Big Band Blow De 5 meest gestelde vragen van donateurs: KORTOM.... DONATEUR WORDEN VAN P.V.O. IS ECHT DE MOEITE WAARD!!!! Eind 1993 ontstond bij Joop Over steegen het idee om met een aantal muzikanten eens een ander soort muziek te gaan maken dan de binnen de vereniging gebruikelijke harmonie- of blaaskapel-muziek. Puur voor het eigen plezier met een aantal mensen op zaterdagmiddag Big Band muziek gaan maken. Aan de bar werden de eerste plannen gesmeed. Een aantal enthousiaste men sen waren snel gevonden zodat begin 1994 met de eerste repetities kon worden begonnen. Alleen de bij deze lichte muziek gebruikelijke ritmesectie ontbrak nog. Een voordeel van vele jaren muziek maken is dat je gelukkig ook vele andere collega-muzikanten leert kennén. Zo was dan ook snel een ritme sectie gevormd door een viertal voor de vereniging zeer bekende muzikanten. De repetities, onder leiding- van Joop Oversteegen, waren vooral in het begin gericht op het kennismaken met een voor de meeste muzikanten onbekend genre. Het repertoire bestond in de beginfase dan ook uit een beperkt aantal nummers. Nadat na enige tijd het repertoire lang zaam begon te groeien en het toch al begon te lijken op een aardig stukje muziek kwam de drang om eens naar buiten te treden. Duidelijk was wel dat we bezig waren omdat we het zelf zo leuk vonden, maar het zou toch aardig zijn als anderen daar ook kennis van konden nemen. Het leek dan ook aardig om eerst de mensen binnen onze eigen muzikale omgeving eens te laten horen wat we nou aan het doen waren op die zaterdagmiddagen. Besloten werd dan ook om een kort optreden te verzorgen tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de muziekvereniging. Natuurlijk was te merken dat dit ook voor de muzi kanten nieuw was, maar ontevreden hoefden we zeker niet te zijn. Later bleek dat het binnen Soest toch niet zo'n groot geheim meer was dat we een Big Band hadden opgestart. We kregen namelijk het verzoek op te treden tijdens de viering van 50-jaar bevrijding in een grote feesttent op de Eng in Soest. Na onderling overleg hebben we besloten de uitdaging aan te gaan. De spanning die dag was te snijden want dit werd naar onze mening toch de eerste keer dat we echt naar buiten traden en er zou immers een zeer kritisch publiek zitten en uiter aard zou de pers ook aanwezig zijn. Bij binnenkomst in de tent bleek er ook nog een andere Big Band uit Hilversum te zijn, en die hadden zo te merken meer dan eens opgetreden. Maar ja, wat had den we te verhezen. Het optreden werd een groot succes. Oké, kwalitatief kon den we misschien niet bieden wat de andere Big Band wel bood, maar het enthousiasme maakte toch wel heel veel goed. Kortom, een debuut waar menig lid aan terug zal denken. In de loop der tijd werkten we aan uit breiding van het repertoire zodat bij een volgend optreden ook iets nieuws gebo den kon worden. Vele repetities volgden, zo ook een aan tal optredens. De bezetting onderging in de loop der tijd ook wat wijzigingen. De ritmesectie verloor helaas zijn toetsenist en gitarist, de blazersectie bleef gelukkig groeien. Omdat duidelijk werd dat de meeste leden toch wel verder wilden op de weg die we waren ingeslagen was het noodzakelijk om ook aan de presentatie verder te werken. Het leek ons toch noodzakelijk een geschikte naam te vin den, de Big Band van P.V.O. klinkt immers wel erg gewoon. Iedereen mocht meedenken, maar het werd uiteindelijk het idee van onze eerste trompettist Adri. We zouden verder gaan als: Big Band Blow. Snel hierop werd ook een logo door onze eerste altsaxofoniste Ilse ont worpen. Toen duidelijk werd dat er weer een groot optreden naderde, kwam alles plot seling in een kleine stroomversnelling. Peter, onze baritonsaxofonist, maakte de schildjes met ons nieuwe logo en na enig overleg konden Cindy (tenorsaxofoniste) en Ruben (drummer) de nieuwe outfit vaii Big Band Blow aanschaffen en laten bedrukken met het nieuwe logo. Alles was weer klaar voor de volgende stap: het aanstaande optreden in het winkel centrum van Soest-Zuid. Dit was tevens de gelegenheid