4 voordeel weken van 30-50% MonrnFN HALVE 1 actueel! KORTINGEN Nieuw onderkomen voor Stichting de Paardenkamp Ab Faas gunt zichzelf sabbatsjaar Tot ziens 5ij Cocoon! Eigen Bijdrage afgeschaft voor Prins Hendriksoord II kleine collectie* Wildschut Optiek Celstraf dreigt voor inbreker Twee Utrechtse bierdieven niet op water en brood 'Eindelijk thuis': Op zoek naar de zin van het leven PAG||\|/\ Seniorenbus lordevveeks r Molendael WOENSDAG 6 JANUARI 1999 SOESTER COURANT PAGINA 5 erhefd? ingloopcentrum PULLENHULP ielinzameling Spullenhulp COCOON LINNEN- EN WOONACCESSOIRES Van Weedestraat 88 (naast Mets) Si 035 - 603 26 75 ''sMKBÊ HARTJE - ZUID ZUIDPROMENADE 14 WIJ RUIMEN MAAR EEN MAAL PER JAAR DE BOEKENOPRUIMING STAAT NU VOOR U KLAAR KOM DUS SNEL NAAR BOEKHANDEL VAN DE VEN WINKEL CENTRUM HARTJE-ZUID Soester bakker verkoopt zijn zaken NIEUW - NIEUW - NIEUW IN HET NIEUWE JAAR TROMSLAGER EURO BUFFET Ambachtelijk bereid v.a. 10 personen voor een gezellige avond thuis! 20.45 per persoon. DE TROMSLAGER Justitie eist negen maanden Taakstraf en boete na diefstal bij Hees Maandagavond in de Emmakerk Autokraken Service bij .Schoemaker •enbus rijdt van maand», t vrijdag elke middao l8 r Medisch Centrum J Baarn en weer terug. dag is de heenreis tUSSe 15.30 uur en de terug,,," uur, van dinsdag toj P' g vertrekt de Seniorenb», 30 en 15.00 uur weidt om de terugreis aanvaard utnbijdrage voor deze rii i gulden per persoon. W» il maken van de Senioren t verzocht zo tijdig mo'. irveren, tel. 6019190 rij, erkdagen tussen 9.00 en I ar ovar. 0800-0432 De Schans 20 3764 AX Soest Tel. (035) 601 87 30 uikbare kleding, textiel en kunnen naar Spullenhulp vorden of naar de textielhal lustrieterrein. Het kan ook 1 worden; dan moet u even ikbare kleding en textiel i de textielcontainers bij de tra gedeponeerd worden of worden op het afvalstof- >e Schans. iressen: De Schans 20 en veg 27 den: Dinsdag t/m vrijdag tot 18.00 uur van 9.00 tot 12.00 uur :htingen kunt u bellen naar 501 87 30. sntrale Voorlichting J Soest - Jh Si c ff i 3 - Jli zij ingevolge het bepaalde in te helft van 1999 de volgen- i de Winkeltijdenwet vervat- it dat in de winkels alsmede worden verkocht dan wel te igen zijn. >or vergunning van ons col- m vergunning ingevolge de nvattende vergunning. De verbonden ter bescherming rekking hebbende stukken KE BEDENKINGEN te- :uur (Postbus 2000, 3760 persoonlijke gegevens niet lenkingen bij het gemeen- 3ENKJNGEN inbrengen tchtewisseling, waarbij de laken. en de adviseurs, slechts 2n heeft ingebracht, tenzij i bedenkingen in te bren- Het ministerie van VWS heeft besloten om met ingang van 1 januari 1999 de ei gen bijdrage voor verblijf in een herstel lingsoord (geestelijke gezondheidszorg) af te schaffen. In de afgelopen jaren werden de cliënten, afhankelijk van hun inkomen, dikwijls met een hoge eigen bijdrage geconfronteerd. Gelukkig is dat per 1 januari afgelopen. Juist voor een instelling als Prins Hen driksoord bij Lage Vuursche, waar met een korte opname en intensieve behan deling en begeleiding voorkomen wordt dat langduriger en kostbaarder zorg no dig is, is het belangrijk dat financiële drempels ontbreken. Prins Hendriksoord is met name voor mensen voor wie het afstand nemen van thuis in combinatie met behandeling, het beste middel is om te herstellen. Prins Hendriksoord bij Lage Vuur sche. Cliënten daar hebben in de regel net wat meer behandeling en begeleiding nodig dan bijvoorbeeld een RIAGG, psychia trische polikliniek of maatschappelijk werk biedt, maar ze zijn er ook (nog) niet zo slecht aan toe dat een opname afdeling in een psychiatrisch centrum nodig is. .