Opa en kleinzoon in het leerlingen orkest De Eemlander Blaaskapel Wist u dat... bank IARKT 100 jaar; PAGINA 12 i02 22 78 100 JAAR MUZIEKVERENIGING P.V.O. 5) 601 35 44 "nemende mensen. PAGINA 13 Opa: Mijn naam is Toon Beijer en ik ben in Februari 1997 in de VUT gegaan. Ik heb mij aangemeld bij P.V.O. en zowaar, ik werd geaccepteerd en mocht les gaan nemen op een tuba. Gerrit Riezebos is mijn leraar. En nu zit ik dus in het leerlingen orkest wat ik ove rigens hartstikke leuk vind. Ik heb het best naar mijn zin bij P.V.O. Toon Beijer Kleinzoon: Mijn naam is Sebastian de Jong en ik ben een zoon van Jan de Jong die op die hele grote toeter blaast en ik ben een kleinzoon van Toon Beijer. Ik speel trombone wat ik erg leuk vind. Sinds september 1997 zit ik bij P.V.O. en sinds maart 1998 bij het leerlingenorkest en dat vind ik ook erg leuk. Wij zijn zelfs al op concours geweest en ook heb ik een keer meegedaan met een concert. Sebastian In 1968 opgericht door Joop Overstegen, ter invulling van de behoefte die was onstaan na het ter ziele gaan van de boe- renkapel "De Knollenplukkers", die al sinds jaar en dag deel uitmaakte van P.V.O. Een behoefte, die zeer gegrond bleek, omdat er nu eenmaal altijd een aan tal zeer enthousiaste muzikanten zijn, die, naast hun prestaties in het Harmonie orkest in het wat klassiekere genre, graag ook nog op een andere manier met muziek bezig willen zijn. Oorspronkelijk in boe renkiel en rode zakdoek, wisten deze mensen met veel plezier de diverse evene menten, braderieën, carnavalsfeesten en later ook de Gildefeesten naar tevreden heid met muziek te omlijsten. Ook werden er concerten gegeven in o.a. bejaarden- en verzorgingstehuizen, en voor de plaatse lijke en regionale radiostations. In de loop der tijd werd het repertoire, dat eerst vnl. uit Tiroler- en carnavalsmuziek bestond, uitgebreid met Egerlander- en dansmuziek, meer naar het voorbeeld van de alom bekende kapel van Ernst Mosch. Ook werd de kiel met zakdoek ingeruild. Eerst voor een rood jasje met wit over hemd en zwarte broek. Later werd het rode jasje ingewisseld voor het actuele groene, zodat het e.e.a. er nog verzorgder uit kwam te zien. Het muzikale niveau werd gestimuleerd door mee te doen aan muziekwedstrijden in Schoonhoven, Oostzaan, en Udenhout. Ook buiten onze landsgrenzen werd mu ziek gemaakt door de E.B.K., o.a. in Duitsland, en in het kader van de jumela- geactiviteiten in Kozzle in Polen. Nadat Joop Overstegen te kennen had gegeven te willen stoppen, droeg hij de leiding op 10 april 1997 na 29 jaar over aan ondergete kende. Ook het verzorgen van de boekin gen, die voorheen op uitstekende wijze werden geregeld door Bertus Veldkamp, ging over in andere handen, namelijk in die van Esther Bakker. Het past mijns ins- ziens, om deze mensen nogmaals te bedanken voor hun inzet. Wij zullen ons Voetballen, tennissen, baketballen, of- meespelen in een drumband. Dat kan, want P.V.O. is op zoek naar nieuwe leden voor de drumband. P.V.O. is een leuke vereniging waar je met plezier naar toe kunt gaan. Naast de drumband heeft P.V.O. ook een harmonie-orkest, maar vooral voor de drumband zoekt P.V.O. nog leden Jongens en meisjes vanaf twaalf jaar kunnen bij P.V.O. leren trommelen; eerst op een plankje, maar al snel ben je bezig op een scherpe trom, of pauk. Wil je liever een melodie instrument, dan kan dat ook op bijv. de lyra. Wat je ook wilt, bij P.V.O. kun je het leren. Ervaren instructeurs zorgen voor een prima oplei ding. Wil je meer weten? Bel dan met Peter Smeets, de sekretaris van P.V.O.: (035) 602 37 83, of kom eens kijken op de repetitieavond, elke dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur in het P.V.O.