends en 's middags natuureduca- tie, 's ochtends knutselen voor dames en 's middags de mogelijkheid voor een verjaardagspartijtje. Vrijdag; Natuureducatie ('s ochtends) en 's mid dags de mogelijkheid voor een verjaar dagspartijtje. Elke le en 3e vrijdag van de maand or ganiseren wij 's avonds van 19.00 tot 21.00 uur een kinderdisco, kosten f 3,- per kind en de 2e en 4e vrijdag van de maand is er 's avonds de gelegenheid om een kinderverjaardagsdisco te boe ken, ook van 19.00 tot 21.00 uur. Zaterdagmiddag: Gelegenheid om een veijaardagspartij- tje te boeken van 13.30 tot 16.00 uur. De kosten van een veijaardagspartijtje zijn: t/m 10 kinderen f 125,-, elk kind meer f 12,50, inclusief een cadeautje voor de jarige, limonade en een zakje snoep. Maandag en dinsdag: In de ochtend en middag Natuureduca tie voor de basisscholen en 's middags de mogelijkheid voor een veijaardags partijtje. Woensdag: Peuter-ouderochtend en 's middags in stuif voor kinderen uit de buurt in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Kosten f-3,- per kind. Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk N.O. Utrecht. Bureau Soest: Burg. Grothestraat 74, 3761 CN Soest, tel. 6036800, fax 6036888. Spreekuren: Thuiszorg: - Soest: werkdagen van 9.00-10.00 uur, Burg. Grothestraat 74, tel. 6036800. Maatschappelijk werk - Soest: werkdagen van 9.00-10.00 uur, Burg. Grothestraat 74, tel. 6036800. - Soesterberg: van 9.30-10,30 uur, (al leen op woensdag) kerkellijk centrum, Gen. Winkelmanstraat 103, tel. 0346- 352606. - Soest-Zuid: woensdag 9.00-11.00 uur, tel. 6013750, Gezondheidscentrum de Bundeling, Schoutenkampweg 4. Buiten kantooruren kan men, voor uit sluitend telefonische hulp, bellen met de THD te Hilversum, tel. 6245555. Zo nodig kan de THD één van de maat schappelijk werkers bereiken. - Christelijk maatschappelijk werk: don derdagmiddag 14.00-15.00 uur, Burg. Grothestraat 74, tel. 6036800 Sociale Dienstverlening gemeente Soest, afd. Maatschappelijk Werk. - Spreekuur maatschappelijk werk: werkdagen 8.30-10.00 uur, gemeente huis, Raadhuisplein 1, tel. 6094311, toe stel 56. Sociale Verzekeringsbank, district Amersfoort (vh. Raad van Arbeid). Informatie over kinderbijslag, AOW- pensioen, weduwen- en wezenpensioen, rentezegels. - Spreekuur Soest: vrijdag 10.00-11.00 uur, gemeentehuis, Raadhuisplein 1. Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Soest - Soesterberg Bejaardenhulp en gezinsverzorging Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk, tel. 6036800. Voor Soesterberg bovendien: Centrum voor Maatschap pelijke Dienstverlening Zeist, tel. 030- 6924764. Wijkverpleging en uitlenen van verpleegarfikelen: Stichting Kruiswerk N.O. Utrecht, tel. 06-8344*. Warme-maaltijdenvoorziening: A. Aanvragen thuisbezorging: SWOS, tel. 6023681; mutaties doorgeven aan Molenschot, tel. 6099666. B. Restaurant voorziening in bejaardencentra: Braamhage, tel. 6013851 Gr. Engendaal, tel. 6015251 Mariënburg, tel. 6022044 Voor de restaurantvoorziening dient men 55 jaar of ouder te zijn. Minstens twee dagen van te voren opgeven bij desbetreffend bejaardencentrum. Project Vereenzaming Ouderen Informatie bij de SWOS, tel. 6023681 (vragen naar Margöt Bultink). Personenalarmering: Voor informatie en aanmelding, tel. 6014114. b.g.g. Secretariaat SWOS, tel. 6023681. Kortdurende noodhulp: Stichting Hulpdienst Soesterbefg, tel. 0346-351789 of 352097. Sociaal-culturele activiteiten: in de dienstencentra, en andere locaties, bijv. bejaardengymnastiek, zwemmen, yoga, biljarten, kegelen, bowling, tafel tennis, badminton, fietsen, volksdansen, stijldansen, tekenen en schilderen, cur sussen Engels en Frans, bridge, zang koor, toneelclub