•'•BAKKERIJ ''"k.'- 3593 i 1998 PRIJS ALLEEN MET RODE STIP GELDIG TOT EN MET 31 JANUARI A.S. SOEST TEL. (035) 602 22 12 Stichting de Paardenkamp, die zich bekommert over het wel en wee van 'gepensioneerde' paarden, heeft on langs de sleutels overhandigd gekre gen van een nieuw gebouw, stoeterij Birkhoeve aan de Birkstraat. De stoeterij grenst direkt aan de lande rijen van de stichting. De stichting is vanzelfsprekend ver heugd, want de aankoop betekent dat er meer ruimte is voor meer paarden. Bo vendien stopt de bus vlak in de buurt, dus zouden eventuele toekomstige be zoekers hier gemakkelijk heen kunnen. Dit is echter allemaal toekomstmuziek, omdat verwacht wordt dat het nog en kele jaren zal duren voordat alles ver bouwd, opgeknapt en volkomen netjes is. Bijkomend voordeel, en de voornaam ste reden voor de aankoop is dat direkt eromheen al vier hectare, van de in to taal vijfentwintig hectare land die de stichting rijk is, liggen. "We zijn natuur lijk heel erg verheugd," zegt beheerder Valkenhoef, "omdat we nu de ruimte hebben om meer paarden te herbergen. Dat is het allerbelangrijkste. Pas daarna komt de mogelijkheid bezoekers te huis vesten. Bijkomend voordeel is dat hier al een milieuvergunning bijzat." Voor de duidelijkheid: een stoeterij is een fokge- legenheid voor paarden, dus verandert aan de bestemming ook niets. "We hoe ven ons daar dus niet druk om te ma ken." De Paardenkamp krijgt de beschikking over meer ruimte aan de Birkstraat. Nog even siert de naam "Ab Faas" de gevel van de bakkerswinkels aan de Birkstraat, de Van Weedestraat, de Beukenlaan en de Koninginnel- aan. Binnenkort zal de vermelding ongetwijfeld plaats maken voor een nieuwe. Bakker Ab Faas heeft de zaken per 1 januari overgedaan aan zijn oud-medewerker Marcel van Kooten. Daarmee komt een einde aan een bijzonder stukje Soester ondernemerschap. Het jonge bakkerspaar Marcel en San dra van Kooten heeft de kneepjes van het vak in zekere zin geleerd van Ab en Mint Faas, op wie dé omschrijving "oud bakkerspaar" (ze zijn net de vijftig ge passeerd) overigens niet echt van toe passing is. Ab en Mint hebben er alle vertrouwen in dat het Marcel en Sandra - die aan de Beukenlaan werkzaam zijn in wat tot voor kort bakkerij Van Leek was - zeker zal lukken om het bloeien de bedrijf voort te zetten. Voor Ab en Mint Faas breekt een tijd aan waarin ze zich niet meer hoeven te bekommeren over de inkoop en de ver koop en al die andere beslommeringen en kopzorgen van een moderne onder nemer. Ab: "We zijn niet uitgekeken op het bakkersvak, maar wel op een hoop van die randverschijnselen, zoals de wet en regelgeving. Daar word je op den duur gierend gek van... De gewone con sument heeft er geen idee van wat er op dat gebied allemaal aan de orde is. Op één simpel glas water zijn al zo'n 220 regels en voorschriften van toepassing." Na 23 jaar zetten Ab en Mint Faas een punt achter een stukje Soester bakkers geschiedenis dat al meer dan 200 jaar teruggaat. In 1776 werd de bakkerij in de Kerkebuurt gesticht, die tot hun komst werd bestierd door (oom) Kees en (tante) Mep van de Flier - bij veel oudere Soesters nog welbekend. Ab en Mint kenden elkaar uit Emmeloord, waar ze allebei geboren en getogen zijn en zelfs in dezelfde straat hebben ge woond. (Overigens: pas jaren later "werd" het iets.) De bakkerswinkel achter de Oude Kerk brandde in de oorlog af en werd later weggesaneerd. Bakker Van de Flier ver huisde naar de Birkstraat, waar Ab en Mint de zaak op 1 januari 1976 overna men. Daarna volgden in de loop der ja ren de andere filialen, her