10 jaar PVO Nieuws! 100 jaar muziekvereniging Patientia Vincit Omnia Lid worden van PVO in 7 stappen Wat je verder nog moet weten: 100 JAAR MUZIEKVERENIGING P.V.O. PAGINA 20 Heb je ook zin om mee te spelen bij PVO? Zou je het wel graag willen, maar kun je geen noot lezen (laat staan: blazen) of geen maat slaan? Gewoon nieuwsgierig geworden hoe dat allemaal gaat bij PVO, maar je durft niet zo goed? Geen nood! In 7 stappen ben je lid van PVO. Zo gaat dat: Stap 1Neem de fiets, de brommer of de auto en rijd op maandagavond (voor de blazers) of op dinsdag avond (vor de slagwerkers/tam boers) naar het PVO-gebouw aan de Rembrandtlaan nrr 9... (lopen mag natuurlijk ook) Stap 2: Zodra je binnen bent, vraag je naar een bestuurslid en vertel je wat je wilt Stap 3: Sla de koffie of het colaatje wat je dan krijgt aangeboden niet af! Stap 4: Vraag alles wat je maar wilt, blijf even luisteren naar de repe titie en Lees het infoboekje op je gemak door. Stap 5: Enthousiast geworden? Vraag om een aanmeldingsformulier en vul dat direct in. Stap 6: Maak een afspraak voor je eerste les of repetitie Stap 7: Pak de trommelstokken of het instrument en de muziekboeken aan en rij dan voorzichtig weer naar huis. Gefeliciteerd!!! Je bent lid van P.V.O... veel plezier toegewenst. Alternatief, Stap 1 t/m 4 blijft gelijk. Stap 5: Neem het info-boekje en een aanmeldingsformulier mee naar huis en lees alles nog eens op je gemak door. Stap 6: Neem de beslissing, vul het aan meldingsformulier in en kom een weekje later terug in het PVO-gebouw Stap 7: Maak een afspraak voor je eerste les of repetitie, pak de trommel stokken of het instrument en de muziekboeken aan en rij voor zichtig weer naar huis. Gefeliciteerd!!! Je bent lid van P.V.O... veel plezier toegewenst. Hebben we binnenkort 100 jaar P.V.O., ons lijfblad: P.V.O. nieuws bestaat ook alweer zo'n 10 iaar. Dit is in het kort de geschiedenis: Jaren terug (ongeveer 15 a 18 jaar) was er een PVO-blad dat "In Harmonie" heette. Hier is Henk Reulen mee begonnen en dit is een aantal jaren verschenen. Zo'n 10 jaar terug is Peter Smeets begonnen met het samenstellen van P.V.O. nieuws, dat in de eerste versie nog op een type machine getypt was en niet meer dan twee A4-tjes groot was. Marcel Reulen is nu al zo'n 6/7 jaar redacteur. In het begin werd P.V.O.- nieuws gemaakt in WordPerfect en werd afgedrukt op een 10-naalds printertje bij Marcel thuis. Daarna ging Marcel op maandagavond eerder naar het P.V.O. gebouw om het spul te kopieren op een kopieerapparaat waar altijd wel wat mee was. Ook in die tijd bestond P.V.O. nieuws uit een paar A4-tjes die grotendeels door Peter Smeets en Marcel Reulen werden gevuld. Een aantal jaren terug (bij het opstarten van het comité "100 jaar P.V.O.", waardoor er ook advertenties in P.V.O. nieuws opgenomen werden) is Leo Schambach mee gaan doen. Door het gebruik van een moderne tekstverwerker (Microsoft Word) ging het blad er steeds beter uitzien. Wat bleef was het bewerke lijke proces van opmaak van het blad en de advertenties en niet te vergeten: het kopieren. Ook de donateurs kregen een exemplaar van P.V.O. nieuws. Pas toen Microsoft Publisher werd aangeschaft ging de opmaak er stukken op vooruit. Daarbij moeten we de niet geringe inzet van Ate Hooft niet over het hoofd zien. Ate heeft bij de firma "van de Ven" ette lijke uurtjes doorgebracht met het kopieerapparaat en nietmachine. Ook dankzij de inbreng van de diverse 'vaste' redacteuren (Leo Verlaan, Adri de Kruijf, Rob Joustra, Irma Mettemich) en de diverse ad hoe redacteuren ging het snel voorruit. Meer kopij en advertenties heb ben van P.V.O. nieuws een leuk, informa tief en goed blad gemaakt wat bij PVO hoort! De contributie bedraagt 69,- per 3 maanden voor blazers en 51,- per 3 maanden voor tamboers/slagwerkers Voor dat geld krijg je nogal wat: een muziekinstrument, lesboeken,- lessen van "eigen leraren", muziekpartijen, een uniform en een heleboel gezellig heid. Je begint met lessen van een "eigen leraar" en zodra je een beetje op dreef bent, ga je al mee spelen in het leer lingenorkest. Dit leerlingenorkest staat ook o.l.v. Peter Rieken (de dirigent van het grote harmonie-orkest). Peter leert je vooral samen te spelen met de andere leerlingen. Want dat is het leukste van alles: muziek maken met elkaar. Als jij en de dirigent tevreden zijn over het resultaat, ga je ook meespelen in het grote harmonieorkest. Daar is de muziek natuurlijk nog iets moeilijker, maar met jouw enthousias me moet dat best lukken. Natuurlijk speel je voor je eigen ple zier: maar zo nu een dan eens spelen voor het publiek is nog veel leuker. Vandaar dat we graag optreden bij offi ciële gelegenheden, feestelijke gebeur tenissen en op verzoek... We rekenen er natuurlijk wel op dat je er dan ook bij bent! (en waarom ook eigenlijk niet?). Belangstelling Kom eens langs bij het PVO-gebouw aan de Rembrandtlaan en volg de 7 stappen... Muziekvereniging PVO: Rembrandtlaan 9, 3761 AG Soest Telefoon: (035) 602 22 68 PVO-secretariaat: Postbus 68, 3760 AB Soest Telefoon: (035) 602 37 83 r Samenstelling jubileumkrant: Esther Bakker Irma Metternich Hettie Verlaan Advertentie-acquisitie Ate Hooft Grafische vormgeving en opmaak: Karei-Willem Jaarsveld. Freestyle, Soest (035) 602 08 95 Druk: Drukkerij Smit BV, Amersfoort Zonder de medewerking van de adverteerders was de produktie van deze jubileumkrant niet mogelijk geweest.

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 38