-gebouw aan de Rembrandtlaan no. 9 te Soest. best doen, de basis die door jul lie gelegd is, een waardige toe komst te bieden. In het kader van het 100-jarig be staan van P.V.O., en ons ruim 30 jarig bestaan bin nen deze vereni ging, organiseren wij op 8 mei a.s. een groots blaaskapel- lenfestival in Partycentrum Bosch en Duin. Op die dag zal er, onder toeziend oog van een deskundige jury, gestreden worden om de eerste plaats, 's Avonds zal het programma worden verzorgd door een Top Kapel, die zijn sporen in de Eger lander en Tsjechische Blaasmuziek reeds lang verdiend heeft. Een fantastisch eve nement om naar uit te kijken voor de lief hebbers van deze muziek, en een prachtig begin voor de komende 100 jaar..... Namens de Eemlander Blaaskapel Adri Verlaan P.V.O. de Latijnse afkorting is voor Patientia vincit Omnia; Dit zoveel betekent als Geduld Overwint Alles; Het geduld de afgelopen 100 jaar van menigeen binnen de vereniging vorstelijk op de proef is gesteld; dit uiteindelijk heeft geleid tot een vereniging die in 1999 100 jaar jong wordt; P.V.O. nog een voorraad geduld in de uitpuilende prijzenkast heeft die genoeg is voor minstens nog eens Het voortbestaan van P.V.O. dus zeker niet afhankelijk is van het geduld van de (bestuurs)leden; De financiële middelen vaak een groter probleem zijn; P.V.O. daarom, zoals een goed vereniging betaamt, altijd wat extra geld kan gebruiken; Een ieder dan ook vrij is P.V.O. eenmalig een financiële donatie te doen; Dit ook een jaarlijks terugkerende injectie mag zijn door donateur te worden; U voor 25 gulden per jaar reeds donateur bent; P.V.O. bij wijze van uitzondering ook donateurs aanneemt die meer dan 25 gulden per jaar willen geven; De penningmeester donaties en donateurs met open handen (en buidel) ontvangt; De penningmeester er zorg voor draagt dat de donateurs opgenomen worden in het ledenbestand; De donateurs daardoor ongeveer zes maal per jaar het super gezellige en leuke verenigingsblad P.V.O.-NIEUWS ontvangen; De donateurs van harte welkom zijn bij alle optredens van P.V.O.; P.V.O. ook nog nieuwe leden kan gebruiken zowel binnen de harmonie als binnen de drumband; Een muziekliefhebber nooit te oud is om muziek te leren maken; Elke muziekliefhebber die P.V.O. een warm hart toedraagt, ongeacht leeftijd, van harte welkom is om bij P.V.O. muziek te (leren) maken; Dit voor (leerling)orkestleden slechts 69 gulden per kwartaal kost en voor (leerling)drumbandleden slechts 54 gulden per kwartaal; Het derde (en volgende) gezinslid geen contributie hoeft te betalen; De muzikant in wording kan kiezen uit les via de muziekschool, les via particuliere docenten of les van verenigingsleden; Dat aan de muzieklessen natuurlijk wel kosten zijn verbonden; U zelf niet in het bezit hoeft te zijn (mag natuurlijk wel) van een muziekinstrument; Indien u besluit lid te worden van P.V.O. u in zo ongeveer de meest gezellige vereniging komt die Soest en (wijde) omgeving rijk is. Dat wist u allemaal niet?? Dan weet u dat nu ook weer. O ja, alvast bedankt voor uw donatie of donateurschap en welkom binnen de vereniging. Het is maar dat u dat weet.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 31