en der in Soest. Méér in het leven Waarom ze ermee ophouden is niet in één woord uit te leggen. Er zijn de ont wikkelingen in het vak, en die maken het voor een warme bakker die beslist geen fabrieksbrood wil verkopen niet makkelijker. De moderne "economie" - ook in het bakkersvak - is hen ook al lengs minder gaan aanspreken. "Het is een rare wereld. Voor de appelcarrés komen de appels tegenwoordig uit Chi na, en hier worden ze doorgedraaid. Kiwi's komen uit Australië, ananas uit Honduras. We zijn er niet op uitgeke ken, maar allebei ook geen mensen om lang hetzelfde te doen. Als je hoort dat iemand 40 jaar in dienst is bij dezelfde baas, heeft dat altijd iets triests, vind ik; er is méér in het leven dan werken en geld verdienen. En als ondernemer moet je ook alsmaar groeien, maar je balanceert toch altijd een beetje op de grens. De consument is ook veeleisen der geworden, op elk gebied. De men sen worden ook agressiever en minder verdraagzaam." Ze haasten zich overigens om duidelijk te maken dat ze altijd uitstekend met de klanten hebben kunnen opschieten. Toch stoppen ze zonder veel hartzeer met het bakkersbestaan. Ze zullen de omgang met de klanten in de "pappa mamma-winkel", zoals ze het omschrij ven, wel missen, maar daar staat tegen over dat ze eindelijk meer tijd voor zich zelf krijgen, terwijl ze nog jong genoeg zijn om ervan te genieten. Tijd maken Mint gaat zich nog meer dan voorheen toeleggen op het schilderen. "Ik schilder op het ogenblik als een gek," legt ze uit. "Kennelijk moet ik een hoop inhalen, want ik heb er al die jaren nauwelijks tijd voor gehad." Tot ze tot de slotsom kwam dat het aan haarzelf lag en dat ze er tijd voor moest maken. Ze geeft in middels ook les en verheugt zich erop de komende jaren veel meer tijd in de schilderkunst te kunnen steken. Wat Ab gaat doen is nog een vraagte ken, al heeft hij - heel voorzichtig - wel wat ideetjes. "Ik gun mezelf eerst een sabbatsjaar, en daarna zie ik wel verder. Ab en Mint Faas. Wellicht sta ik over een jaar ergens aan de lopende band, of misschien pak ik nog een studie op. Ik prik me nergens op vast. Wat voor studie? Dat kan van alles zijn, zeg maar van Nederlands tot theologie, of theaterwetenschappen..." Dat laatste zou niemand verbazen, want behalve als bakker is Ab Faas in Soest vooral bekend als regisseur en drijven de kracht achter diverse "theater-evene menten" zoals het roemruchte Klungel cabaret (later Collectezakken Collectief geheten), waarmee hij jarenlang triom fen kende. Door het zeer betreurde overlijden van Kees van Tricht, een van de "dragende" spelers, is er ook aan dit illustere cabaretgezelschap - dat vooral in kerkelijke kring een bijzondere repu tatie opbouwde - een eind gekomen. Ab tekende ook voor de regie van bijvoor beeld een aantal openluchtkerkdiensten in het Cabrio-theater - samen met Eit Algra - met wie hij vorig jaar en dit jaar ook de tekst van TTiomasvaer en Pieter nel (tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis) schreef. Eigen keuze "Het leven houdt niet op achter de oven", is altijd hun motto geweest, en door de jaren heen hebben Ab en Mint Faas daarin in Soest op een bijzondere manier gestalte gegeven. Natuurlijk, er moest brood op de plank komen ("daar om zijn we het zelf maar gaan bakken") en ze hadden ook hun verantwoordelijk heid voor het personeel van wie sommi gen al heel lang in dienst zijn (Sonja twintig jaar, Dicky vijftien jaar). En op de kinderen - naast Jeroen, die in 1985 overleed, zijn dat Allard, die inmiddels regisseur en cameraman is, en Rosa- mint, die zang studeert aan het conser