waarop Rik, onze huidi ge pianist, kwam kijken en luisteren. Niet veel later na het optreden bestond de ritmesectie dus weer uit drie man. Na deze aanwinst is de ritmesectie nog ver der gegroeid tot vier man. Gitarist Peter bracht zijn ruime ervaring mee om de Big Band verder te versterken (vaak ook letterlijk qua volume). Nadat in het najaar van 1995 muziekver eniging P.V.O. zich voor het eerst met harmonieorkest en drumband had gepre senteerd in theater 't Spant in Bussum, kwam het jaar daarop het verzoek of de Big Band Blow na afloop op het feest een deel van de muzikale ondersteuning wilde leveren. De blazers hadden hun portie al wel gehad, maar er bleek toch nog meer in te zitten. De avond kreeg door de inbreng van de Big Band Blow een extra spectaculaire afsluiting. De waardering bleek wel uit het feit dat in 1997 weer een beroep op ons werd gedaan door de organisatie van dit groot se evenement. Ook dat jaar hebben we ons in Bussum laten zien en horen. Helaas zijn in de loop der tijd ook wat mensen gestopt met hun activiteiten bin nen de Big Band. Enkel leden werd het net iets te veel van het muzikale goede, een ander verliet de vereniging en daar mee helaas ook de Big Band. Vooral de saxofoonsectie kreeg het zwaar te verdu ren. Gelukkig werd een van deze vacatu res zeer snel opgevuld, en met enkele interne wisselingen kwam de saxofoon sectie ook weer op sterkte. Omdat je nu eenmaal niet twee dingen tegelijk kunt doen heeft Joop Oversteegen nadat hij er zo'n 4,5 jaar voor heeft gestaan, de muzikale leiding eind vorig jaar overge dragen aan Elwin van der Molen. Joop versterkt sindsdien de saxofoonsectie op zijn altsaxofoon en springt indien nodig bij met zijn klarinet. Kortom Big Band Blow is helemaal klaar om recepties, feesten, partijen, bij eenkomsten of welke gelegenheid dan ook muzikaal te omlijsten. Dan staat er voor U een groep enthousiaste muzikan ten bij elkaar die het gewoon leuk vinden om een lekker stuk muziek neer te zet ten. Van traditionele Swing tot Rock, van Ballad tot Bossa Nova. Gewoon omdat muziek zo leuk kan zijn P.S.: in het jaar dat P.V.O. zijn honderd ste verjaardag viert, heeft de Big Band Blow ook een reden voor een (beschei den) feestje, we bestaan namelijk dit jaar alweer vijfjaar, ons eerste LUSTRUM! De Big Band Blow bestaat thans uit: Klein koper sectie Adri Verlaan Raymond Roeten Leo Schambach Leo Verlaan Saxofoonsectie Ilse Smeets Joop Oversteegen Cindy van Lit Rob Beerten Peter Smeets Trombonesectie Jan de Jong Fred van der Molen Willem van de Born Ritmesectie Rik Dijkman Rainoud van Dorresteijn Peter Vrakking Ruben Smeets Trompet/Bugel Trompet Cornet Cornet Alt saxofoon Alt saxofoon/ klarinet Tenor saxofoon Tenor saxofoon Bariton saxofoon Schuiftrombone Schuiftrombone Schuiftrombone Piano Basgitaar Gitaar Drums Het geheel staat sinds eind 1998 onder muzikale leiding van Elwin van der Molen (Trompet/Bugel). 1Wie kan er donateur zijn van P.V.O.? 5 Iedereen; groot en klein, jong en oud, muzikaal of niet. 2. Hoe word ik donateur van P.V.O.? Maak een bedrag over op Postbankrekening 166434 t.n.v. Penningmeester P.V.O. te Soest Klaar. 3. Hoe groot moet mijn donatie zUn? Elk bedrag is natuurlijk welkom. Maar om uw donatie op te laten wegen tegen de "administrative rompslomp" is een minimum van 10,- gewenst 4. Wat krijg ik ervoor terug als ik donateur word? Natuurlijk "een goed gevoel" omdat je zeker weet dat je bijdrage goed wordt besteed. Ca. 6x per jaar het verenigingsblad "P.V.O.-Nieuws" Gratis toegang tot het donateursconcert Waaraan besteedt P.V.O. mijn donatie? P.V.Ö. krijgt subsidie voor huisvesting en docenten en ook hei instrumentarium wordt voor een (klein) deel gesubsidieerd Maar het overige deel van "de exploitatie" is voor rekening voor P.V.O. Dat kan zijn: reparatie instrumenten, aanschaf en herstel van uniformen, de exploitatie van het gebouw zoals verwarming, verlichting en onderhoud, de aanschaf van muziek, de aanschaf van muzieklessenaars en vergoedingen voor o.a. BUMA- rechten.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 35