enz. Algem. informatie te verkrijgen bij: SWOS, Dalplein 6, 3762 BP Soest, tel. 6023681; Honsbergen, Wiardi Beckmanstraat 475, Soest, tel. 6010607; De Vijverhof, Klarinet 39, Soest, tel. 6023139; De Drie Eiken, Dorpsplein 18, Soester berg, tel. 0346-351402. Vereniging Groepswonen Ouderen in Soest (GOS) Postbus 129, 3760 AC Soest. Seniorenvoorlichting Voor 55+-ers met een beperkt inkomen, die vragen hebben op het gebied van de sociale voorzieningen, subsidies, kwijt scheldingsregelingen, of een gesprek willen. Alle werkdagen 9.00-12.00 uur, tel. 6027997. Secretariaten Ouderenbonden ANBO-Soest: mw. L. Borgers, Koper wiek 19, tel. 6029164. ANBO-Soesterberg: dhr. G. Dusscho- ten, Gen. Winkelmanstraat 41, S'berg, tel. 0346-353338. KBO Soest-Soesterberg: dhr. H. Hen ken, Valeriaanstraat 75, tel. 035- 6017938. PCOB-Soest: A. de Vries, Klaarwater- weg 22, 3762 XW, tel. 6019592. PCOB-Soesterberg: mw. G. Meyerink, Chr. Huygenslaan 108, S'berg, tel. 0346-352041. Senioren-nieuws Secr. SWOS, tel. 6023681 Klusjesdienst Klusjesdienst voor ouderen, tel. 6023681. Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Hulpvragen: elke werkdag 9.30-11.00 uur, tel. 6031119. Zaterdag 9 januari ROOMS-KATHOLIEKE KERK Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2 19.00 eucharistie; samenzang Zondag 10 januari ROOMS-KATHOLIEKE KERK H. Familiekerk, Willibrordusstraat 19 11.00 eucharistieviering Joanneskerk, Willaert straat 51 09.30 woord/communieviering Mariakerk, Burg. Grothestraat 82 11.00 eucharistie; parochiekoor Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2 09.30 eucharistie; mannenkoor HERVORMD/GEREFORMEERD (Federatie 'Samen op Weg') Emmakerk, Regen tesselaan 2 10.00 ds. H. Gijsen De Open Hof, Veenbesstraat 2 10.00 ds. H.R. van Heil Wilhelniinakerk, Soesterbergsestraat 18 10.00 ds. G.H. Olsman HERVORMDE GEMEENTE Ichthuskerk, Albert Cuyplaan 2 10.00 ds. B.M. Meijndert 17.00 kand. K. Klopstra CHR. GEREFORMEERDE KERK Julianalaan 90 09.30 en 16.30 ds. J. Slagboom GEREF. KERK VRIJGEMAAKT Parallelweg 1 10.00 ds. A. Kamer, Hoogland 17.00 ds. G.E. Geerds GEREFORMEERDE GEMEENTE Rehobothkerk, Dalweg 44 09.30 leesdienst 19.00 ds. W. Visscher VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP NPB afd. SOEST Rembrandtlaan 20 10.15 mevr. H.J.J. v.d. Velden EVANGELIEGEMEENTE Julianakerk, Julianalaan 19 15.30 H. Somhorst CHRISTENGEMEENTE SOEST Griftland College, Noorderweg 79 10.00 Jan de Jong LEVEND-GELOOFGEMEENTE 'DE HONINGRAAT' EHBO-gebouw, Parallelweg 7A 10.00 Jan van Dijk JEHOVAH'S GETUIGEN Koninkrijkszaal, St. Theresiastraat 18 Gemeente Soest: dinsdag 19.25 uur; zaterdag 18.00 uur Gemeente Baarn: zondag 10.00 uur; donderdag 19.25 uur Soesterberg Zie Soesterbergse pagina Baarn DOOPSGEZINDE GEMEENTE Eemnesserweg 63B 10.30 ds. A.A. van Daalen NED. GEREFORMEERDE KERK Waldheim Mavo, Vondellaan 2 10.30 ds. M. Janssens M.C.MOLENDAEL Molenweg 2 10.00 drs. C. Geraets LEGER DES HEILS De Wetstraat 25 10.00 envoy G.H. Arnoldus Amersfoort EVANGELISCH-LUTHERS Lutherse kerk, Langestraat 61 10.30 dr. A. van Haarlem ORTHODOX Parochie van de H. Cornelius de Honderdman, Stadsring 137 woensdag 19.00 vespers zaterdag 19.00 vespers zondag 09.00 metten zondag 10.30 goddelijke liturgie NIEUW APOSTOLISCHE KERK Utrechtseweg 73-1 Zondag 10.00 uur; woensdag 20.00 uur Zaterdag 9 januari: cantate V en VI uit het Weihnachts Oratorium van J.S. Bach, door Christine Jansen (sopraan), Peter de Groot (alt), Harry Geraerts (tenor), Evert Jan Nagtegaal (bas) en koor en orkest van de Domcantorij o.l.v. Remco de Graas. Aanvang 15.30 uur. Toegang vrij. Onze oud-plaatsgenote kleuteijuf Jan ny Heinsman neemt in haar huidige woonplaats Lelystad vanaf 8 januari deel