vatorium - is nooit druk uitgeoefend om de zaak over te nemen. "Ze moeten hun eigen keuze maken." Hun opvolgers, Marcel en Sandra van Kooten, wensen ze van harte alle succes, en ze hebben er alle vertrouwen in dat ze de zaak met veel succes zullen voort zetten. De toekomst is helemaal open, wat Ab en Mint Faas betreft. Ze gaan overigens niet weg uit Soest, al trekt Friesland - waar ze een bootje hebben - wel. Daar komt nu ook alle gelegen heid voor. Luxe huzaren hors d' oeuvre gegarneerd met gevulde eieren, gevulde ham/kaassoesjes, pompernikkel, rosbief, fricandeau, ham en kipfilet. Luxe zalm hors d' oeuvre gegarneerd met gevulde eieren, gevulde zalmsoesjes, pompernikkel, gerookte zalm, gerookte paling, crab en garnalen. Buitenlandse kaasplateau met o.a. brie, notenkaas, e.v.a. Schaaltje Hollandse nieuwe zoute haring, fraai gegarneerd. Schaaltje kibbelingmet ravigotesaus. Kipsaté met pindasaus (in Au Bain Marie). Beenham op plank (met warme pepersaus). Stokbrood, kruidenboter. De prijs per persoon voor dit complete minibuffet komt op 45,00 inclusief GRATIS bezorging. Voor reservering gaarne minimaal 4 dagen van te voren reageren a.u.b. Steenhoffstraat 58 - Soest Tel. 035 - 602 28 71 Fax 035 - 602 8159 SLA UW tromSLAG BIJ DE TROMSLAGER "Hij heeft zijn kans gekregen en niet gebruikt". Zo oordeelde de Utrecht se officier van justitie mr. C. van Beuningen dinsdag over een 32-ja- rige man uit Soest. Van Beuningen eiste negen maanden gevangenis straf wegens een drietal woningin braken. De Soester klom in augustus en septem ber tot twee keer toe op balkons van hetzelfde flatgebouw in Utrecht en probeerde vervolgens of er deuren niet waren afgesloten. De eerste keer drong hij twee woningen binnen en maakte enkele honderden guldens buit. Bij de tweede poging werd de verdachte aangehouden. Tegenover de politie bekende de Soes ter onmiddellijk. Hij gaf aan geld nodig te hebben voor zijn harddrugsverslaving. Op verzoek van de verdachte werd hij onder voorwaarden vrijgelaten uit voor lopige hechtenis en op 4 december in een ontwenningskliniek geplaatst. Vlak voor kerst verdween hij echter uit deze kliniek. Hij wilde de feestdagen thuis doorbrengen, zo verklaarde de Soester. Op 2 januari werd hij door de spoor wegpolitie weer opgepakt. Een deskundige beoordeelde dit op de zitting als junkengedrag. De hulpverle ner stelde dat de verdachte op korte ter mijn zijn zin wil hebben en niet aan de lange termijn kan denken. De ontwen ningskliniek toonde zich wel bereid om de Soester later weer op te nemen, maar gaf aan dat hij nu eerst met justitie moest afrekenen. Dit was voor officier Van Beuningen aanleiding om een geheel onvoorwaar delijke celstraf te eisen. Ze eiste drie maanden per inbraak. Van Beuningen gaf aan dat de straf er minder ernstig had uitgezien als de verdachte zich aan de regels van de kliniek had gehouden. De officier voerde daarnaast aan dat inbraken voor de slachtoffers bijzonder angstaanjagend zijn. Bovendien wees zij op het lange strafblad van de Soester. Raadsvrouw mr. F. Broeders wees erop dat een van de inbraken tot een poging beperkt was gebleven. Daarnaast gaf zij aan dat haar cliënt voor het eerst in ja ren echt gemotiveerd was om af te kick en. Zij voegde daaraan toe dat hij dit uit zichzelf niet voor elkaar kreeg. Broeders vroeg de rechtbank dan ook om een ge deelte van de straf voorwaardelijk op te leggen en hier een verplichte behande ling aan te koppelen. De Utrechtse rechtbank doet op 19 ja nuari uitspraak. Wegens een inbraak bij voetbalver eniging Hees zijn eergisteren twee Utrechters door de Utrechtse