aan een tentoonstelling van cursis ten van Marie Louise Blaauw. Dat ge beurt in De Kubus, centrum voor kunst en cultuur, aan de Agorabaan 3 in Le lystad. De expositie duurt zes weken. De schilderijen van Janny Heinsman, in olieverf en gemengde techniek, vallen op door een Dali-achtige hang naar het "surreële". Openingstijden: maandag donderdag 09.00-22.00 uur; vrijdag tot 18.00 uur; zaterdag 09.30-13.00 uur. Zaterdag 9 januari en zondag 10 januari HUISARTS (groep A) Zaterdag 08.00 - zondag 24.00 uur: P.H. Walter, Ereprijsstraat 69, 6012064. Groep A: Bavinck, Van Dorssen, Van Kra nenburg, Krijger, Mout, Rupert, Spelberg, Walter. HUISARTS (groep B) Zaterdag 08.00 - zondag 24.00 uur: M. Smits-Schaffels, Lange Brinkweg 63A, 6090424. Groep B: Von Bartheld, Chavannes/Verber- ne, Huitema, Oudshoorn, Nicolas, Overbeek, Smits-Schaffels. Het is aan te raden niet direct naar de dienstdoende arts te gaan. Eerst opbel len! APOTHEEK Vanaf vrijdag 17.30 uur: Wolverlei Apotheek, Weegbreestraat 56, 6019646. TANDARTS Zaterdag en zondag 13.00-13.30 uur: F.J.A. van Kooten, Julianaplein 5, 6012314. DIERENARTS Vrijdag 20.00 - zondag 24.00 uur: Landbouwhuisdieren W. Tander (Bunschoten), Vivaldiweg 39, 033-2984455 Gezelschapsdieren A. Teunissen (Baarn), Ferdinand Huycklaan 16, 5412535. DIERENAMBULANCE Dierenambulance Amersfoort e.o., 24 uur per dag bereikbaar, 06-54337407. M.C. MOLENDAEL Bezoekadres Soest: Dalplein 61, 6092911, maandag-vrijdag 08.00-17.00 uur. Bezoekadres Baarn: Molenweg 2, Baarn, 5482511. Bezoektijden: Alle afdelingen Dagelijks 15.00-16.30 en 18.30-20.00 uur; op zondag tevens 11.00-11.30 uur. Uitzonderingen: Kinderafdeling Doorlopend bezoek voor familie; ove rig bezoek: 15.00-16.30 uur. Kraamafdeling Voor vaders en kinderen: 15.00-16.30 en 18.30-20.00 uur; overig bezoek: 15.30-16.30 en 19.00-20.00 uur. Special Care Dagelijks 11.00-11.30, 15.00-15.30 en 19.30-20.00 uur. Spoedeisende hulp Zeven dagen per week, 24 uur per dag, in m.c. Molendael Baarn, Molenweg.2, Baarn, 5482511. Patiënten Service Bureau voor algemene informatie over o.a. ziek ten; geopend: maandag t/m donderdag 09.00-17.00 uur; vrijdag 09.00-13.00 ZIEKENHUIS EEMLAND Bezoekadres St. Elisabeth: Ringweg Randenbroek 110, Amersfoort. Bezoekadres De Lichtenberg: Utrechtseweg 160, Amersfoort. Polikliniek De Lichtenberg: Hellestraat 24, Amersfoort. Algemeen telefoonnummer: 033- 4222345. Postadres: Postbus 1502, 3800 B.M Amersfoort. Bezoektijden Algemene afdelingen dagelijks 13.30-14.00 en 18.30-19.30 uur; extra op zondag: 11.00-11.30 uur. Afwijkende bezoektijden: afdelingen Geriatrie, Hartbewaking/ Cardiologie, Intensive Care (IC), Kraamafdeling, Pediatrie en Psychiatrie (PAAZ). Informatie voor informatie over bezoektijden of.de afdeling/locatie waar de patiënt zich bevindt, kan men de receptie van het ziekenhuis of het algemene telefoon nummer bellen: 033-4222345. KRUISWERK Stichting Kruiswerk N.O. Utrecht: 24 uur per dag bereikbaar onder 0900- 8344* (20 ct. per minuut). RODE KRUIS/BLOEDBANK Aanmelding nieuwe bloeddonoren: Bloedbank Midden-Nederland, Rem brandtlaan 31, 1213 BE Hilversum, 6245027; Donorwerving Rode Kruis afdeling Soest/Soesterberg, Schrikslaan 15, 3762 TA Soest, 6013957. Secretariaat Rode Kruis Soest/Soester berg: 6022029. OPRUIMING Gedurende een ZEER KORTE PERIODE bieden wij U enkele showroom modellen aan tegen sterk gereduceerde prijzen! OPENINGSTIJDEN dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 18.00 uur vrijdag koopavond tot 21.00 uur zaterdag 9.30 - I 7.00 uur tweezitsbanken fauteuils lampen salontafels bijzettafels enz. Kerkstraat 3-5 Soest «Tel.: 035 - 6030303

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 17