poli tierechter veroordeeld. De oudste verdachte (24) kreeg een taakstraf van tachtig uur opgelegd, zijn 22-ja- rige kompaan werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes weken en vijfhonderd gulden boete. Begin oktober 1997 nam het tweetal een grote hoeveelheid drank weg uit het clubgebouw van de voetbalvereniging. De oudste verdachte wist waar de spul len stonden, omdat hij het er zelf had afgeleverd. Hij werkt voor een dranken handel. Het tweetal kon worden aangehouden, omdat een oplettende voorbijganger de politie waarschuwde. Hij zag de wagen van de verdachte met gedoofde lichten op het terrein rijden. Na de arrestatie kreeg de voetbalclub alle gestolen drank terug. Achteraf vond de oudste verdachte zijn actie "ontzettend stom". Officier van justitie mr. J. van Spanje was dat hele maal met hem eens, temeer omdat de man in dezelfde periode bezig was een taakstraf te doen voor een eerder delict. Voor haar was de maat dan ook vol. Zij vond dat de man zes weken moest gaan zitten. Taakstraf leek haar niet zinvol, omdat de Utrechter die kans al twee keer eerder kreeg. Voor de jongste ver dachte vond zij een voorwaardelijke cel straf en een boete op zijn plaats. Hij was nog nooit eerder veroordeeld en had zich door zijn vriend laten meeslepen. De rechter volgde de eis van de officier voor de jongste verdachte. Zij besloot de oudere man nog één kans te geven. Daarbij liet zij meespelen dat hij binnenkort vader wordt, dat hij een vaste baan heeft en dat hij na de inbraak niet meer met de politie in aanraking is geweest. De Beraadsgroep Vorming en Toe rusting van de Samen-op-Wegkerk Soest-Noord heeft in haar winter- programma een boekbespreking opgenomen rondom het boek "Ein delijk thuis" van Henri Nouwen. Ter voorbereiding op de boekbespreking organiseert de beraadsgroep een intro ductieavond. Vorig jaar overleed Henri Nouwen. Een bijzonder begaafd pries ter en psycholoog, die aan de meest ge renommeerde universiteiten pastoraal- psychologie doceerde, verliet in 1985 de academische wereld en werd pastor van de Arkgemeenschap in Canada, om zijn leven te delen met verstandelijk gehan dicapten., De heer L. Nouwen, broer van de schrij ver, komt vertellen over het leven en werken van deze bijzondere man. De avond begint met een documentaire (vi deo-opname) die eerder op de tv is uit gezonden. "Eindelijk thuis" is gebaseerd op een confrontatie van de schrijver met een ogenschijnlijk onbeduidende poster, waarop een detail van Rembrandts "Te rugkeer van de verloren zoon" stond af gebeeld. Het vormde voor Henri Nou wen het begin van een lang geestelijk avontuur. De parabel van de Verloren Zoon uit de twintigste eeuw op zoek naar de zin van het leven. De bijeenkomst vindt plaats op maan dag 11 januari, in de Emmakerk, Re- gentesselaan 2. Aanvang: 20.00 uur. Belangstellenden zijn hartelijk welkom. Toegang vrij. Inl. 6012531. Aan Colenso is in het weekeinde een auto opengebroken. De eigenaar miste enkele onderdelen van de radio, maar verder werd er niets meegenomen. Uit een auto die aan de Groen van Prin- stererstraat geparkeerd stond werd een tas gestolen. Daarin bevonden zich persoonlijke eigendommen van de 29- jarige eigenaar. Al meer dan 50 jaar repareert Schoemaker beeld, geluid en huishoude lijke apparaten. Eigen monteurs verzorgen snelle en vakkundige reparatie. Nu ook op zaterdag I Kleuren TV defect; wasautomaat stuk; koel kast ontdooit? Bel Schoemaker, wij staan voor u klaar! eMpert Schoemaker Burg. Grothestraat 9 Telefoon: 035-601 03 44

Historische kranten - Archief Eemland

Soester Courant | 1999 | | pagina 5